Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpCạnh tranhThực trạng thị phần bảo hiểm nhân thọ và xu hướng năm...

Thực trạng thị phần bảo hiểm nhân thọ và xu hướng năm 2022

Trên quy mô toàn cầu, đại dịch Covid-19 đã có ảnh hưởng tiêu cực đến các cá nhân, doanh nghiệp, xã hội và thị trường. Dịch bệnh Covid-19 sẽ có tác động to lớn đến thị trường bảo hiểm toàn cầu vào năm 2021, khiến chuỗi tăng trưởng đặc biệt trong mười năm trước đó (CAGR khoảng 3,3%) bị phá vỡ. Mặt khác, ngành bảo hiểm trong nước vẫn đang tăng trưởng ổn định, với tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 15,68% so với cùng kỳ năm 2020. Bài viết sau đây phân tích, đánh giá thực trạng thị trường bảo hiểm thế giới và trong nước năm 2021, dự báo về xu hướng thị trường bảo hiểm thế giới năm 2022; trên cơ sở đó, nêu ra một số khuyến nghị đối với cơ quan quản lý và doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam.

thị phần bảo hiểm nhân thọ

Tình hình thị phần bảo hiểm nhân thọ

Thị phần bảo hiểm nhân thọ năm 2021

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 12 tháng năm 2021 ước đạt   49.549 tỉ đồng tăng 18,5 % so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Manulife với 11.502 tỉ đồng, Prudential với 6.741 tỉ đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 6.078 tỉ đồng, Dai-ichi Life là 5.987 tỉ đồng và AIA với 4.089 tỉ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 159.458 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm 52,9% tổng sản phẩm; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm 19,8%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm 15,3%; và các sản phẩm phụ chiếm 10,1%. Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chiếm 0,9% và sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 1,94% số hàng hóa bảo hiểm còn lại. Hàng hóa bảo hiểm hưu trí chiếm 0,3%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,47% và sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn chiếm 0,001%. Các doanh nghiệp bảo hiểm sau có tổng doanh thu phí bảo hiểm và thị phần cao nhất trong ngành: Bảo Việt Nhân thọ (30.544 tỷ đồng và 19,15%), Manulife (30.544 tỷ đồng và 19,15%) và Prudential (28.790 tỉ đồng và 18,06%), Dai-ichi Life (18.647 tỉ đồng và 11,69%), AIA (16.558 tỉ đồng và 10,38%), MB Ageas (5.876 tỉ đồng và 3,68% ), Chubb Life (4.500 tỉ đồng và 2,82%), Generali (4.340 tỉ đồng và 2,72%), FWD (4.174 tỉ đồng và 2,62%), Hanwha Life (3.961 tỉ đồng và 2,48%), AVIVA (3.445 tỉ đồng và 2,16%), Sun Life (3.333 tỉ đồng và 2,09%), Cathay Life (2.225 tỉ đồng và 1,40%),

thị phần bảo hiểm nhân thọ

Về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (52,9%), nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp (19,8%).

Trong 12 tháng đầu năm 2021, có 3.554.018 hợp đồng khai thác mới (hàng hóa chính), tăng 14,25% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm 56,67%, tăng 1,95% so với cùng kỳ năm trước (sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm 43,3%, giảm 14%). Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm 13,4%, tăng 133% so với năm trước; sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn chiếm 29,8%, tăng 37,2% so với năm trước; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm 2,7%, giảm 58% so với năm trước; và các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm 10,88%, tăng 186% so với năm trước. Trong cùng khoảng thời gian năm trước, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng 0,4%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,05%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 10,4%. 

Tại thời điểm cuối kỳ (sản phẩm sơ cấp), tổng số hợp đồng còn hiệu lực là 13.213.200 hợp đồng, tăng 13,84% so với năm trước. Sản phẩm phổ biến nhất và sản phẩm có tỷ trọng hợp đồng lớn nhất là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (50,9%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (26,5%).

Xu hướng và triển vọng bảo hiểm nhân thọ năm 2022

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ có vị trí thuận lợi để biến năm 2022 trở thành một năm thú vị và đáng nhớ. Khách hàng ngày càng hiểu rõ hơn về những lợi ích của bảo hiểm nhân thọ, đồng thời các yêu cầu về thu nhập và lập kế hoạch tài chính của họ cũng ngày càng tăng. Do đó, sẽ có hai xu hướng chính trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ trong thời gian tới.

Ngày càng có nhiều người quan tâm đến các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Khách hàng tiếp tục lựa chọn bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo an toàn tài chính và lựa chọn thanh toán trong tương lai. Nhu cầu về bảo hiểm cho trẻ em và lập kế hoạch hưu trí cũng sẽ tăng lên. Vào năm 2022, chăm sóc sức khỏe sẽ trở thành một xu hướng quan trọng, dẫn đến nhiều sửa đổi trong phạm vi bảo hiểm.

Các công ty bảo hiểm sẽ chú trọng nhiều hơn vào các dịch vụ kết hợp các tính năng, cung cấp giải pháp sáng tạo nhỏ gọn hơn hoặc cá nhân hóa các gói sản phẩm cho từng người tiêu dùng riêng biệt.

Công nghệ xác định lại trải nghiệm khách hàng

Công nghệ kỹ thuật số ngày càng trở nên thịnh hành và phát triển, dẫn đến những tiến bộ đáng kể trong ngành bảo hiểm. Ngành công nghiệp góp phần tăng tính minh bạch, giao dịch nhanh hơn và khả năng cung cấp các giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm dự kiến sẽ đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ để hiểu sở thích và nhu cầu của khách hàng vào năm 2022. Sau đó, họ có thể đưa ra các đề xuất sản phẩm phù hợp với từng cá nhân.

Sự hiểu biết của công chúng về dịch bệnh đã tăng lên và sự thâm nhập của các công ty bảo hiểm nhân thọ đang ở mức cao nhất trong mười năm. Các chuyên gia tin rằng những xu hướng nói trên sẽ hỗ trợ cho việc mở rộng thị trường bảo hiểm nhân thọ vào năm 2022.

Một số khuyến nghị dựa trên đánh giá về thị trường bảo hiểm nhân thọ

thị phần bảo hiểm nhân thọ

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam trong thời gian tới và đón bắt những xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm thế giới, bài viết nêu ra một số khuyến nghị đến các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

Trước hết, về khuôn khổ pháp lý, Chính phủ cần sớm ban hành Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi để các công ty bảo hiểm được tự chủ hơn trong hoạt động kinh doanh của mình; trong trường hợp này, các cơ quan quản lý sẽ không can thiệp sâu về mặt kỹ thuật vào hoạt động của các công ty bảo hiểm như họ đã làm trước đây; thay vào đó, vai trò của cơ quan quản lý sẽ là ưu tiên giám sát, thúc đẩy tính minh bạch và sự phát triển lành mạnh của thị trường bảo hiểm; Đồng thời, chính phủ nên ban hành sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm để cho phép các công ty bảo hiểm tự chủ hơn trong hoạt động kinh doanh của mình Các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt, bị cấm tham gia vào lĩnh vực bất động sản, trừ khi bất động sản được sử dụng làm địa điểm kinh doanh hoặc địa điểm làm việc của công ty bảo hiểm  cùng với một số ngoại lệ khác nhằm hạn chế rủi ro cho hoạt động bảo hiểm.

Hai là, về công nghệ: Doanh nghiệp bảo hiểm phải tích cực áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh của mình để hỗ trợ đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm của tất cả các doanh nghiệp.

Ba là, về hoạt động hợp tác: Doanh nghiệp bảo hiểm phải tích cực tham gia các hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp trong ngành để cùng có lợi, đồng thời mở rộng mạng lưới với các tổ chức xã hội và doanh nghiệp ngoài ngành để nâng cao doanh thu. Đặc biệt, trong thị trường bảo hiểm nhân thọ, điều quan trọng là phải tham gia và hợp tác với các ngân hàng để triển khai các hoạt động Bancassurance tận dụng cơ sở khách hàng và mạng lưới phân phối của họ.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments