Thứ Tư, Tháng Hai 28, 2024
Google search engine
HomeDân sựTố tụng dân sựThủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án

Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án

Trong tố tụng dân sự, hoà giải là một trong những chế định quan trọng. Vậy Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành là thế nào?

1- Yêu cầu công nhận kết quả hoà giải thành ngoài toà án

Theo Điều 416 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, các bên có quyền lợi ích liên quan đến kết quả hoà giải vụ việc ngoài toà án có quyền yêu cầu toà án xem xét ra quyết định công nhận. Kết quả hoà giải vụ việc ngoài toà án là kết quả hoà giải thành vụ việc xảy ra giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nhiệm vụ hoà giải đã hoà giải thành theo quy định của pháp luật về hoà giải.

Đơn yêu cầu công nhận kết quả hoà giải thành ngoài toà án phải gửi đơn đến toà án trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày các bên đạt được thoả thuận hoà giải thành. Đơn yêu cầu phải có các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 362 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; tên, địa chỉ của cá nhân, tổ chức đã tiến hành hoà giải; nội dung, thoả thuận hoà giải thành yêu cầu toà án công nhận. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi văn bản về kểt quả hoà giải thành theo quy định của pháp luật có liên quan.

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

2- Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài toà án

Thủ tục nhận đơn, xử lý đơn yêu cầu công nhận kết quả hoà giải thành ngoài toà án (Điều 363 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015), thủ tục trả lại đơn yêu cầu (Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015) và thông báo thụ lý đơn yêu cầu (Điều 365 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015), toà án áp dụng theo thủ tục chung giải quyết việc dân sự. Tuy nhiên, thủ tục công nhận kết quả hoà giải thành ngoài toà án có những đặc thù riêng,đó là:

– Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu công nhận kết quả hoà giải thành ngoài toà án là 15 ngày, thời hạn mở phiên họp xét đơn yêu cầu công nhận kết quả hoà giải thành ngoài toà án là 10 ngày kể từ ngày toà án thụ lý đơn yêu cầu; hết thời hạn này, toà án phải ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu.

– Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, thẩm phán được phân công xét đơn có quyền yêu cầu cầu bên tham gia hoà giải, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày ý kiến; yêu cầu cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền tiến hành hoà giải cung cấp các tài liệu cho toà án. Để có căn cứ ra quyết định công nhận kết quả hoà giải thành ngoài toà án, thẩm phán có quyền thu thập, đánh giá các chứng cứ một cách độc lập để xem xét nội dung thoả thuận của các bên trong văn bản hoà giải thành ngoài toà án có hợp pháp theo các điều kiện được quy định tại Điều 417 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 hay không. Thẩm phán ra quyết định công nhận kết quả hoà giải thành ngoài toà án nếu thoả mãn các điều kiện:

[a] Các bên tham gia thoả thuận hoà giải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

[b] Các bên tham gia thoả thuận hoà giải là người có quyền, nghĩa vụ đổi với nội dung thoả thuận hoà giải. Trường hợp nội dung thoả thuận hoà giải thành liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người thứ ba thì phải được người thứ ba đồng ý;

[c] Một hoặc cả hai bên có đơn yêu cầu toà án công nhận;

[d] Nội dung thoả thuận hoà giải thành của các bên là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba.

– Quyết định công nhận hoặc không công nhận kểt quả hoà giải thành ngoài toà án có hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giảm bớt việc khởi kiện yêu cầu toà án giải quyết.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực dân sự của Công ty Luật TNHH Everest 

3- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments