Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpMẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là một giấy tờ pháp lý ghi lại những thông tin về việc thành lập doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp được cấp khi đi đăng ký doanh nghiệp tại tại cơ quan nhà nước. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì, có nội dung như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Quy định nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

mẫu giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định Luật doanh nghiệp 2020 cụ thể tại Điều 28, gồm những nội dung chủ yếu như:

  • Tên và mã số doanh nghiệp;
  • Địa chỉ đặt trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Họ và tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của doanh nghiệp hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân. Họ và tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty TNHH;
  • Nội dung về vốn điều lệ đối với công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Các trường hợp cần thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

mẫu giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp
Quy trình thực hiện dự án đầu tư

Trong mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có khá nhiều nội dung, do đó, doanh nghiệp cần xác định rõ nội dung cần thay đổi, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường mà còn quyết định đến thủ tục, lệ phí mà công ty có nghĩa vụ phải thực hiện. Thông thường thì các doanh nghiệp sẽ thay đổi những nội dung cơ bản như sau:

– Thay đổi tên doanh nghiệp bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài hoặc tên viết tắt của doanh nghiệp.

– Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính: khi chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp tới địa chỉ khác

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: rút ngành nghề kinh doanh hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh

– Thay đổi vốn điều lệ bao gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp/cổ phần giữa các thành viên/cổ đông

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Thay đổi thành viên công ty hoặc cổ đông của công ty

– Thay đổi con dấu Công ty

Lưu ý: Doanh nghiệp có thể tiến hành một hoặc một số nội dung thay đổi nêu trên trong cùng một lúc.

Những nội dung khi thay đổi không cần phải thay đổi nội dung mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Những nội dung sau đây sẽ không phải nộp hồ sơ tới Sở kế hoạch đầu tư để thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

– Thay đổi thông tin cá nhân của cổ đông trong công ty cổ phần;

– Thay đổi cổ đông sáng lập công ty (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc thanh toán không đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).

Thủ tục thay đổi nội dung mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm gồmcasc bước như sau?

Các bước thay đổi mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ được tiến hành như sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi tới Phòng ĐKKD Hồ sơ thay đổi nội dung mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được tổ chức được doanh nghiệp ủy quyền hoặc doanh nghiệp nộp theo hình thức nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp tới Sở kế hoạch đầu tư tỉnh hoặc thành phố  nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ Cơ quan chức năng

  • Trong quá trình thẩm tra hồ sơ, nếu hồ sơ được cơ quan chức năng chấp nhận là hợp lệ, phòng ĐKKD sẽ ghi nhận nội dung thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh mới.
  • Nếu hồ sơ đăng ký không hợp lệ, Cơ quan ĐKKD sẽ thông báo lý do từ chối bằng văn bản để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Công bố thông tin thay đổi trên mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia

Sau khi hoàn thành việc thay đổi nội dung mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần công bố nội dung đã thay đổi trên cổng thông tin quốc gia theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 5: Thực hiện các công việc khác sau khi hoàn thành việc thay đổi nội dung mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phụ thuộc vào từng nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp mà doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các công việc khi thay đổi như đổi tên công ty sẽ liên quan đến đổi dấu công ty.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH

Mã số doanh nghiệp:……………………………

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

Đăng ký thay đổi lần thứ………..: ngày …… tháng …… năm ………..

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………………….

Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………… Fax: …………………………………………….

Email: …………………………………………………………. Website: ………………………………………

3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; đơn vj VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):                 

4. Danh sách thành viên hợp danh

STTTên các thành viên hợp danhNơi thành thành viên đăng ký hộ khẩu thường trúQuốc tịchGiá trị phần vốn góp (đơn vj VND và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)Tỷ lệ (%)Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)
       
 TRƯỞNG PHÒNG(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments