Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpThành viên Hội đồng quản trị cần điều kiện gì và bao...

Thành viên Hội đồng quản trị cần điều kiện gì và bao gồm những ai?

Cơ quan chủ quản của công ty cổ phần là Hội đồng quản trị. Do đó, các thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, cũng như hoàn thành trách nhiệm của mình. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm, thay thế, bổ sung nếu cần thiết. Vậy pháp luật quy định như thế nào ? Bài viết dưới đây sẽ giải quyết những băn khoăn nói trên.

Thành viên hội đồng quản trị

thành viên hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn, điều kiện làm hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;
b) Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý kinh doanh của công ty nhưng không nhất thiết phải là cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
c) Thành viên Hội đồng quản trị của một doanh nghiệp cũng có thể phục vụ trong Hội đồng quản trị của công ty khác.
d) Thành viên Hội đồng quản trị của công ty con mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột. chị ruột, em ruột, anh rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty;

Số lượng thành viên hội đồng quản trị

thành viên hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có thể có từ ba đến mười một thành viên. Số lượng thành viên sẽ được ghi trong Điều lệ của công ty.

Trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên hội đồng quản trị

  • Miễn nhiễm

Đại hội đồng cổ đông có quyền bãi miễn thành viên Hội đồng cổ đông nếu không có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

Thành viên Hội đồng cổ đông không có đủ điều kiện hoặc tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

Do ý chí và đề xuất của thành viên Hội đồng quản trị không muốn công ty tiếp tục hoạt động. Kết quả là một thành viên Hội đồng quản trị phải nộp đơn từ chức và đã được chấp nhận.

Các tình huống khác được nêu trong Điều lệ công ty.
Có thể thấy, sa thải là một phương thức giải quyết cho việc chấm dứt hợp đồng lao động chứ không phải là một biện pháp xử phạt.

thành viên hội đồng quản trị
  • Bãi nhiễm :

Pháp luật về công ty không có định nghĩa rõ ràng, nhưng việc miễn nhiệm có thể được coi là việc người đó miễn cưỡng tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, chức danh trước khi hết nhiệm kỳ, theo khoản 7 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức. Năm 2008.

Thành viên Hội đồng quản trị không hoàn thành trách nhiệm của mình có thể bị cách chức như một hình thức kỷ luật. Đặc biệt, trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không tham gia hoạt động Hội đồng quản trị trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc vi phạm quy định khác của Điều lệ công ty, thì Đại hội đồng cổ đông có quyền triệu tập. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt. Các thành viên sẽ có thể bị sa thải bởi các cổ đông này

  • Thay thế , bổ sung thành viên hội đồng cổ đông

Thay thế hoặc bổ sung thành viên Hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020 và như sau:

Các tình huống sau đây đòi hỏi phải bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Thứ nhất, phải bổ sung các thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty:

Nếu số lượng thành viên của Hội đồng giảm quá một phần ba so với số lượng đã ghi trong Điều lệ. Ví dụ, nếu số lượng thành viên Hội đồng quản trị giảm hơn một phần ba, thì điều lệ công ty sẽ mất đi bốn thành viên. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên trong bối cảnh này.

Thứ hai, bổ sung thành viên độc lập theo quy định của pháp luật:

Doanh nghiệp cổ phần hình thành theo mô hình không có Ban kiểm soát bắt buộc phải có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập, trong Hội đồng quản trị phải có Tiểu ban kiểm toán. (Luật Doanh nghiệp 2020 điểm b Khoản 1 Điều 137). Do đó, nếu giảm số lượng thành viên độc lập của Hội đồng quản trị, tỷ lệ nói trên sẽ bị ảnh hưởng và Hội đồng quản trị sẽ phải bổ nhiệm thành viên mới.

Thứ ba, các trường hợp khác:

Ngoài hai trường hợp nêu trên, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế thành viên đã bị miễn nhiệm, hoặc miễn nhiệm thành viên đó tại cuộc họp sau nếu xét thấy cần thiết trong những trường hợp cụ thể.

Xem thêm về chủ tịch Hội đồng quản trị

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments