Thứ Tư, Tháng Hai 28, 2024
Google search engine
HomeKinh doanhHiểu như thế nào về tài khoản 642? Chi phí quản lý...

Hiểu như thế nào về tài khoản 642? Chi phí quản lý kinh doanh

Tài khoản 642 là tài khoản được lập ra để kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp, đây là những chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để phục vụ cho công tác quản lý của doanh nghiệp và các chi phí khác như chi phí điều hành doanh nghiệp, nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp đạt được và số thuế doanh nghiệp phải nộp, vì vậy tài khoản 642 lập ra để theo dõi đúng và chính xác để kiểm soát đúng là tính lợi nhuận một cách chính xác nhất.

Tài khoản 642 theo thông tư 133/2016/TT-BTC

tài khoản 642

Nguyên tắc kế toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh

Tài khoản 642 là tài khoản được lập ra để kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp, đây là những chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để phục vụ cho công tác quản lý của doanh nghiệp và các chi phí khác như chi phí điều hành doanh nghiệp, nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp đạt được và số thuế doanh nghiệp phải nộp, vì vậy tài khoản 642 lập ra để theo dõi đúng và chính xác để kiểm soát đúng là tính lợi nhuận một cách chính xác nhất.

Nguyên tắc:

  • Tài khoản này được lập ra để phản ánh chi phí quản lý kinh doanh bao gồm cả chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng

+Chi phí bán hàng bao gồm: Chi phí này là chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm hàng hóa và cung cấp dịch vụ bao gồm tất cả các chi phí xung quanh hoạt động này.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: Bao gồm các chi phí chung của doanh nghiệp bao gồm lương nhân viên đến bảo hiểm, chi phí văn phòng phẩm, chi phí mua ngoài điện nước …

  • Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng này sẽ không được coi là chi phí được trừ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng khi có đầy đủ hóa đơn và chứng chứng từ và đã được hạch toán đúng theo chế độ kế toán thì không được giảm chi phí kế toán mà sẽ chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và sẽ làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải đóng.
  • Tài khoản 642 này sẽ được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí theo quy định và tùy theo yêu cầu quản lý của từng ngành và tùy từng doanh nghiệp thì tài khoản 642 sẽ được mở chi tiết theo từng loại chi phí khác nhau.

+ Chi phí bán hàng: sẽ gồm có chi phí nhân viên, chi phí cho vật liệu và bao bì, chi phí cho dụng cụ và đồ dùng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành, các chi phí dịch vụ mua ngoài, và các chi phí bằng tiền khác.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí sau: chi phí cho nhân viên quản lý, chi phí vật liệu quản lý đây là chi phí của các vật liệu được dùng trong công tác quản lý doanh nghiệp như văn phòng phẩm…, chi phí cho đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ, thuế phí và cá loại lệ phí khác, chi phí dự phòng, chi phí dịch vụ mua ngoài, và các chi phí bằng tiền khác.

– Đối với sản phẩm và hàng hóa dùng trong khuyến mại và quảng cáo

+ Trong trường hợp xuất các sản phẩm hàng hóa dùng cho mục đích khuyến mại và quảng cáo không thu tiền và không kèm theo các điều kiện phải mua sản phẩm thì ghi nhận giá trị của nó vào chi phí bán hàng.

+ Trong trường hợp là hàng khuyến mại và quảng cáo và kèm theo điều kiện phải mua hàng thì ghi nhận giá trị hàng hóa khuyến mại, quảng cáo vào giá vốn hàng bán

Nguyên tắc kế toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh

Nội dung phản ánh và kết cấu tài khoản 642

tài khoản 642

Tài khoản 642 thì gồm có 2 bên:

Bên nợ: Là các chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong kỳ, là số chênh lệch giữa số dự phòng phải lập của kỳ này lớn hơn của kỳ trước mà chưa sử dụng hết.

Bên có: Khoản được ghi giảm chi phí quản lý, khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả, kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh.

Tài khoản 642 thì không có số dư cuối kỳ giống như cá tài khoản khác, tài khoản này có hai tài khoản cấp 2: Tài khoản 6421 và 6422

Cách hạch toán chi phí quản lý kinh doanh

chi phí quản lí kinh doanh

Trong các trường hợp dưới đây:

(i) Tiền lương, tiền công, phụ cấp… cho nhân viên phục vụ trực tiếp cho quá trình bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ…ghi:

Nợ tài khoản – chi phí quản lý kinh doanh

(ii) Giá trị vật liệu xuất dùng mua để sử dụng cho bộ phận bán hàng, quản lý ví dụ như xăng, dầu xe, thiết bị sửa chữa…ghi:

Nợ TK 624 – chi phí quản lý kinh doanh

Nợ Tài khoản 133 – thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (nếu được khấu trừ)

(iii) Trị giá dụng cụ hay đồ dùng văn phòng dùng cho bộ phận bán hàng và bộ phận quản lý doanh nghiệp:

Nợ 642 – chi phí quản lý kinh doanh tài khoản cấp hai phù hợp

Nợ tài khoản 642 – thuế giá trị gia tăng được khấu trừ nếu có.

(iv) Trích hao khấu trừ TSCĐ dùng cho quản lý chung của DN

Nợ tài khoản 642 – cho phí quản lý kinh doanh hai cấp phù hợp

(v) Thuế môn bài và tiền thuê đất

Nợ tài khoản 642 – chi phí quản lý kinh doanh

(vi) Kế toán dự phòng các khoản phải thu khó đòi khi lập báo cáo tài chính, có hai trường hợp

+ Khi trích lập dự phòng phải trả cần lập cho những hợp đồng có rủi ro lớn và dự phòng phải trả khác.

+ Tiền điện thoại, nước, tiền điện mua ngoài phải trả, và chi phí sửa chữa TSCĐ

(vii) Và đối với chi phí sửa chữa lớn tscđ phục vụ cho việc bán hàng và quản lý doanh nghiệp

+ Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước:

+ Trường hợp sử dụng chi phí

+Trường hợp phân bổ dần

(viii) Chi phí phát sinh hội nghị trong tiếp khách cho lao động nữ, chi phí hiệp hội và các chi phí khác

(ix) Khi thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ thì phải tính vào chi phí quản lý kinh doanh… và các chi phí khác

Xem thêm: Thông tư 200

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments