Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpSo sánh giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu, vốn...

So sánh giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu, vốn pháp định

Doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh cần cần có vốn, không chỉ có 1 loại vốn mà gồm nhiều loại như Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu, vốn pháp định,… Vậy những loại vốn này được định nghĩa như thế nào, và chúng khác nhau ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Khái niệm các loại vốn của doanh nghiệp

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ của doanh nghiệp là số vốn mà các doanh nghiệp phải có khi làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Vốn điều lệ doanh nghiệp được góp hoặc cam kết góp bởi các thành viên, cổ đông hoặc trong một thời hạn nhất định, có thể góp khi thành lập hoặc trong thời gian hoạt động của công ty, và phải được ghi vào trong điều lệ công ty.

Pháp luật quy định tất cả các loại hình doanh nghiệp khi thành lập đều phải có vốn điều lệ. Tuy vậy, pháp luật không có quy định về giới hạn vốn điều lệ (Trừ các trường hợp quy định vốn ký quỹ và vốn pháp định, ảnh hưởng đến vốn điều lệ).

Cá nhân, tổ chức khi thành lập doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ phù hợp tùy vào năng lực và tiềm lực tài chính của mình. 

vốn điều lệ

Vốn chủ sở hữu là gì?

Luật Doanh nghiệp Việt Nam không có quy định cụ thể định nghĩa về vốn chủ sở hữu.

Vốn chủ sở hữu là loại vốn được góp bới các chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong công ty cổ phần để  phục vụ cho hoạt động của công ty.

Vốn chủ sở hữu là một trong những nguồn tài trợ thường xuyên trong doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp phá sản hoặc ngừng hoạt động, loại vốn chủ sở hữu này được ưu tiên trả các khoản nợ rồi mới chia đều cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn của họ.

Vốn chủ sở hữu bao gồm: vốn điều lệ, lợi nhuận chưa phân phối và các nguồn khác.

Thế nào là vốn pháp định?

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu doanh nghiệp phải có theo quy định của pháp luật khi đăng kí thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định. Nó được xem là mức đảm bảo để có thể thực hiện được dự án khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

Với các doanh nghiệp trong nước, Chính phủ quy định mức vốn pháp pháp định cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp và hoạt động trong từng lĩnh vực, ngành nghề của nền kinh tế quốc dân. Ví dụ: Mức vốn pháp định cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh vận tải hàng không là 50 tỷ đồng; mức vốn pháp định cho hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng không, vận tải viễn dương, là 10 tỷ đồng…

Vốn pháp định được xác định không phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà dựa trên cơ sở tổng vốn đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định trừ những trường hợp đặc biệt cần khuyến khích đầu tư, mức vốn pháp định để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không nhỏ hơn 30% tổng vốn đầu tư,.

Việc quy định vốn pháp định nhằm đảm bảo mức tối thiểu về tài sản của doanh nghiệp với khách hàng, nhất là đối với những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực dễ gây rủi ro cho khách hàng; hạn chế tình trạng thành lập tràn lan doanh nghiệp không có vốn hoạt động.

Đưa ra sự khác nhau về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và vốn pháp định

vốn chủ sở hữu

Phân biệt vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu

Tiêu chíVốn chủ sở hữuVốn điều lệ
Khái niệmVốn chủ sở hữu có thể được góp bởi Nhà nước, tổ chức hoặc các  cá nhân tham gia góp vốn, các cổ đông mua và sở hữu cổ phiếu là chủ sở hữu.           Vốn điều lệ được thành lập bởi tài sản của các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty, hoặc góp trong thời gian hoạt động của công ty. 
Cơ chế hình thànhVốn chủ sở hữu có thể hình thành do doanh nghiệp bỏ ra, từ ngân sách Nhà nước, hoặc do góp vốn cổ phần, hoặc bổ sung từ lợi nhuận để lại hoặc từ những nguồn thu khác của doanh nghiệp Vốn điều lệ được hình thành dựa trên số vốn do các cổ đông hoặc thành viên công ty, chủ sở hữu công ty góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty.
Nghĩa vụ nợnguồn vốn chủ sở hữu không phải là một khoản nợ do Vốn chủ sở hữu có thể do Nhà nước, cá nhân hoặc các tổ chức tham gia góp vốn, các cổ đông mua và nắm giữ cổ phiếu, do đó.       vốn điều lệ được coi là tài sản của công ty. do Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập.  Do đó, vốn điều lệ có nghĩa vụ thanh toán khoản nợ của doanh nghiệp khi doanh nghiệp phá sản. 
Ý nghĩa– Vốn chủ sở hữu có ý nghĩa rất quan trọng, phản ánh số liệu và tình hình biến động của các loại nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và của các thành viên góp vốn trong doanh nghiệp.- Vốn chủ sở hữu đại diện cho giá trị cổ phần của nhà đầu tư khi đầu tư vào một công ty. Sở hữu cổ phiếu có thể mang lại lợi nhuận vốn hoặc tăng giá cổ phiếu cũng như cổ tức cho các cổ đông.Vốn điều lệ là sự cam kết mức chịu của các nhà đầu tư, cá nhân tổ chức về trách nhiệm vật chất tương ứng với phần trăm góp vốn. Vốn điều lệ là nguồn vốn đầu tư quan trọng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để phân chia lợi nhuận và rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn và cổ đông.

Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

vốn chủ sở hữu
Vốn điều lệVốn pháp định
–Pháp luật Việt Nam không có quy định cụ thể về số vốn điều lệ tối thiểu cũng như tối đa. – Thời hạn góp vốn là trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp– Các thành viên góp vốn trong công ty chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp hoặc cam kết góp tùy từng loại hình doanh nghiệp– Vốn điều lệ không được nhỏ hơn vốn pháp định với các ngành nghề có quy định vốn pháp định– Pháp luật Việt Nam quy định tối thiểu với từng ngành nghề, lĩnh vực cần có vốn pháp định– Mức vốn pháp định phải đáp ứng đủ cho hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện– Một số trường hợp phải ký quỹ theo quy định của pháp luậtluật
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments