Thứ Tư, Tháng Hai 28, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpVi phạm hợp đồng và kiện tụng

Vi phạm hợp đồng và kiện tụng

Trong một thế giới hoàn hảo, các hợp đồng kinh doanh sẽ được ký kết, cả hai bên đều có lợi và hài lòng với kết quả đạt được và không có tranh chấp nào phát sinh. Nhưng trong thế giới kinh doanh thực tế, sự chậm trễ xảy ra, các vấn đề tài chính có thể xảy ra và các sự kiện bất ngờ khác có thể xảy ra để cản trở hoặc thậm chí ngăn cản một hợp đồng bằng văn bản được thực hiện và một bên sẽ kiện bên kia. Sau đây là phần thảo luận về khái niệm pháp lý “vi phạm hợp đồng” và tổng quan về các lựa chọn pháp lý của bạn nếu vi phạm như vậy xảy ra.

Vi phạm Hợp đồng là gì?

Hợp đồng kinh doanh tạo ra những nghĩa vụ nhất định mà các bên tham gia thỏa thuận phải thực hiện. Về mặt pháp lý, một bên không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng nào của mình được gọi là ” vi phạm ” hợp đồng. Tùy thuộc vào các nội dung cụ thể, vi phạm có thể xảy ra khi một bên không thực hiện đúng thời hạn, không thực hiện đúng các điều khoản của thỏa thuận hoặc hoàn toàn không thực hiện. Theo đó, vi phạm hợp đồng thường sẽ được phân loại là “vi phạm trọng yếu” hoặc “vi phạm phi vật chất” nhằm mục đích xác định giải pháp pháp lý thích hợp hoặc “biện pháp khắc phục” vi phạm.

Trường hợp vi phạm hợp đồng: Một ví dụ

Giả sử rằng R. Runner ký hợp đồng với Acme Anvils để mua một số sản phẩm của hãng, để giao hàng vào tối thứ Hai tuần sau. Nếu Acme giao Anvils cho Runner vào sáng thứ Ba tuần sau, việc vi phạm hợp đồng có thể bị coi là phi vật chất và R. Runner có thể sẽ không được bồi thường thiệt hại về tiền (trừ khi anh ta chứng minh được rằng anh ta đã bị thiệt hại bằng cách nào đó do giao hàng trễ ).

Tuy nhiên, bây giờ hãy giả sử rằng hợp đồng đã nêu rõ ràng và rõ ràng rằng “thời gian là điều cốt yếu” và các cột chắn PHẢI được giao vào Thứ Hai. Nếu Acme giao hàng sau thứ Hai, hành vi vi phạm hợp đồng của nó có thể được coi là “nghiêm trọng”, và những thiệt hại của R. Runner sẽ được cho là, làm cho trách nhiệm của Acme đối với vi phạm trở nên nghiêm trọng hơn và có khả năng làm giảm trách nhiệm của Runner trong việc thanh toán cho các thiệt hại theo hợp đồng.

Tôi có thể kiện vì vi phạm hợp đồng không?

Khi vi phạm hợp đồng xảy ra hoặc bị cáo buộc, một hoặc cả hai bên có thể muốn hợp đồng được thực thi theo các điều khoản của nó hoặc có thể cố gắng khôi phục bất kỳ thiệt hại tài chính nào do hành vi vi phạm bị cáo buộc gây ra.

Nếu tranh chấp về hợp đồng phát sinh và các nỗ lực giải quyết không chính thức không thành công, bước tiếp theo phổ biến nhất là khởi kiện . Nếu số tiền được đề cập dưới một con số đô la nhất định (thường là $ 3.000 đến $ 7.500 tùy thuộc vào tiểu bang), các bên có thể giải quyết vấn đề tại tòa án khiếu nại nhỏ.

Tòa án và các vụ kiện vi phạm hợp đồng chính thức không phải là lựa chọn duy nhất  cho người dân và doanh nghiệp liên quan đến tranh chấp hợp đồng. Các bên có thể đồng ý để một hòa giải viên xem xét tranh chấp hợp đồng hoặc có thể đồng ý với trọng tài ràng buộc về tranh chấp hợp đồng. Các lựa chọn ngoài tòa án này là hai phương pháp ” giải quyết tranh chấp thay thế ” có thể diễn ra như các lựa chọn thay thế cho các vụ kiện tụng kinh doanh.

Các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng

Khi một cá nhân hoặc doanh nghiệp vi phạm hợp đồng, bên kia của thỏa thuận có quyền được giảm nhẹ (hoặc một “biện pháp khắc phục”) theo pháp luật. Các biện pháp xử lý chính đối với hành vi vi phạm hợp đồng là:

  1. Thiệt hại,
  2. Hoạt động cụ thể
  3. Hủy và thay thế

Thiệt hại

Việc bồi thường thiệt hại  – thanh toán bằng hình thức này hay hình thức khác – là biện pháp khắc phục phổ biến nhất đối với hành vi vi phạm hợp đồng . Có nhiều loại thiệt hại, bao gồm các loại sau:

  1. Các khoản bồi thường thiệt hại nhằm mục đích đưa bên không vi phạm vào vị trí mà họ đã có thể xảy ra nếu vi phạm không xảy ra.
  2. Thiệt hại trừng phạt là các khoản thanh toán mà bên vi phạm phải thực hiện, cao hơn và xa hơn mức mà sẽ bồi thường đầy đủ cho bên không vi phạm. Các khoản bồi thường thiệt hại có nghĩa là trừng phạt một bên bị oan sai đối với các hành vi đặc biệt sai trái, và hiếm khi được trao trong các hợp đồng kinh doanh.
  3. Thiệt hại danh nghĩa là thiệt hại về mã thông báo (số lượng thiệt hại nhỏ) được trao khi xảy ra vi phạm, nhưng không có tổn thất tiền thực tế nào cho bên không vi phạm được chứng minh.
  4. Thiệt hại thanh lý là những thiệt hại cụ thể đã được các bên xác định trước đó trong hợp đồng, trong trường hợp hợp đồng bị vi phạm. Các thiệt hại được thanh lý phải là một ước tính hợp lý về các thiệt hại thực tế có thể xảy ra do vi phạm.

Hoạt động cụ thể

Nếu các thiệt hại không phù hợp như một biện pháp khắc phục hợp pháp, bên không vi phạm có thể tìm kiếm một biện pháp khắc phục thay thế được gọi là hiệu suất cụ thể . Hiệu suất cụ thể được mô tả tốt nhất là việc bên vi phạm thực hiện nghĩa vụ theo lệnh của tòa án theo hợp đồng.

Việc thực hiện cụ thể có thể được sử dụng như một biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng nếu đối tượng của thỏa thuận là hiếm hoặc duy nhất và thiệt hại sẽ không đủ để đặt bên không vi phạm vào vị trí tốt như họ đã có khi vi phạm không xảy ra.

Hủy và thay thế

Bên không vi phạm có thể hủy bỏ hợp đồng và quyết định khởi kiện yêu cầu bồi thường nếu bên không vi phạm đã đem lại lợi ích cho bên vi phạm.

” Thay thế” như một biện pháp khắc phục hợp đồng có nghĩa là bên không vi phạm được đưa trở lại vị trí ban đầu trước khi vi phạm, trong khi “hủy bỏ” hợp đồng làm vô hiệu hợp đồng và loại bỏ mọi nghĩa vụ của tất cả các bên theo thỏa thuận.

Nhận trợ giúp pháp lý về việc bạn vi phạm hợp đồng tranh chấp hợp đồng

Nếu bạn bị nêu tên trong một vụ kiện vi phạm hợp đồng hoặc tin rằng một bên khác đã không thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của họ đối với công ty của bạn, thì rất có thể bạn đang bị đe dọa. Trước khi quyết định cách xử lý tranh chấp kinh doanh của bạn, trước tiên bạn nên tham khảo ý kiến ​​của  luật sư kinh doanh nhỏ có kinh nghiệm  gần bạn để thảo luận về các lựa chọn của bạn. Luật sư kinh doanh của bạn có thể tư vấn cho bạn về ưu và nhược điểm của việc nộp đơn kiện vi phạm hợp đồng và cân nhắc các lựa chọn khác.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments