Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpCạnh tranhỦy ban cạnh tranh quốc gia theo pháp luật cạnh tranh

Ủy ban cạnh tranh quốc gia theo pháp luật cạnh tranh

Ủy ban cạnh tranh quốc gia là cơ quan kiểm soát nhà nước thuộc quyền quản lý của Bộ công thương. Vậy chức năng, nhiệm vụ của cơ quan này như thế nào?

Khái niệm Ủy ban cạnh tranh quốc gia

Ủy ban cạnh tranh quốc gia là gì?

Ủy ban cạnh tranh quốc gia là cơ quan được Bộ tham mưu thành lập nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vấn đề cạnh tranh và tiến hành các nhiệm vụ tố tụng cạnh tranh, kiểm soát các hành vi tập trung kinh tế. Bên cạnh đó còn quyết định việc miễn trừ các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm và giải quyết các khiếu nại cạnh tranh gây ra theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban cạnh tranh quốc gia
Ủy ban cạnh tranh quốc gia

Nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban cạnh tranh quốc gia

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được quy định cụ thể như sau:

– Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan trực thuộc quyền kiểm soát của  Bộ Công Thương gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên.

– Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh và các đơn vị chức năng khác là bộ máy giúp việc của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

+ Tham mưu những vấn đề về cạnh tranh để giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước  của mình

+ Thực hiện các nhiệm vụ tố tụng, kiểm soát, quyết định các trường hợp được miễn trừ  đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Bên cạnh đó còn có nhiệm vụ giải quyết  các cạnh tranh theo quy định của pháp luật.

– Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh căn cứ vào một số yếu tố sau đây:

+ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh căn cứ vào mức thị phần của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận.

+ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh căn cứ vào rào cản gia nhập, mở rộng thị trường.

Ủy ban cạnh tranh quốc gia
Ủy ban cạnh tranh quốc gia

+ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh căn cứ vào sự hạn chế nghiên cứu, phát triển, đổi mới công nghệ hoặc hạn chế năng lực công nghệ.

+ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh căn cứ vào yếu tố giảm khả năng tiếp cận, nắm giữ cơ sở hạ tầng thiết yếu.

+ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh căn cứ vào yếu tố tăng chi phí, thời gian của khách hàng trong việc mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hoặc khi chuyển sang mua hàng hóa, dịch vụ liên quan khác.

+ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh căn cứ vào yếu tố gây cản trở cạnh tranh trên thị trường thông qua kiểm soát các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực liên quan đến các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận.

Ta nhận thấy rằng, việc quy định như trên là chưa được chặt chẽ. Đối với quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cần được quy định như sau: Ủy ban Cạnh tranh quốc gia có chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh; có nhiệm vụ, quyền hạn là phát hiện, thụ lý, giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh; giải quyết khiếu nại về vụ việc vi phạm pháp luật cạnh tranh và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm về Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu

Thành viên Ủy ban cạnh tranh quốc gia

Tiêu chuẩn thành viên

Theo quy định của pháp luật thì số lượng tối đa của Ủy ban cạnh tranh quốc gia là mười lăm người,  gồm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và các thành viên khác. Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là công chức của Bộ Công Thương, các Bộ, ngành có liên quan, các chuyên gia và nhà khoa học. Theo quy định cụ thể thì thành viên ủy ban Cạnh tranh quốc gia phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

Ủy ban cạnh tranh quốc gia
Ủy ban cạnh tranh quốc gia
  1. Là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết và trung thực.
  2. Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính.
  3. Có tổng thời gian công tác thực tế ít nhất là 09 năm trong một hoặc một số lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều này”.

Chủ tịch Ủy ban cạnh tranh quốc gia

Chủ tịch ủy ban cạnh tranh quốc gia là người có khả năng lãnh đạo, đáp ứng đủ các điều kiện, và tiêu chí như các thành viên khác trong ủy ban cạnh tranh quốc gia, do các thành viên và cơ quản quản lý Bộ công thương bầu ra. Quy định về bổ nhiệm và nhiệm kỳ của thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là 05 năm, phù hợp với Quy chế bổ nhiệm cán bộ, công chức của Chính phủ.

Tìm hiểu thêm về Tố tụng cạnh tranh

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments