Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpThành viên độc lập hội đồng quản trị, hiểu như thế nào...

Thành viên độc lập hội đồng quản trị, hiểu như thế nào cho đúng

Không giống như các thành viên khác của Hội đồng quản trị, thành viên độc lập hội đồng quản trị là những cá nhân không có ràng buộc về cá nhân hoặc tài chính đối với công ty cổ phần, ban quản lý hoặc những người điều hành công ty, những người có liên hệ của doanh nghiệp cổ phần.

Thành viên độc lập hội đồng quản trị

Thành viên độc lập hội đồng quản trị là gì?

thành viên độc lập hội đồng quản trị
  • Không giống như các thành viên khác của Hội đồng quản trị, thành viên độc lập là những cá nhân không có ràng buộc về cá nhân hoặc tài chính đối với công ty cổ phần, ban quản lý hoặc những người điều hành công ty, những người có liên hệ của doanh nghiệp cổ phần.
  • Sự tham gia của họ nhằm tăng cường hội đồng quản trị. năng lực và hiệu quả hoạt động của giám đốc, do đó thúc đẩy hoạt động của công ty cổ phần. Do vậy, pháp luật phải xây dựng luật để bảo đảm cho chủ thể này có đầy đủ năng lực pháp lý và cơ sở pháp lý để tham gia quản trị công ty cổ phần một cách độc lập.

Xem thêm :thành viên hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên độc lập hội đồng quản trị

thành viên độc lập hội đồng quản trị

Trừ khi được luật chứng khoán cho phép, cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu và điều kiện sau để trở thành thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

  • Không phải là nhân viên hiện tại hoặc trước đây của công ty hoặc công ty con; không làm việc cho công ty hoặc công ty con ít nhất ba năm trước đó.
  • Không nhận lương, thù lao từ tổng công ty, trừ các khoản phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị theo yêu cầu;
  • Không phải là người mà vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của nó;
  • Đã từng tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 5 năm trước đó.

Quyền và nghĩa vụ thành viên độc lập hội đồng quản trị

thành viên độc lập hội đồng quản trị

Nhiệm vụ của thành viên hội đồng quản trị độc lập là bảo toàn quyền lợi của chủ sở hữu bằng cách thực hiện quyền kiểm soát hoạt động của bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp. Luôn tiềm ẩn những xung đột lợi ích giữa các cổ đông là chủ sở hữu vốn trong công ty cổ phần. Mặt khác, người quản lý của công ty đóng vai trò là người trực tiếp sử dụng vốn.

Trên thực tế, người quản lý và điều hành công ty không phải là cổng phía đông, nơi sở hữu phần lớn cổ phần. Tuy nhiên, họ có quyền sử dụng tiền của công ty một cách trực tiếp. Do đó, hoàn toàn khả thi khi các cá nhân hoặc nhóm này đặt lợi ích của chính họ hoặc của nhóm họ lên trên lợi ích của tất cả các cổ đông. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của quy chế thành viên HĐQT độc lập về quản trị công ty ở Việt Nam, cũng như các nước trên thế giới.

Trong hầu hết các trường hợp, một giám sát viên sẽ là một thành viên hội đồng quản trị độc lập. Với mục tiêu giảm thiểu khả năng các nhà quản lý, điều hành lạm dụng chức vụ quyền hạn. Đồng thời, bảo vệ lợi ích hợp pháp của East Gate, đặc biệt là lợi ích của các chủ sở hữu nhỏ.

Xem thêm : Cổng thông tin điện tử Bộ kế hoạch và đầu tư

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments