Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpTất tần tật về ủy thác mua bán hàng hóa 

Tất tần tật về ủy thác mua bán hàng hóa 

Nếu bạn đang có dự định ủy thác hàng hóa của mình cho một bên nào đó nhưng chưa hiểu về các quy định của hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn.

Ủy thác mua bán hàng hóa

Khái niệm ủy thác mua bán hàng hóa 

Điều 155 Luật thương mại năm 2005 quy định: Ủy thác mua bán hàng hóa là một trong những hoạt động thương mại. Trong đó bên nhận ủy thác thực hiện nghĩa vụ mua bán hàng hóa với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác và được nhận thù lao như thỏa thuận trước đó.

Hàng hóa ủy thác

Hàng hóa ủy thác là bất kỳ một sản phẩm hay một dịch vụ nào mà bên nhận ủy thác phải thực hiện mua bán trao đổi cho bên ủy thác. 

Ví dụ về ủy thác mua bán hàng hóa 

Ví dụ: Công ty A là doanh nghiệp sản xuất cà phê, tuy nhiên lại không có đầu ra cho sản phẩm. Công ty A ủy thác sản phẩm cà phê của mình cho bên B bán. Sau khi bán xong thì bên B được nhận bao nhiêu phần trăm hoa hồng đó theo như thỏa thuận trước.

Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa 

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền, nghĩa vụ của bên nhận ủy thác đối với bên ủy thác

  • Quyền của bên nhận ủy thác

Luật thương mại 2005 quy định nếu trong hợp đồng ủy thác không có thỏa thuận gì khác của hai bên thì bên nhận ủy thác có các quyền sau đây

– Yêu cầu bên uỷ thác cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;

– Nhận thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác;

– Không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã bàn giao đúng thỏa thuận cho bên uỷ thác.

  • Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác

Tương tự như bên ủy thác thì bên nhận ủy thác cũng có các nghĩa vụ sau đây:

Nghĩa vụ quan trọng nhất của bên nhận ủy thác là thực hiện việc mua bán hàng hóa theo đúng thỏa thuận. Bên cạnh đó cần tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận với bên ủy thác về những gì đã giao kết và thực hiện đúng hợp đồng.

Khi có những vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ủy thác hàng hóa thì bên nhận ủy thác phải báo ngay cho bên ủy thác 

Không làm trái chỉ dẫn của bên ủy thác, thực hiện như đúng hợp đồng đã thỏa thuận trước đó.

– Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng uỷ thác;

– Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;

– Thanh toán tiền hàng (nếu được ủy thác bán hàng); giao hàng mua được (nếu được ủy thác mua hàng) cho bên ủy thác theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng ủy thác.

– Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

Quyền, nghĩa vụ của bên ủy thác đối với bên nhận ủy thác

  • Quyền của bên ủy thác

Quyền của bên ủy thác mua bán hàng hóa được quy định như sau:

 Yêu cầu bên nhận uỷ thác thông báo đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng uỷ thác;

– Không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật, trừ trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật mà nguyên nhân do bên ủy thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái luật.

  • Nghĩa vụ của bên ủy thác

Theo quy định thì bên ủy thác cần có những nghĩa vụ sau:

Nếu việc thực hiện ủy thác cần cung cấp tài liệu và phương tiện thì bên uỷ thác cần phải đáp ứng, đưa ra các chỉ dẫn cụ thể phù hợp với hợp đồng để bên ủy thác thực hiện.

Trả phí thù lao và các chi phí khác cho bên nhận ủy thác theo thỏa thuận trước đó.

Giao hàng hóa và thanh toán tiền đúng hạn

Liên đới chịu trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra.

Mẫu hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC MUA BÁN HÀNG HÓA

Số: … /2020/HĐUTMBHH/VPLSĐMS

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ …

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các Bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020, tại … chúng tôi gồm có:

Bên ủy thác mua bán hàng hóa (sau đây gọi tắt là Bên A):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Email: …

Bên nhận ủy thác mua bán hàng hóa (sau đây gọi tắt là Bên B):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Email: …

Hai Bên thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa với các điều khoản, điều kiện như sau:….

Trên đây là một phần của hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa. Nếu bạn muốn tham khảo đầy đủ hãy truy cập:ủy thác mua bán hàng hóa

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments