Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpThành viên hợp danh, cần biết rõ khi muốn tham gia thành...

Thành viên hợp danh, cần biết rõ khi muốn tham gia thành lập công ty hợp danh

Thành viên hợp danh là một trong 2 loại thành viên của công ty hợp danh, có thể nói thành viên hợp danh quan trọng hơn thành viên góp vốn, họ là những cá nhân có trình độ chuyên môn và có uy tín nghề nghiệp cao.

Thành viên hợp danh

Thành viên hợp danh là gì?

Thành viên hợp danh là một trong 2 loại thành viên của công ty hợp danh, có thể nói thành viên hợp danh quan trọng hơn thành viên góp vốn, Thành viên hợp danh là những cá nhân có trình độ chuyên môn và có uy tín nghề nghiệp cao. Tạo dựng được sự tin cậy cho đối tác. Ngân hàng dễ cho vay vốn và hoãn nợ hơn. Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh. 

thành viên hợp danh

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh

Luật doanh nghiệp có quy định tại Điều 181 về Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh:

Về quyền như sau:

Tham gia họp và thảo luận, cũng như biểu quyết về các vấn đề của công ty; một thành viên hợp danh sẽ có một lá phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty;

Được nhân danh công ty kinh doanh các ngành và nghề kinh doanh của công ty; được đàm phán và ký kết hợp đồng,và giao dịch hoặc giao ước với những điều kiện mà thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty của mình;

Sử dụng tài sản của công ty để kinh doanh các ngành,và nghề kinh doanh của công ty; Trong trường hợp ứng trước tiền của mình để kinh doanh cho công ty thì có quyền được yêu cầu công ty phải hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường trên số tiền gốc đã bỏ ra ứng trước;

Xem thêm: Thành viên góp vốn của công ty hợp danh

Yêu cầu công ty bù đắp các thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong phạm vi nhiệm vụ được phân công và nếu thiệt hại đó xảy ra không phải do sai sót cá nhân của thành viên đó;

Yêu cầu công ty, và các thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty;được kiểm tra tài sản, sổ kế toán và tài liệu khác của công ty khi thấy cần thiết;

Được chia phần lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp hoặc theo các thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty;

Khi công ty bị giải thể hoặc phá sản, sẽ được chia giá trị tài sản còn lại tương ứng theo tỷ lệ phần vốn góp vào công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;

Trong Trường hợp thành viên hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên sẽ được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ và nghĩa vụ tài sản khác thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Ngoài ra Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

Và các Quyền khác theo quy định của Luật này và tại Điều lệ công ty.

thành viên hợp danh

Nghĩa vụ như sau:

Tiến hành quản lý và thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách trung thực và cẩn trọng và tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty;

Tiến hành quản lý và thực hiện các hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, và Điều lệ công ty. nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; nếu làm trái quy định tại điểm này mà gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân nào khác;

Phải Hoàn trả cho công ty số tiền và các tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công ty trong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh của công ty mà không đem nộp cho công ty;

Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu những tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty;

Chịu khoản thua lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận được quy định tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ;

Định kỳ hằng tháng báo cáo trung thực và thật chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinh doanh của mình với công ty; phải cung cấp thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của mình cho thành viên có yêu cầu;

Và các Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Hạn chế quyền gì với thành viên hợp danh

Theo quy định tại Điều 180 luật doanh nghiệp thì thành viên hợp danh có Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh như sau:

  • Thành viên hợp danh không được làm chủ của doanh nghiệp tư nhân; không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ những trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại
  • Thành viên hợp danh không được nhân danh cho cá nhân hoặc nhân danh cho người khác kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
  • Thành viên hợp danh không được chuyển một phần hoặc là toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty của mình cho tổ chức hoặc cá nhân khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại trong công ty.
thành viên hợp danh

Phân biệt thành viên hợp danh và thành viên góp vốn

Thành viên hợp danh thì phải là cá nhân,và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Còn đối với Thành viên góp vốn chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mà đã góp vào công ty. Đương nhiên họ được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận được quy định tại Điều lệ công ty.

Xem thêm: Công ty hợp danh

Một số câu hỏi liên quan đến thành viên hợp danh

Tại sao thành viên hợp danh phải là cá nhân?

Thành viên hợp danh phải là cá nhân vì: thành viên hợp danh là những người có trình độ chuyên môn cao,hơn thế nữa họ có uy tín và họ dùng chuyên môn và uy tín của mình vào việc kinh doanh của họ. Ngoài ra, uy tín và trình độ của pháp nhân là không đưuọc ổn định, uy tín và trình độ chỉ được cấp cho cá nhân thôi. Phải là cá nhân vì Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn.

Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt khi nào?

 Thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách của mình trong trường hợp sau đây:

Thứ nhất tự nguyện rút vốn của mình khỏi công ty;

Thứ hai Chết, mất tích hoặc bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi;

Thứ ba Bị khai trừ khỏi công ty;

Thứ tư Chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật;

Thứ năm trong Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments