Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpNgười đại diện theo pháp luật công ty hợp danh, HTX, DN...

Người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh, HTX, DN tư nhân

Đối với mỗi doanh nghiệp người đại diện theo pháp luật có vai trò quan trọng bởi lẽ họ là những người sẽ đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động thủ tục. Vậy đối với người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh thì được quy định như thế nào.

người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh

Xem thêm: Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá các nhân đại diện cho doanh nghiệp nào đó  thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và các nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đối với công ty TNHH và công ty CP thì họ có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Trong điều lệ công ty họ sẽ quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp phải bảo đảm là luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi họ chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam nếu người này muốn xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và các nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh

người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Thế nào là công ty hợp danh?

Theo Khoản 1 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó họ phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty họ sẽ cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung.

Điều kiện của người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh

Người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh đáp ứng các điều kiện sau

  • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
  • Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp;

Đối với công ty hợp danh việc tổ chức quản lý công ty có thể do các thành viên thỏa thuận và ghi vào điều lệ công ty. Đối với việc quản lý và điều hành công ty thì chỉ có thành viên hợp danh là có quyền quản lý và điều hành công ty, còn các thành viên góp vốn họ không có quyền quản lý công ty.

Trong công ty hợp danh thì Hội đồng thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất. Hội đồng thành viên là tất cả các thành viên trong công ty bao gồm: thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Trong đó hội đồng thành viên sẽ bầu một thành viên hợp danh để làm chủ tịch hội đồng thành viên đồng thời người này sẽ kiêm luôn vị trí giám đốc hay tổng giám đốc của công ty nếu điều lệ công ty không có quy định khác.

Tìm hiểu về: Người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh

người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh

Người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên công ty hợp danh trong việc thực hiện các công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi họ đã được biết về hạn chế đó.

Trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty. Trong trường hợp một số hoặc tất cả thành viên công ty hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định đó sẽ được thông qua theo nguyên tắc đa số chấp thuận. Hoạt động do thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty đều sẽ không thuộc trách nhiệm của công ty, trừ trường hợp hoạt động đó đã được các thành viên còn lại của công ty hợp doanh chấp thuận.

Khái quát về quy định người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh

Hợp tác xã

Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập, hợp tác và tương trợ lẫn nhau trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ với nhau trong quản lý hợp tác xã.

Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật ngoài ra còn là người có quyền lập chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng quản trị; Chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên và hội đồng quản trị về nhiệm vụ được giao; Ký các văn bản của hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và sẽ tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động đó của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là các cá nhân đại diện cho doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh sẽ do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các hoạt động kinh doanh của hộ đó. Trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì họ ủy quyền cho một thành viên để làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh sẽ là chủ hộ kinh doanh.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments