Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpPhân tích quy định về thành viên góp vốn của công ty...

Phân tích quy định về thành viên góp vốn của công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp 2020. Công ty hợp danh có 2 loại thành viên, thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn của công ty hợp danh là gì, có quyền và nghĩa vụ như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Tổng quan về công ty hợp danh

Được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 điểm a, khoản 1 điều 172, công ty hợp danh là một trong các loại hình doanh nghiệp:

– Có ít nhất 02 thành viên chủ sở hữu chung của Công ty là cá nhân, và cùng nhau hoạt động kinh doanh dưới một tên chung. Các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về nghĩa vụ của doanh nghiệp. Công ty có thể có thêm thành viên góp vốn, thành viên này chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của công ty tương ứng số vốn đã góp.

– Công ty Hợp danh là loại doanh nghiệp có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp.

thành viên góp vốn của công ty hợp danh

Đặc điểm công ty hợp danh:

– Về thành viên: công ty hợp danh bắt phải có ít nhất hai thành viên hợp danh cũng sở hữu công ty, tiến hành hoạt động kinh doanh dưới một cái tên chung và chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình, ngoài ra có thể có thêm thành viên góp vốn.

Tuy nhiên, thành viên hợp danh của công ty không được đồng thời làm Chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty khác, nếu không có sự đồng ý của tất cả các thành viên hợp danh trong công ty. Các thành viên hợp danh đều là các đồng chủ sở hữu trong công ty và trong quá trình quản lý, điều hành công ty họ có quyền quyết định ngang nhau mà không bị ảnh hưởng bởi phần vốn góp vào công ty nhiều hay ít.

Thành viên góp vốn của công ty hợp danh chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của công ty tương ứng số vốn đã góp vào công ty. Việc huy động thêm thành viên góp vốn có thể giúp giải quyết các khó khăn tài chính mà công ty hợp danh gặp phải.

Thành viên góp vốn của công ty hợp danh có quyền tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại phiên họp Hội đồng thành viên, nhưng những lá phiếu của thành viên góp vốn lại không có giá trị ảnh hưởng đến nội dung của cuộc họp.

 • Về tư cách pháp nhân: kể từ ngày được đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh có tư cách pháp nhân.
 • Về huy động vốn: công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán.
 • Việc chuyển nhượng phần vốn góp: Thành viên hợp danh chỉ khi được tất cả các thành viên hợp danh khác đồng ý mới được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình. Trong trường hợp thành viên hợp danh chết, người thừa kế số vốn chỉ có thể làm thành viên hợp danh nếu được ít nhất ba phần tư số thành viên hợp danh còn lại đồng ý.
 • Về cơ cấu tổ chức: cơ cấu tổ chức quản lý của công ty hợp danh Về nguyên tắc là do các thành viên thoả thuận trong Điều lệ công ty, nhưng vẫn phải bảo đảm các thành viên hợp danh đều được quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề về quản lý công ty. Hội đồng thành viên gồm tất cả thành viên hợp danh. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác

Thành viên góp vốn của công ty hợp danh

thành viên góp vốn của công ty hợp danh

Quyền của thành viên góp vốn

Thành viên góp vốn của công ty hợp danh có những quyền lợi sau đây:

Thành viên góp vốn của công ty hợp danh Được tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại, giải thể công ty và nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ;

Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty;

Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, hợp đồng, giao dịch, biên bản, hồ sơ và tài liệu khác của công ty;

Quyền tự định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, cầm cố, thế chấp, và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; nếu thành viên góp vốn chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty;

Khi công ty giải thể hoặc phá sản được chia tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ phần vốn đã góp trong vốn điều lệ công ty;

Quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Nghĩa vụ của thành viên góp vốn

Thành viên góp vốn của công ty hợp danh có những nghĩa vụ sau đây:

Thành viên góp vốn của công ty hợp danh Chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty tương ứng với số vốn đã góp hoặc cam kết góp;

Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty;

Tuân thủ Điều lệ công ty và các quyết định của Hội đồng thành viên;

Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Việc tiếp nhận thành viên góp vốn mới

Việc tiếp nhận thành viên góp vốn mới của công ty hợp danh phải đáp ứng 2 điều kiện sau đây:

 • Phải có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên;
 • Kể từ ngày được chấp thuận, thành viên góp vốn mới phải nộp đủ số vốn đã cam kết góp vốn vào công ty trong thời hạn 15 ngày, trừ trường hợp Hội đồng thành viên có quy định khác;

Tại sao thành viên góp vốn không được quản lý công ty hợp danh?

thành viên góp vốn của công ty hợp danh

Thành viên góp vốn của công ty hợp danh không thể tham gia quản lý công ty hợp danh vì những lý do như sau:

 • Thành viên góp vốn của công ty hợp danh không thể tham gia quản lý công ty hợp danh là để tránh việc đối tác, khách hàng, hoặc bên thứ 3 có sự nhầm lẫn giữa thành viên hợp danh và thành viên góp vốn của công ty hợp danh.
 • Bên cạnh đó, Quy định thành viên góp vốn của công ty hợp danh không được quản lý công ty cũng là để bảo vệ quyền lợi và tài sản của các thành viên hợp danh. Bởi, các thành viên hợp danh sẽ phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình đối với những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, còn thành viên góp vốn của công ty hợp danh chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn với khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác tương ứng với số vốn của mình đã góp. Điều này cũng để trách các thành viên góp vốn tẩu tán tài sản của công ty ảnh hưởng đến các thành viên khác và đặc biệt là các thành viên hợp danh.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments