Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpQuy định về người đại diện theo pháp luật của công ty...

Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH

Mỗi doanh nghiệp khi thành lập đều bắt buộc phải có người đại diện theo pháp luật để thực hiện các hoạt động thủ tục, bởi vậy người đại diện thường có vai trò rất quan trọng . Vậy đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thì người đại diện theo pháp luật được quy định như thế nào, rồi trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH ra sao.

Quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá các nhân đại diện cho doanh nghiệp nào đó  thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và các nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh

Đối với công ty TNHH và công ty CP thì họ có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Trong điều lệ công ty họ sẽ quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

Mỗi doanh nghiệp phải bảo đảm là luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi họ chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam nếu người này muốn xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và các nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 

 Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên

người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh

Quy định về chủ thể

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ trong công ty sẽ quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì trong Điều lệ của công ty sẽ quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. 

Người đại diện trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ giữ một trong các chức danh như: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Nếu trong điều lệ của công ty không quy định thì chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty đương nhiên sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp người đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là người nước ngoài bao gồm cả kiều bào thì người này sẽ phải thường trú tại Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn có thể là chủ sở hữu của công ty đó hoặc người đại diện được công ty đi thuê về. 

 Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên

Người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trách nhiệm sau đây:

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất để nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty;

Trung thành với lợi ích của công ty, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp vào mục đích khác làm ảnh hưởng đến công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác mà không nhằm vào việc phát triển công ty; 

Thông báo một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc họ có cổ phần với phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác;

Người đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho công ty do có vi phạm những nghĩa vụ quy định ở trên gây ra.

người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh

Xem thêm: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ trong công ty sẽ quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được ghi nhận trong Điều lệ công ty, có thể là: Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc chức danh khác nếu được quy định trong điều lệ của công ty.

Trường hợp chủ tịch hội đồng thành viên làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Chủ tịch hội đồng thành viên được bầu bởi Hội đồng thành viên. Công ty có thể chỉ định chủ tịch Hội đồng thành viên làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Chủ tịch hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau như sau:

Chuẩn bị các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên trong công ty;

Chuẩn bị các chương trình, nội dung và tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên trong công ty;

Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên trong công ty;

Thay mặt Hội đồng thành viên của công ty ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Xem thêm: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 2 thành viên

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments