Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpTổng giám đốc là người có tố chất như thế nào? Đảm...

Tổng giám đốc là người có tố chất như thế nào? Đảm nhiệm công việc gì?

Tổng giám đốc là một trong những vị trí quan trọng có trách nhiệm điều hành và quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, không phải ai cũng có thể làm Tổng giám đốc mà để có được vị trí này phải đáp ứng những tiêu chuẩn và điều kiện do pháp luật quy định. Hãy cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây.

Tổng giám đốc là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 63 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Theo đó, Tổng giám đốc sẽ quản lý, giám sát bao quát toàn bộ các hoạt động của nhân viên, ban lãnh đạo các bộ phận, trực tiếp chỉ đạo và đi gặp mặt các đối tác quan trọng của doanh nghiệp.

Hiện nay các đơn vị kinh doanh đều sẽ được điều hành bởi một tổng giám đốc và sẽ chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Tổng giám đốc
Tổng giám đốc

Xem thêm: Giám đốc

Điều kiện, tiêu chuẩn làm Tổng giám đốc

Dựa trên quy định tại Điều 64 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì để trở thành Tổng giám đốc của một công ty thì phải có những tiêu chuẩn và điều kiện nhất định, cụ thể như sau:

  • Tổng giám đốc phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không được các đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định cụ thể về những cá nhân, tổ chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.
  • Tổng giám đốc phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của công ty. Trường hợp công ty cần thuê Tổng giám đốc ở ngoài mà không theo tiêu chuẩn này hoặc theo tiêu chuẩn khác theo tình hình riêng của công ty thì phải quy định trong Điều lệ công ty.
  • Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì ngoài những điều kiện về năng lực hành vi dân sự và trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản trị như trên thì người này còn không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

Giám đốc/ Tổng giám đốc công ty cổ phần

Điều kiện, tiêu chuẩn làm Tổng giám đốc
Điều kiện, tiêu chuẩn làm Tổng giám đốc

Quyền và nghĩa vụ của giám đốc/ tổng giám đốc

Căn cứ theo khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì giám đốc/Tổng giám đốc công ty cổ phần có quyền và nghĩa vụ như sau:

(1) Quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty mà những vấn đề đó không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

(2) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

(3) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

(4) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty và  quy chế quản lý nội bộ của công ty;

(5) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

(6) Quyết định về vấn đề liên quan đến  tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

(7) Tuyển dụng lao động cho công ty;

(8) Kiến nghị phương án sử dụng và thanh toán cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

(9) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Tiền lương, thù lao, thưởng của giám đốc/ tổng giám đốc

Quyền và nghĩa vụ của giám đốc/ tổng giám đốc
Quyền và nghĩa vụ của giám đốc/ tổng giám đốc

Theo quy định tại khoản 1 Điều 163 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì Tiền lương, thù lao, thưởng của giám đốc/tổng giám đốc sẽ được công ty trả theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Theo đó, nếu trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ  do Hội đồng quản trị quyết định. Như vậy,  có thể thất trong công ty cổ phần thì cơ quan cấp trên sẽ có thẩm quyền quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của cơ quan cấp dưới.

Đồng thời tại khoản 3 Điều này cũng quy định tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các khoản tiền trên được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về vị trí tổng giám đốc trong công ty. Theo đó, đây là một chức danh đóng vai trò cực kỳ lớn trong việc quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Chính vì vậy, để có được vị trí này đòi hỏi người đó phải có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tế dồi dào và có kỹ năng quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments