Thứ Tư, Tháng Hai 28, 2024
Google search engine

Hợp đồng và Luật

Hợp đồng kinh doanh là một trong những giao dịch pháp lý phổ biến nhất mà bạn sẽ tham gia khi điều hành một doanh nghiệp. Bất kể bạn điều hành loại hình kinh doanh nào, hiểu biết về luật hợp đồng là chìa khóa để tạo ra các thỏa thuận kinh doanh hợp lý sẽ có hiệu lực pháp luật trong trường hợp xảy ra tranh chấp. Sau đây là phần thảo luận về luật hợp đồng.

“Hợp đồng” là gì?

Hợp đồng và Luật

Hợp đồng là một thỏa thuận có hiệu lực pháp luật giữa hai hoặc nhiều bên nhằm tạo ra nghĩa vụ phải làm hoặc không làm những việc cụ thể. Thuật ngữ “bên” có thể có nghĩa là một cá nhân, công ty hoặc tập đoàn. Thông tin thêm về việc tạo hợp đồng sau đây.

Ở cấp độ cơ bản nhất, hợp đồng là:

  • Một sự thỏa thuận có hiệu lực pháp luật

Luật điều chỉnh hợp đồng

Hợp đồng thường được điều chỉnh và thực thi bởi luật pháp của tiểu bang nơi thỏa thuận được thực hiện. Tùy thuộc vào đối tượng của thỏa thuận (tức là bán hàng hóa, cho thuê tài sản), một hợp đồng có thể được điều chỉnh bởi một trong hai loại luật tiểu bang:

Luật chung . Phần lớn các hợp đồng (tức là thỏa thuận lao động, hợp đồng thuê nhà, thỏa thuận kinh doanh chung) được kiểm soát bởi thông luật của tiểu bang – một bộ luật dựa trên truyền thống nhưng không ngừng phát triển, hầu hết là do thẩm phán đưa ra, từ các quyết định của tòa án trong những năm qua.

Bộ luật thương mại thống nhất (UCC) . Luật thông thường không kiểm soát các hợp đồng chủ yếu để mua bán hàng hóa. Hợp đồng mua bán hàng hóa được kiểm soát bởi Bộ luật Thương mại thống nhất (UCC), một tập hợp các hướng dẫn được tiêu chuẩn hóa chi phối luật giao dịch thương mại. Hầu hết các bang đã thông qua UCC toàn bộ hoặc một phần, làm cho các điều khoản của UCC trở thành một phần của luật pháp điển của bang liên quan đến việc bán hàng hóa.

Tạo hợp đồng

Hợp đồng và Luật

Theo quan điểm của pháp luật, hợp đồng phát sinh khi có một đề nghị, chấp nhận lời đề nghị đó và đủ “cân nhắc” để làm cho hợp đồng có hiệu lực:

  • Đề nghị cho phép cá nhân hoặc doanh nghiệp mà đề nghị được thực hiện kỳ ​​vọng một cách hợp lý rằng bên chào hàng sẵn sàng bị ràng buộc bởi đề nghị về các điều khoản được đề xuất. Các điều khoản của một lời đề nghị phải rõ ràng và chắc chắn.
  • Sự chấp nhận là sự thể hiện rõ ràng sự đồng ý của bên chấp nhận đối với các điều khoản của đề nghị.
  • Cân nhắc là một thuật ngữ pháp lý được đưa ra để chỉ sự trao đổi được thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng – một thứ có giá trị nào đó truyền từ bên này sang bên kia. Mỗi bên trong hợp đồng sẽ đạt được một số lợi ích từ thỏa thuận và sẽ phải chịu một số nghĩa vụ để đổi lấy lợi ích đó.

Các loại hợp đồng

Pháp luật thừa nhận hợp đồng phát sinh theo một số cách khác nhau:

Hợp đồng song vụ là loại thỏa thuận mà hầu hết mọi người nghĩ đến như một hợp đồng truyền thống – một sự trao đổi lời hứa giữa các bên. Trong hợp đồng song vụ, mỗi bên có thể được coi là vừa thực hiện một lời hứa, vừa là người thụ hưởng một lời hứa.

Hợp đồng đơn phương là hợp đồng trong đó đề nghị thực hiện chứ không phải là một lời hứa từ người chấp nhận đề nghị. Hợp đồng đơn phương được hình thành khi hành vi được yêu cầu hoàn thành. Một ví dụ cổ điển về hợp đồng đơn phương là quảng cáo “phần thưởng”, đề nghị thanh toán tiền để đổi lấy thông tin hoặc trả lại thứ gì đó có giá trị.

Hợp đồng nhanh được hình thành bằng văn bản hoặc ngôn ngữ nói rõ ràng, thể hiện thỏa thuận và các điều khoản của nó.

Một hợp đồng ngụ ý được hình thành bởi hành vi của các bên thể hiện rõ ràng ý định tham gia một thỏa thuận, ngay cả khi không có lời đề nghị và / hoặc sự chấp nhận rõ ràng nào được thể hiện rõ ràng bằng lời nói hoặc văn bản.

Không Thực hiện Theo Hợp đồng: “Vi phạm”

Hợp đồng và Luật

Khi phát sinh tranh chấp về hợp đồng, một bên có thể buộc tội bên kia không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận. Theo luật, một bên không hoàn thành việc chấm dứt thỏa thuận theo hợp đồng được gọi là ” vi phạm ” hợp đồng. Khi vi phạm hợp đồng xảy ra (hoặc khi vi phạm bị cáo buộc), một hoặc cả hai bên có thể muốn hợp đồng được “thực thi” theo các điều khoản của nó, hoặc có thể cố gắng khôi phục bất kỳ thiệt hại tài chính nào do hành vi vi phạm bị cáo buộc gây ra .

Thực thi hợp đồng theo luật

Nếu tranh chấp về hợp đồng phát sinh và các nỗ lực giải quyết không chính thức không thành công, thì phương pháp phổ biến nhất được sử dụng để giải quyết tranh chấp hợp đồng và thực thi hợp đồng là thông qua các vụ kiện và hệ thống tòa án. Nếu số tiền được đề cập dưới một con số đô la nhất định (thường là $ 3.000 đến $ 7.500 tùy thuộc vào tiểu bang), các bên có thể sử dụng tòa án “khiếu nại nhỏ” để giải quyết vấn đề.

Tòa án và các vụ kiện chính thức không phải là lựa chọn duy nhất cho những người và doanh nghiệp liên quan đến tranh chấp hợp đồng. Các bên có thể đồng ý nhờ hòa giải viên xem xét tranh chấp hợp đồng, hoặc có thể đồng ý phân xử ràng buộc tranh chấp hợp đồng.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments