Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpThêm thông tin về Mua/Bán doanh nghiệp

Thêm thông tin về Mua/Bán doanh nghiệp

Một số cột trước đây, tôi đã xem xét các khía cạnh nhất định của việc lập kế hoạch kế nhiệm và một số lý do để cân nhắc việc tham gia thỏa thuận mua / bán. Vì gần 90% tất cả các doanh nghiệp của Hoa Kỳ là do gia đình sở hữu hoặc do gia đình kiểm soát và các doanh nghiệp này tạo ra gần một nửa Tổng Sản phẩm Quốc gia Hoa Kỳ, nên kiểu lập kế hoạch này rất quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp trong tương lai.

Thỏa thuận mua / bán là nền tảng của việc lập kế hoạch thành công cho tương lai của một doanh nghiệp. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy xem xét một số khía cạnh bổ sung về lý do tại sao sử dụng thỏa thuận mua / bán, tình huống mua / bán thường phát sinh và một số thành phần chính của các thỏa thuận đó.

Mua bán Doanh nghiệp

Điều quan trọng cần nhớ là các thỏa thuận mua / bán không chỉ dành cho các tổ chức doanh nghiệp, dù là Tập đoàn Bọ cạp hay Tập đoàn vì mục đích thuế, mà còn cho các tổ chức khác, bao gồm các công ty trách nhiệm hữu hạn và nhiều loại hình kinh doanh khác. Mặc dù thỏa thuận mua / bán của Scor HTX nên có thêm lợi ích là giúp duy trì trạng thái thuế Scor HTX, các mục tiêu chính của các thỏa thuận mua / bán là tương tự nhau giữa các loại hình kinh doanh.

Các bên tham gia mua / bán tìm cách cung cấp khả năng dự đoán lâu dài về quyền sở hữu trong doanh nghiệp để doanh nghiệp và lợi ích sở hữu của doanh nghiệp tiếp tục theo một cách thức đã thỏa thuận, có trật tự. Việc chuyển giao quyền sở hữu sẽ được xác định, ít nhất là nói chung, đối với những người có thể nắm giữ quyền sở hữu đó và những người có thể không và trong những trường hợp nào. Bằng cách đó, thị trường cho các quyền sở hữu đó khi chủ sở hữu qua đời (hoặc chủ sở hữu pháp nhân chấm dứt hoạt động kinh doanh) được biết đến rõ ràng hơn đối với các chủ sở hữu còn lại và doanh nghiệp đang hoạt động.

Rõ ràng, việc xác lập giá là một thành phần quan trọng của bất kỳ thỏa thuận mua / bán nào. Một chìa khóa để định giá là bảo vệ cả chủ sở hữu đa số và chủ sở hữu thiểu số. Chẳng hạn, trong một số trường hợp, lợi ích thiểu số có thể được chiết khấu một cách thích hợp (và điều này thậm chí có thể được các chủ sở hữu thiểu số khuyến khích cho các mục đích nhất định, chẳng hạn như mục đích lập kế hoạch bất động sản). Rõ ràng, các cân nhắc về thuế đặt nặng lên mức định giá như vậy, bao gồm cả các khoản chiết khấu có thể có đối với lợi ích thiểu số. Tương tự như vậy, thời gian của các đợt phân phối và cách thức mà chúng được thanh toán cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch mua / bán.

Vì một tình huống rất có thể xảy ra trong đó thỏa thuận mua / bán có hiệu lực là chủ sở hữu qua đời, nên việc cân nhắc lập kế hoạch bất động sản là điều tối quan trọng và phải được xem xét song song với các điều khoản mua / bán. Ví dụ: phương pháp mà lợi ích sở hữu được định giá cho các mục đích lập kế hoạch bất động sản có thể được ghi nhớ trong hợp đồng mua / bán với niềm tin lớn hơn rằng việc định giá như vậy sẽ vượt qua liên quan đến bất kỳ đánh giá nào của IRS về các giá trị được đặt trên quyền sở hữu bao gồm trong di sản của một chủ sở hữu quá cố. Chìa khóa trong điều này, cũng như tất cả các điều khoản khác của thỏa thuận mua / bán, là cung cấp một thỏa thuận hợp lý về “chiều dài vũ khí” giữa các chủ sở hữu đối với các điều khoản và hạn chế của việc chuyển giao quyền sở hữu trong một doanh nghiệp.

Mua bán doanh nghiệp

Các vấn đề về quy hoạch bất động sản cũng rất quan trọng đối với việc lập kế hoạch mua / bán đối với mỗi chủ sở hữu mà tài sản chính, hoặc ít nhất là quan trọng nhất, là lợi ích của họ trong một doanh nghiệp. Việc cung cấp sự chuyển đổi có trật tự quyền sở hữu cho các bên được các chủ sở hữu còn lại chấp nhận và với tính thanh khoản có thể cần thiết đối với toàn bộ di sản của chủ sở hữu đã qua đời, là rất quan trọng đối với việc lập kế hoạch tổng thể về di sản của họ.

Thỏa thuận mua / bán cũng rất quan trọng đối với bản thân doanh nghiệp. Ví dụ: thỏa thuận mua / bán hầu như sẽ luôn cung cấp việc chuyển giao quyền sở hữu bắt buộc theo các sự kiện nhất định. Ví dụ cổ điển là sự phá sản, hoặc một số loại mất khả năng thanh toán khác, của một chủ sở hữu. Doanh nghiệp phải được bảo vệ để quyền sở hữu không bị phá sản, cuối cùng dẫn đến một chủ sở hữu mới, và có thể không mong muốn trong doanh nghiệp.

Tương tự như vậy, đặc biệt đối với Bọ Cạp, nó bảo vệ trạng thái Công ty bằng cách hạn chế các con đường kinh doanh có chủ sở hữu không mong muốn và có lẽ không thể chấp nhận được về mặt pháp lý. Tương tự như vậy, việc chuyển nhượng bắt buộc như vậy sẽ tránh cho doanh nghiệp tư nhân, được tổ chức chặt chẽ khỏi bị giám sát đáng kể tại tòa án phá sản liên quan đến một trong các chủ sở hữu của nó.

Tuy nhiên, thỏa thuận mua / bán có giá trị lớn liên quan đến các hạn chế đối với việc tự nguyện chuyển nhượng quyền sở hữu, hay nói cách khác là tránh cho dì Mae trở thành đối tác kinh doanh mới của bạn. Những hạn chế này có thể dựa trên dòng họ nếu một gia đình nhiều thế hệ có liên quan chặt chẽ đến hoạt động kinh doanh hoặc có thể chỉ cung cấp các thông số cụ thể mà chủ bán có thể bán lãi của mình.

Ví dụ, những hạn chế như vậy có thể quy định rằng chủ sở hữu bán trước tiên cung cấp quyền từ chối đầu tiên cho các chủ sở hữu còn lại hoặc cho công ty (thông qua việc hoàn lại quyền sở hữu). Mặc dù luật nói chung không tuân thủ các hạn chế về khả năng chuyển nhượng quyền sở hữu, nhưng luật cũng thừa nhận các hạn chế về chiều dài vũ khí cho các mục đích kinh doanh hợp lý. Nếu không có lý do nào khác, thỏa thuận mua / bán cung cấp cho các mục đích như vậy và các hạn chế đó theo cách tạo sự chắc chắn hợp lý cho cả chủ sở hữu bán hoặc đã qua đời (và những người thừa kế của họ), cũng như các chủ sở hữu còn lại và bản thân doanh nghiệp .

Trong nhiều trường hợp, quyền sở hữu được bán sẽ được đấu thầu cho công ty dưới hình thức được gọi là “mua lại”. Một tính năng như vậy đơn giản ở chỗ, nếu có nhiều hơn một chủ sở hữu còn lại, nó không liên quan đến nhiều lần mua hàng từ các chủ sở hữu còn lại, mà doanh nghiệp là người mua duy nhất. Việc mua lại có phù hợp hay không sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, nhiều yếu tố trong số đó là do thuế.

Ví dụ: việc mua lại có hậu quả phù hợp với bảng cân đối kế toán đối với doanh nghiệp hay không và liệu nó có cung cấp “cơ sở” thuế mong muốn đối với cổ phiếu đã mua, cùng với nhiều loại thuế khác và các yếu tố doanh nghiệp khác hay không, sẽ được xác định bởi các trường hợp cụ thể. của doanh nghiệp và chủ sở hữu của nó. Với lời khuyên phù hợp từ các cố vấn pháp lý, thuế và kế toán, cấu trúc phù hợp của giao dịch mua như vậy sẽ dễ dàng được xác định.

Mua bán doanh nghiệp

Như có thể tưởng tượng, cách thanh toán cho bất kỳ giao dịch mua nào là rất quan trọng, cho dù là bởi một hay nhiều chủ sở hữu còn lại, một bên bên ngoài (nếu người mua được phép) hoặc bởi chính công ty. Một cấu trúc phổ biến đáng chú ý ở đây là việc sử dụng bảo hiểm mua chéo. Các điều khoản về mua chéo thường quy định cho các chủ sở hữu còn lại mua quyền lợi của chủ sở hữu bán, với một số lợi thế về thuế được quy cho các giao dịch mua đó (chẳng hạn như một bước tăng trong cơ sở thuế đối với các khoản lãi đó).

Trong nhiều trường hợp, đặc biệt là đối với các công ty có hai chủ sở hữu, các hợp đồng bảo hiểm có thể được mua trên cuộc đời của các chủ sở hữu khác, cung cấp tính thanh khoản thích hợp cho chủ sở hữu còn lại để mua lãi suất. Điều này cũng mang lại lợi ích bổ sung là cung cấp tính thanh khoản cho di sản của chủ sở hữu đã qua đời (và do đó là những người thừa kế của họ).

Trong chuyên mục của tháng tới, tôi sẽ xem xét một số khía cạnh bổ sung của việc sắp xếp mua / bán và lập kế hoạch kế nhiệm. Khi hiểu rõ hơn tiềm năng của các thỏa thuận mua / bán, chủ sở hữu doanh nghiệp có thể đảm bảo tốt hơn sự chắc chắn lâu dài về quyền sở hữu liên tục của doanh nghiệp và cung cấp tốt nhất cho các chiến lược lập kế hoạch cá nhân, bất động sản và kinh doanh dài hạn để tối đa hóa giá trị cho tất cả những người có liên quan.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments