Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeTài chính - ThuếThuếNhững điều cần biết về thuế giá trị gia tăng

Những điều cần biết về thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng còn được gọi với một cái tên khác là thuế VAT trong tiếng Anh là Value-Added Tax. Thuế giá trị gia tăng có vai trò là điều tiết thu nhập của tổ chức, cũng như cá nhân tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ chịu thuế này. VAT sẽ khuyến khích, xuất khẩu hàng hóa. Thúc đẩy được chế độ hạch toán, kế toán, sử dụng hóa đơn, chứng từ và thanh toán qua ngân hàng.

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế giá trị gia tăng còn được gọi với một cái tên khác là thuế VAT trong tiếng Anh là Value-Added Tax. Có thể hiểu một cách đơn giản thì đây là loại thuế được tính cộng vào trong giá bán của các loại hàng hóa và dịch vụ trong đơn hàng và sẽ do người tiêu dùng thanh toán và chi trả khi sử dụng những hàng hóa, dịch vụ đó.

thuế giá trị gia tăng

Đặc điểm của thuế giá trị gia tăng

Thứ nhất, thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu

Thuế giá trị gia tăng sẽ phải do chính người tiêu dùng cuối cùng phải chịu. Cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ là người nộp thuế vào ngân sách nhà nước thay cho người tiêu dùng và thông qua việc cộng thuế vào giá bán mà người tiêu dùng phải thanh toán khi mua hàng hóa hoặc dịch vụ. Chính vì vậy người ta gọi thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu. 

Thứ hai là thuế giá trị gia tăng là thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn không trùng lặp với nhau

Thuế giá trị gia tăng đánh vào tất cả các giai đoạn luân chuyển từ sản xuất tới lưu thông rồi tiêu dùng. Ở từng giai đoạn này, thuế chỉ tính trên phần giá trị gia tăng của giai đoạn đó chứ không tính trùng phần giá trị gia tăng đã tính thuế ở các giai đoạn luân chuyển trước đó. 

Xét trên một hàng hóa hoặc dịch vụ bất kỳ, tổng số thuế giá trị gia tăng thu được qua tất cả các giai đoạn luân chuyển của hàng hóa, dịch vụ bằng với số thuế tính trên giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng. Vì vậy, thuế giá trị gia tăng là thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn không trùng lặp nhau. 

Thứ ba, thuế giá trị gia tăng sẽ được đánh thuế theo nguyên tắc điểm đến

Thuế giá trị gia tăng được áp dụng theo nguyên tắc điểm đến. Thuế giá trị gia tăng đánh vào hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nội địa dù bất kể hàng hóa dịch vụ đó được tạo ra ở trong nước hay được nhập khẩu từ nước ngoài. 

Thứ tư là thuế giá trị gia tăng có phạm vi điều tiết rộng

Thuộc loại thuế tiêu dùng thông thường và đánh vào hầu hết các hàng hóa, dịch vụ nên thuế giá trị gia tăng có phạm vi điều tiết rộng. 

Xem thêm: Thuế giá trị gia tăng một số điểm quan trọng cần lưu ý

Vai trò của thuế giá trị gia tăng

thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng có vai trò là điều tiết thu nhập của tổ chức, cũng như cá nhân tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng sẽ khuyến khích, xuất khẩu hàng hóa. Thúc đẩy được chế độ hạch toán, kế toán, sử dụng hóa đơn, chứng từ và thanh toán qua ngân hàng.

Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

– Bao gồm các Sản phẩm trồng trọt, bao gồm cả sản phẩm trồng rừng, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thường của các cá nhân, tổ chức tự sản xuất và bán ra…

– Các sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển hoặc muối mỏ tự nhiên, muối tinh và muối i-ốt.

Các loại hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ đã chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất.

– Trường hợp Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê.

– Các Hoạt động cho vay vốn của các tổ chức tín dụng và Ngân hàng hay quỹ đầu tư và chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật.

– Bảo hiểm nhân thọ…

– Dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh…cho người và thú y

– Các hoạt động văn hóa, triển lãm và thể dục thể thao mang tính phong trào, quần chúng, tổ chức luyện tập, không thu tiền hoặc có thu tiền nhưng không nhằm mục đích kinh doanh.

– Những hoạt động biểu diễn nghệ thuật như: ca múa, kịch, nhạc, xiếc; và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật khác và dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

– Hoạt động sản xuất phim các loại…và các loại hàng hóa dịch vụ khác được quy định tại luật thuế giá trị gia tăng.

Các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ hoặc là hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá và dịch vụ ở khâu không chịu thuế giá trị gia tăng.

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

thuế giá trị gia tăng

Ðối với hàng hoá nhập khẩu thì đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là những hàng hoá nhập khẩu dùng cho sản xuất và kinh doanh, tiêu dùng ở Việt Nam được cho phép nhập khẩu qua biên giới Việt Nam hoặc từ khu chế xuất nhập khẩu vào thị trường nội địa, trừ các đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật nước ta.

Một số câu hỏi liên quan đến thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì?

Theo quy định thì, Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế theo hàng quý nếu số thuế đầu vào được khấu trừ của các tháng trong quý thường xuyên và lớn hơn số thuế đầu ra phát sinh các tháng trong quý. Với những cơ sở kinh doanh xuất khẩu mặt hàng theo thời vụ hoặc theo từng kỳ với số lượng hàng lớn, nếu phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá xuất khẩu lớn thì được xét hoàn thuế giá trị gia tăng từng kỳ.

Với cơ sở kinh doanh thuộc vào đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, có đầu tư, mua sắm tài sản cố định, số thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định được khấu trừ lớn thì có thể được xét giải quyết hoàn thuế đầu vào của tài sản cố định như sau:

Ðối với cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư mới và đã đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế nhưng chưa phát sinh thuế đầu ra, nếu thời gian đầu tư từ một năm trở lên sẽ được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm một. Trong trường hợp cơ sở có số thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn lớn thì được xét hoàn thuế từng quý.

Ðối với cơ sở kinh doanh đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu nếu số thuế đầu vào của tài sản đầu tư đã tính khấu trừ mà sau ba tháng số thuế vẫn chưa được khấu trừ vẫn còn lớn hơn số thuế đã được khấu trừ thì được xét hoàn lại số thuế chưa được khấu trừ.

Với cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản có số thuế nộp thừa.

Đối Với những cơ sở kinh doanh đã có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn chưa biết: Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu?

Đúng như vậy theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu và đánh trên khoản giá trị đã tăng thêm của hàng hoá và dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất và lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ.

Xem thêm: Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Ý nghĩa của thuế giá trị gia tăng?

Thuế giá trị gia tăng có ý nghĩa điều tiết thu nhập của tổ chức và cá nhân tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng là khoản thu quan trọng của Ngân sách nhà nước. Thuế giá trị gia tăng tạo được nguồn thu lớn và tương đối ổn định trong Ngân sách nhà nước. Nó có ý nghĩa khuyến khích xuất khẩu hàng hóa dịch vụ.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments