Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeKinh doanhMôi trường kinh doanh bao gồm các yếu tố nào?

Môi trường kinh doanh bao gồm các yếu tố nào?

Môi trường kinh doanh đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động thương mại ngày nay của các tổ chức và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hoạt động trong bầu không khí kinh doanh mọi lúc. Vậy, môi trường kinh doanh bao gồm các yếu tố như thế nào?

Môi trường kinh doanh 

môi trường kinh doanh

Khái niệm môi trường kinh doanh

Môi trường kinh doanh là tập hợp tất cả các khía cạnh có liên quan mật thiết đến hoạt động của doanh nghiệp và có ảnh hưởng bên trong hoặc bên ngoài đến kết quả, hiệu quả công việc và thành công của công ty. sự phát triển của một doanh nghiệp

Xem thêm : Thị trường kinh doanh

Các loại môi trường kinh doanh

Dựa vào quá trình kinh doanh của doanh nghiệp có thể phân loại môi trường kinh doanh thành môi trường bên trong và môi trường bên ngoài.

Tổng thể các quan hệ kinh tế và tổ chức kỹ thuật của doanh nghiệp là môi trường bên trong, đảm bảo cho doanh nghiệp kết hợp các yếu tố sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng cao.

Tổng tất cả các mối quan hệ kinh tế, chính trị và xã hội có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp được gọi là môi trường bên ngoài của doanh nghiệp. Văn hóa và cơ cấu tổ chức là một phần của môi trường nội bộ.

Những lý tưởng, truyền thống và hành vi được chia sẻ bởi các thành viên của một tổ chức được gọi là văn hóa tổ chức. Văn hóa kinh doanh có tác động đáng kể đến cách nhân viên tương tác với nhau, gặp gỡ khách hàng và hình thành kết nối.

Cơ cấu tổ chức là các phương pháp mà một công ty tự sắp xếp để thực hiện các hoạt động của mình.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý của Công ty Luật TNHH Everest về Tổ chức lại doanh nghiệp

môi trường kinh doanh

Các yếu tố môi trường kinh doanh

Yếu tố bên ngoài

Các hoạt động của chính phủ và các tình huống chính trị có thể ảnh hưởng đến một công ty được gọi là các yếu tố chính trị. Luật pháp, quy tắc, thuế quan, và các rào cản thương mại khác, cũng như chiến tranh và bất ổn dân sự, đều là những ví dụ.

Các ảnh hưởng kinh tế vĩ mô, trái ngược với các vấn đề cụ thể của doanh nghiệp, có tác động đến nền kinh tế tổng thể. Lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ giá tiền tệ, niềm tin của người tiêu dùng, thu nhập khả dụng thực tế, tỷ lệ tiết kiệm của người tiêu dùng, suy thoái và khủng hoảng là một số trong số những biến số này.

Các yếu tố kinh tế vi mô là những yếu tố có thể có tác động đến một công ty. Quy mô thị trường, nhu cầu, nguồn cung, mối quan hệ với nhà cung cấp, mạng lưới phân phối như địa điểm bán lẻ bán sản phẩm của công ty, khối lượng và sức mạnh cạnh tranh là tất cả các yếu tố cần xem xét

Yếu tố xã hội là những yếu tố tác động đến doanh nghiệp có liên quan đến xã hội nói chung và các mối liên hệ xã hội nói riêng. Các phong trào xã hội, chẳng hạn như các phong trào môi trường, cũng như những thay đổi về thời gian và sở thích của người tiêu dùng, là những ví dụ về các yếu tố xã hội.

Yếu tố công nghệ là những tiến bộ công nghệ có thể giúp ích hoặc gây tổn hại cho công ty. Phần mềm máy tính và dây chuyền sản xuất tự động là những ví dụ về đột phá kỹ thuật có thể giúp tăng tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của một công ty. Mặt khác, một số tiến bộ công nghệ tạo thành một mối đe dọa hiện hữu đối với một công ty, chẳng hạn như phát trực tuyến nội dung qua Internet, điều này sẽ gây tổn hại cho các doanh nghiệp cho thuê DVD.

Yếu tố bên trong

Khung giá trị, tầm nhìn, tiêu chuẩn và hành vi được chia sẻ bởi các thành viên của một công ty được gọi là văn hóa tổ chức. Cách nhân viên của một công ty tương tác với nhau, khách hàng của họ và các bên liên quan khác bị ảnh hưởng bởi văn hóa của công ty.

Cơ cấu tổ chức của một công ty quyết định cách thức nó tiến hành các hoạt động của mình. Các tổ chức có thể được cấu trúc theo chiều ngang, với ít cấp độ phân cấp hoặc theo chiều dọc, với nhiều cấp độ phân cấp. Cách một công ty được cấu trúc có ảnh hưởng đến cách nó được điều hành và mức độ ảnh hưởng của từng nhân viên đối với công việc của họ.

Cơ cấu quản lý đề cập đến cách thức điều hành công ty. Quản lý có thể là tập trung, trong đó tất cả các lựa chọn từ trên xuống được thực hiện trong toàn doanh nghiệp, hoặc phân cấp, trong đó việc ra quyết định được phổ biến trong toàn tổ chức và các quyết định được xem xét, hiểu rõ hơn về các vấn đề hoặc hoạt động được kết nối.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý của Công ty Luật TNHH Everest về Tổ chức lại doanh nghiệp

môi trường kinh doanh

Đánh giá và cải thiện môi trường kinh doanh doanh nghiệp

Đánh giá môi trường vĩ mô

Dựa trên số liệu, dữ liệu và thông tin cụ thể trong bối cảnh, thời gian đang xét đến, chúng ta có thể đánh giá các yếu tố của môi trường vĩ mô doanh nghiệp một cách chính xác. Các chủ doanh nghiệp cũng như nhân viên hoạch định chính sách công ty thường dùng mô hình PEST để đánh giá, phân tích môi trường vĩ mô của doanh nghiệp.

Chúng ta có thể phân tích chính xác các yếu tố của môi trường vĩ mô của công ty dựa trên số liệu, dữ liệu và thông tin cụ thể trong bối cảnh và thời gian được đề cập. Mô hình PEST thường được các chủ doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách sử dụng để theo dõi và phân tích môi trường vĩ mô của công ty họ.

Mô hình PEST+ gồm 5 yếu tố:

  • P: Politics – Chính trị.
  • E: Economics – Kinh tế.
  • S: Social – Xã hội.
  • T: Technology – Công nghệ.
  • E: Environmental – Tự nhiên.

Đánh giá môi trường ngành 

Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter được sử dụng phổ biến khi đánh giá môi trường ngành của doanh nghiệp với việc tập trung phân tích, đánh giá 5 yếu tố sau:

  • Đối thủ cạnh tranh hiện tại.
  • Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.
  • Nhà cung cấp.
  • Khách hàng.
  • Sản phẩm, dịch vụ thay thế

Xem thêm Môi trường kinh doanh (Business Environment) là gì? Các yếu tố tạo nên môi trường kinh doanh

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments