Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpQuyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định pháp luật...

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích kinh doanh dưới nhiều loại hình khác nhau. Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều người đang có ý định thành lập doanh nghiệp nhưng lại không hề biết quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp là gì? Chính vì vậy, bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc trên.

Khái niệm doanh nghiệp

Dựa trên quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2020 có thể hiểu doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế nhằm mục đích thực hiện hoạt động kinh doanh có tên riêng, có tài sản, trụ sở giao dịch ổn định và được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo đúng quy định, trình tự, thủ tục hồ sơ mà pháp luật quy định.

Ví dụ như: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Kinh Đô Bakery, Hoa Sen…

Mặc dù mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những quy định, cách thức vận hành khác nhau nhưng nhìn chung đều có một số đặc điểm sau đây:

– Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng;

– Doanh nghiệp được thành lập và đăng ký trên cơ sở đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Theo đó, tùy thuộc vào mỗi loại chủ thể kinh doanh mà pháp luật sẽ quy định một trình tự thủ tục riêng về việc thành lập và đăng ký doanh nghiệp.

– Đa số các doanh nghiệp đều có mục đích chung là đem lại lợi nhuận. Các doanh nghiệp thành lập nhằm thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp các dịch vụ để thu lợi nhuận. Những doanh nghiệp này được gọi là tổ chức kinh tế vị lợi. Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp hoạt động không vì mục đích lợi nhuận mà thay vào đó hướng đến các công tác cộng đồng như nước, điện…

– Doanh nghiệp có quyền tham gia vào tất cả các quan hệ trong  giao dịch dịch dân sự và quan hệ tố tụng thông qua người đại diện của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp có tính tổ chức thể hiện thông qua cơ cấu bộ máy tổ chức điều hành hoặc cơ cấu nhân sự, ngoài ra có trụ sở giao dịch, đăng ký theo quy định và có tài sản riêng để quản lý, kèm theo  tư cách pháp nhân (trừ loại hình doanh nghiệp tư nhân).

Các loại hình doanh nghiệp hiện nay gồm: Doanh nghiệp tư nhân; Công ty TNHH một thành viên; Công ty TNHH hai thành viên trở lên; Công ty hợp danh; Công ty cổ phần.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Xem thêm: Các loại hình doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Hiện nay, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 7 và Điều 8 Luật doanh nghiệp năm 2020, theo đó:

Quyền của doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp có các quyền như sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh các ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Theo đó, các cá nhân tổ chức thành lập doanh nghiệp nhằm hoàn động sản xuất kinh doanh có thể tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh nhưng phải không thuộc danh mục cấm mà pháp luật quy định và không trái đạo đức xã hội.

Thứ hai, doanh nghiệp được tự chủ trong kinh doanh, tự lựa chọn loại hình tổ chức kinh doanh, đồng thời chủ động lựa chọn và điều chỉnh ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba, doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức và phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. Quyền này thể hiện qua việc doanh nghiệp quyết định huy động vốn nhằm mở rộng quy mô kinh doanh. Theo đó, Luật doanh nghiệp 2020 quy định các hình thức huy động vốn mà doanh nghiệp có thể áp dụng như huy động vốn bằng tín dụng ngân hàng, huy động vốn từ phát hành cổ phiếu…

Thứ tư, chủ động tìm kiếm và khảo sát thị trường; tìm kiếm khách hàng và ký kết hợp đồng.

Thứ năm, doanh nghiệp có quyền được kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu. Đây là một hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu của con người đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Thứ sáu, quyền tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Thứ bảy, quyền chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh. Ngoài ra doanh nghiệp còn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Thứ tám, quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt của doanh nghiệp .

Thứ chín, từ chối yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

Thứ mười, quyền khiếu nại, tham gia tố tụng dựa trên quy định của pháp luật. Theo đó, khi phát sinh tranh chấp các chủ thể có quyền lựa chọn hình thức giải quyết như thương lượng , hòa giải, trọng tài, tòa án…

Cuối cùng là các Quyền khác theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Nghĩa vụ của doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 8 Luật DN 2020 thì nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định như sau:

Thứ nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục điều kiện đăng ký kinh doanh

– Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện (nhà đầu tư nước ngoài) mà pháp luật quy định, đồng thời bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình kinh doanh.

– Thực hiện kịp thời và đầy đủ các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định.

– Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về những thông tin đã kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo liên quan; trường hợp thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu tính chính xác, chưa đầy đủ theo quy định thì phải kịp thời tiến hành sửa đổi và bổ sung.

Thứ hai, thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến thuế

– Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về các tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính

– Thực hiện kê khai, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật

Thứ ba, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động 

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng nghề; thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, các Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật 

– Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.

– Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các luật có liên quan

Xem thêm: Tư cách pháp nhân của các loại hình doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Theo Điều 9 luật doanh nghiệp thì Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sau:

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

(i) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và quy định khác có liên quan.

(ii) Được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá do pháp luật về đấu thầu quy định hoặc thu phí sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(iii) Được bảo đảm thời hạn cung ứng sản phẩm, dịch vụ thích hợp để thu hồi vốn đầu tư và có lãi hợp lý. 

(iv) Cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết theo giá hoặc phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 

(v) Trong hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp phải đảm bảo công bằng và hợp lý cho tất cả khách hàng

(vi) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện cung ứng và giá thành, chi phí sản phẩm, dịch vụ cung ứng.

Như vậy, trên đây là những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải nắm rõ.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments