Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeTài chính - ThuếThuếThuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ có ý nghĩa rất lớn trong việc khuyến khích hiện đại hoá, chuyên môn hoá hoạt động sản xuất, tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại nhằm hạ giá thành sản phẩm. Hiện nay, đây là một thuật ngữ được rất nhiều giới kinh doanh quan tâm đến. Vậy thế nào là thuế giá trị gia tăng được khấu trừ? Các quy định liên quan về thuế giá trị gia tăng được khấu trừ? Hãy cùng Công ty Luật TNHH Everest tìm hiểu bài viết dưới đây để giải đáp thắc mắc trên.

Thuế giá trị gia tăng là gì?

Tại Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 quy định: “Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.”

Như vậy, có thể hiểu thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu, được tính toán dựa trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong toàn bộ quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng sản phẩm đó. Và được nộp vào ngân sách Nhà nước tùy thuộc vào mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Bên cạnh đó, có một điểm lưu ý đó là Thuế giá trị gia tăng không áp dụng trên toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ mà chỉ áp dụng đối với một phần giá trị tăng thêm của sản phẩm.

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Xem thêm: Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là gì?

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ được hiểu là thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho kinh doanh, sản xuất  hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật. Trong đó, bao gồm cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất. Ví dụ như thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường.

Như vậy, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là việc doanh nghiệp xác định số thuế GTGT cần phải nộp dựa trên hiệu số của thuế giá trị gia tăng đầu ra và thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Phương pháp trực tiếp là: Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu.

– Đối tượng áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp:

 • Các hợp tác xã, tổ chức, doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng trong 1 năm;
 • Người nước ngoài không thường trú kinh doanh và có doanh thu tại Việt Nam, chưa có chế độ về hóa đơn, kế toán, chứng từ
 • Các cá nhân và hộ kinh doanh quy mô nhỏ,…

– Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có công thức như sau 

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ %

Trong đó: 

Doanh thu được hiểu là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Bao gồm các khoản phí thu thêm, phụ thu mà cơ sở sản xuất  kinh doanh được hưởng. 

Tỷ lệ % được quy định  đó là:

 • Cung cấp và phân phối hàng hóa có 1%
 • Dịch vụ xây dựng nhưng không bao thầu nguyên – vật liệu là 5%
 • Các dịch vụ liên quan đến vận tải, sản xuất có gắn với những hàng hóa phục vụ hoạt động xây dựng có kèm theo bao thầu nguyên – vật liệu là 3%
 • Những hoạt động kinh doanh khác là 2%
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ theo phương pháp nào
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ theo phương pháp nào

Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Phương pháp khấu trừ là số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ theo đó sẽ được tính bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra – số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

– Đối tượng áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

 • Cơ sở sản xuất  kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện về chứng từ, hóa đơn, chế độ kế toán,… theo quy định của pháp luật.
 • Cơ sở sản xuất  kinh doanh trên còn phải có doanh thu từ 01 tỷ đồng trở lên trong một năm.
 • Đối với cá nhân hoặc hộ kinh doanh thì không áp dụng phương pháp tính thuế này

– Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được tính  như sau:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Số thuế giá trị gia tăng đầu ra – Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

Trong đó: 

Số thuế giá trị gia tăng đầu ra được tính  bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn bán giá trị gia tăng.

Thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng =  Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra x Thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đó.

Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng thì Thuế giá trị gia tăng đầu ra = Giá thanh toán – Giá tính thuế quy định tại khoản 12 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được tính  bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Bao gồm cả tài sản cố định.

Đối với những hóa đơn đặc thù (như tem, vé cước vận tải, vé xổ số thiết), trên hoá đơn có thể đã hiện giá bao gồm cả thuế GTGT thì phải tách thuế theo công thức:

Giá chưa thuế = Giá thanh toán (tiền bán tem, vé xổ số,  vé cước vận tải…) / (1 + Thuế suất)

Thuế giá trị gia tăng phải nộp =  Giá thanh toán (tiền bán tem, vé xổ số, vé cước vận tải…) – Giá chưa thuế

Xem thêm: Quy định mới về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Quy định về thuế giá trị gia tăng

Người nộp thuế giá trị gia tăng

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế, theo đó:

– Tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm:

 • Các doanh nghiệp dưới mọi hình thức, thuộc các thành phần kinh tế  (Doanh nghiệp tư nhân; Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần…)
 • Các tổ chức kinh doanh của các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp;
 • Hợp tác xã.

– Bên cạnh các tổ chức kinh doanh thì luật còn quy định các cá nhân nộp thuế GTGT bao gồm những người có hoạt động kinh doanh độc lập,  hộ gia đình hợp tác với nhau để cùng sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận  nhưng không hình thành pháp nhân kinh doanh.

Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được tính bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định), chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu, hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài và đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ thuế đầu vào theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản khác hướng dẫn thi hành.

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ tính theo phương pháp nào
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ tính theo phương pháp nào

Ví dụ: công ty A nhập 1 lô hàng trị giá 100 triệu đồng với thuế suất VAT là 10% – khi đó số thuế vat đầu vào là 10 triệu đồng. Khi công ty bạn xuất bán lô hàng đó đi với giá 150 triệu đồng thì người mua phải nộp số thuế vat là 15 triệu đồng.

Khi đó, số thuế GTGT công ty bạn cần nộp vào ngân sách là: 15 triệu – 10 triệu = 5 triệu đồng.

Trên đây là toàn bộ thông tin về thuế giá trị gia tăng được khấu trừ và một số quy định liên quan mà bất kì doanh nghiệp nào cũng cần nên nắm rõ.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments