Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpTư cách pháp nhân của các loại hình doanh nghiệp

Tư cách pháp nhân của các loại hình doanh nghiệp

Tư cách pháp nhân của các loại hình doanh nghiệp là một khái niệm trong luật học, được quy định những quyền và nghĩa vụ nhất định, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có tư cách pháp nhân. Vậy tư cách pháp nhân của các loại hình doanh nghiệp là gì, có điều kiện như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây. 

Hiểu về tư cách pháp nhân

Tư cách pháp nhân là gì?

Pháp luật Việt Nam không có quy định cụ thể về khái niệm pháp nhân của các loại hình doanh nghiệp. Bộ luật dân sự 2015 có quy định về điều kiện của pháp nhân, qua đó ta có thể rút ra khái niệm cơ bản như sau:

Pháp nhân là một chủ thể pháp luật (tổ chức), có tư cách pháp lý độc lập, có thể tự mình tham gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội, chính trị,… theo quy định của pháp luật. Khái niệm pháp nhân là một khái niệm dùng để phân biệt với thể nhân (cá nhân) và các tổ chức khác trong luật học. 

Nếu một tổ chức có tư cách pháp nhân thì tổ chức đó có quyền và nghĩa vụ của một pháp nhân mà pháp luật quy định.

Ví dụ: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn là tổ chức có tư cách pháp nhân.

Điều kiện trở thành pháp nhân

tư cách pháp nhân của các loại hình doanh nghiệp

Một tổ chức muốn có tư cách pháp nhân cần có những điều kiện như sau:

  • Tổ chức đó phải được thành lập theo quy định của pháp luật 

Như định nghĩa ở trên, pháp nhân không phải là cá nhân, mà là tổ chức. Tổ chức này phải được thành lập theo quy định của pháp luật, tức là được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc do Nhà nước thành lập. Khi đó, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận thành lập, tổ chức đó được công nhận là có tư cách pháp nhân.

  • Tổ chức phải có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

Cơ cấu tổ chức của tổ chức pháp nhân được quy định trong Bộ luật dân sự 2015:

“1. Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân.

2. Pháp nhân có cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, một tổ chức muốn có tư cách pháp nhân phải có điều lệ hoặc quyết định thành lập pháp nhân. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành pháp nhân phải có quy định cụ trong điều lệ và quyết định thành lập pháp nhân.

  • Tổ chức tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình và có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác 

Pháp nhân xác lập quyền và nghĩa vụ trong hoạt động của nó một cách độc lập, nên pháp nhân bắt buộc phải có tài sản độc lập. bởi để có thể tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình đối với các giao dịch, quyền và nghĩa vụ mà pháp nhân xác lập thì nó cần có tài sản độc lập.

  • Tổ chức có thể nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập

Tổ chức có thể nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập là một trong những điều kiện được pháp luật quy định để có tư cách pháp nhân.

Vì pháp nhân là một tổ chức độc lập, được quyền tự mình tham gia giao dịch, xác lập quyền và nghĩa vụ nên nó phải có thể tự nhân danh chính mình.

Pháp nhân có quyền nhân danh chính mình tham gia vào các quan hệ pháp luật thông qua người đại diện của pháp nhân.

Loại doanh nghiệp có tư cách pháp nhân

tư cách pháp nhân của các loại hình doanh nghiệp

Công ty cổ phần

Tư cách pháp nhân của công ty cổ phần được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:  kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cổ phần có tư cách pháp nhân..

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân bởi nó đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật. Tài sản của công ty cổ phần là tài sản độc lập với các cá nhân, tổ chức khác. Các cổ đông của công ty chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ hay nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tương ứng với phần vốn góp mà mình đã góp vào doanh nghiệp đó, không liên đới với tài sản riêng của cổ đông. Thêm vào đó, công ty cổ phần cũng sẽ nhân danh chính mình để tham gia vào các quan hệ pháp luật thông qua người đại diện.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Tương như công ty cổ phần,  công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên công ty sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn các khoản nợ của mình, tức là trách nhiệm tương ứng với phần vốn đã góp vào công ty. Tài sản của công ty và tài sản của cá nhân, tổ chức khác có sự tách biệt rõ rệt và công ty TNHH sẽ phải chịu trách nhiệm bằng chính tài sản của mình.

Công ty hợp danh

Được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 công ty hợp danh phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, gọi là thành viên hợp danh. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có các thành viên góp vốn, trong đó:

– Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

– Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của công ty tương ứng với phần vốn đã góp hoặc cam kết góp vào công ty.

Mặc dù thành viên hợp danh không có tài sản độc lập với cá nhân nhưng công ty hợp danh lại tồn tại có thành viên góp vốn, đây là những thành viên có tài sản độc lập với công ty. Vì vậy, công ty hợp danh vẫn là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

Loại doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân

tư cách pháp nhân của các loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân

Được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Việc quy định doanh nghiệp tư nhân phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình khiến cho tài sản của doanh nghiệp không còn độc lập với tài sản của cá nhân. Trường hợp doanh nghiệp phá sản, chủ doanh nghiệp tư nhân phải dùng toàn bộ tài sản của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ cho doanh nghiệp.

Vậy hợp tác xã có tư cách pháp nhân không?

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments