Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeKinh doanhLợi nhuận ròng là gì? Những thông tin về lợi nhuận ròng...

Lợi nhuận ròng là gì? Những thông tin về lợi nhuận ròng hay lãi ròng

Lợi nhuận ròng là một khái niệm khá cơ bản và cũng là một tiêu chí quan trọng trong các bản báo cáo tài chính của các công ty, doanh nghiệp. Vậy lợi nhuận ròng là gì? Cách tính lợi nhuận ròng? Hãy cùng chúng tôi giải đáp thắc mắc ngay sau đây.

Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng (hay còn được gọi là lãi thuần, thu nhập ròng hoặc lãi ròng) là phần lợi nhuận còn lại sau khi lấy tổng doanh thu trừ đi tất cả các khoản chi phí mà doanh nghiệp đã chi. Các khoản chi của doanh nghiệp bao gồm lương công nhân, chi phí nguyên vật liệu sản xuất, khấu hao máy móc, các khoản lãi phải trả, nợ, thuế thu nhập doanh nghiệp và một phần tiền trả cho các cổ tức ưu đãi.

Mỗi giai đoạn trong báo cáo tài chính của một doanh nghiệp sẽ tương ứng một khái niệm “lợi nhuận”. Theo đó, phần lợi nhuận này xuất hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh với ngữ cảnh “lợi nhuận sau thuế” và nằm ở dòng gần cuối cùng.

Lợi nhuận ròng là gì?
Lợi nhuận ròng là gì?

Cách tính lợi nhuận ròng

Từ thông tin trên báo cáo kết quả kinh doanh, ta có thể xác định lợi nhuận ròng qua hai cách sau:

Cách 1:

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu – tổng chi phí

Nếu các khoản phí và chi phí của một công ty lớn hơn doanh thu, số liệu tính toán ra là số âm, lúc này không còn là lợi nhuận ròng mà là lỗ ròng.

Trong đó: 

 • Tổng doanh thu là khoản tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc bán sản phẩm đến cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính, doanh thu khác.
 • Tổng chi phí bao gồm chi phí dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí tài chính (như lãi vay), các chi phí khác và thuế thu nhập doanh 

Cách 2:

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu của doanh nghiệp – (10% VAT + 30% chi phí hoạt động) – 20% thuế TNDN.

Ta giả sử:

X = tổng doanh thu của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Y = 10% VAT của doanh nghiệp phải chịu thuế GTGT = 10%X = 0.1X.

Z = 30% (+-5%) các mức chi phí hoạt động doanh nghiệp phải chi = 30%X = 0.3X.

T là lợi nhuận mức 1 sau khi trừ chi phí hoạt động và thuế VAT.

=>Ta có: lợi nhuận mức 1 sau khi trừ chi phí hoạt động và thuế VAT là T = X-(Y+Z)=X-(0.1X+0.3X)=0.6X.

M là 20% (+-2%) Thuế TNDN sau khi trừ chi phí hoạt động và chịu thuế VAT = 20%T = 0.6X*20% = 0.12X.

F là lợi nhuận ròng.

Tương đương với: F = X – (Y+Z) – T ta thay các hằng Y,Z,T bằng giá trị X ta được:

<=> F= X – (0.1X + 0.3X) – 0.12X.

<=> F=0.48X.

Dựa vào công thức trên, muốn tính thu nhập ròng ta chỉ cần lấy 0.48 nhân với tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Ví dụ: Tổng doanh thu của doanh nghiệp A là 100 triệu đồng/tháng.

=> Lợi nhuận ròng = 0.48×200.000.000 = 96.000.000 đồng

Lưu ý: một trong những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng đó là chi phí hoạt động của doanh nghiệp với mức dao động khoảng 5%. Vì vậy nếu giảm mức chi phí hoạt động xuống thấp nhất thì tương tự với việc lợi nhuận ròng của doanh nghiệp sẽ tăng lên và ngược lại.

Lợi nhuận ròng là gì?
Lợi nhuận ròng là gì?

Tỷ suất lợi nhuận ròng

Tỷ suất lợi nhuận ròng được tính bằng cách lấy tỷ lệ thu nhập ròng trên doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận ròng được tính như sau: 4.350 đô la / 6.400 đô la = 0,68 x 100 = 68%.

Tỉ suất lợi nhuận ròng là tỷ lệ lợi nhuận ròng trên doanh thu của một công ty, doanh nghiệp hoặc bộ phận kinh doanh. Tỷ suất lợi nhuận ròng thường được biểu thị bằng phần trăm nhưng cũng có thể được biểu thị ở dạng thập phân. Đây là thông số nhằm giúp cho chủ doanh nghiệp biết được tổng lợi nhuận chiếm bao nhiêu phần trăm trong doanh thu. Con số này cũng sẽ quyết định công ty của bạn đang kinh doanh có lãi hay không. Trong đó:

 • Nếu như lãi ròng lớn hơn 0 thì tỷ suất lợi nhuận ròng của doanh nghiệp ngày càng lớn. Điều này minh chứng rằng hoạt động kinh doanh đang có lãi..
 • Nếu lãi ròng nhỏ hơn 0 thì điều này chứng tỏ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp thua lỗ, chi nhiều hơn thu.

Tỉ suất lợi nhuận ròng được tính theo công thức sau đây:

Tỷ suất lợi nhuận ròng = (R−COGS−E−I−T) : R x 100 = Thu nhập ròng : R x 100%

Trong đó:

R = Doanh thu

COGS = Giá vốn hàng bán

E = Hoạt động và các chi phí khác

I = Tiền lãi

T = Thuế

Hiểu như thế nào về lãi ròng?

Tầm quan trọng của lãi ròng

 • Giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. 

Việc tính được Lợi nhuận này đóng vai trò rất lớn trong việc xác định được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tính lãi ròng sẽ cho biết giá trị lợi nhuận chiếm bao nhiêu trong tổng số doanh thu của doanh nghiệp, từ đó sẽ cho ra một số liệu nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh hiện đang lãi hay lỗ. 

Theo đó, chủ doanh nghiệp sẽ quyết định được thời điểm và cách thức làm việc để mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như thời điểm giảm chi phí. Các nhà giao dịch, nhà đầu tư khi xem khả năng sinh lời của một doanh nghiệp thông qua chỉ tiêu này nên lãi ròng cũng phục vụ tốt cho việc nghiên cứu đầu tư

 • Giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh

Khi doanh nghiệp có một dòng lợi nhuận ổn định, họ có thể hoạt động thoải mái, phát triển được nguồn lực vốn có và tránh những vấn đề tài chính tiềm ẩn. Nếu không có lãi ròng, một doanh nghiệp muốn tiếp tục tồn tại bắt buộc phải huy động thêm vốn hoặc đóng cửa.

Vai trò của lợi nhuận ròng
Vai trò của lợi nhuận ròng
 • Đầu tư nội bộ với chi phí thấp

Lãi ròng mà bạn tái đầu tư vào doanh nghiệp của mình chính là hình thức tài trợ nội bộ và được tạo ra từ chính hoạt động kinh doanh đó. Thông thường, loại hình tài trợ nội bộ này thường thấp hơn với những nguồn tài trợ từ bên ngoài, chẳng hạn như vay từ ngân hàng hay các nhà đầu tư. Bạn không cần trả lãi cho những lợi nhuận tái đầu tư hay bất cứ chủ nợ nào.

 • Tăng giá trị công ty

Các nhà đầu tư thường ước tính giá trị của các doanh nghiệp bằng cách: lấy thu nhập ròng hàng năm của nó nhân với bội số do thị trường chỉ định. Bội số này có thể là dữ liệu về các công ty ngang hàng, được bán gần đây. Và nếu những yếu tố khác đều bình đẳng, vậy thì lợi nhuận ròng của bạn càng cao, công ty của bạn càng sẽ có giá trị hơn các đối thủ cạnh tranh. .

– Lãi là chỉ tiêu ảnh hưởng đến nội bộ doanh nghiệp. 

Vì lợi nhuận ròng là phần tiền cuối cùng mà người sở hữu công ty hoặc các cổ đông thu được và là thước đo phản ánh rõ nét tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh của công ty. Nên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc doanh nghiệp cổ phần, khoản lợi nhuận ròng là căn cứ để các cổ đông coi xét liệu có nên tiếp tục duy trì ban lãnh đạo công ty hay không.

– Cuối cùng, khoản lợi nhuận ròng thu được sẽ giúp công ty dễ dàng vay vốn hơn. Đối với ngân hàng, lãi ròng cùng là một cách thể hiện sự tín nhiệm của doanh nghiệp về khả năng trả khoản vay để ngân hàng ra quyết định có nên cho doanh nghiệp vay vốn hay không.

Chi phí ảnh hưởng đến lãi ròng

Dựa theo công thức tính lợi nhuận ròng, ta có thể xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lãi ròng như sau:

 • Chi phí hoạt động của doanh nghiệp: Theo đó, các chi phí mà doanh nghiệp chi ra không hợp lý thì rất dễ làm giảm lãi ròng, tình hình kinh doanh trở nên bất ổn. 
 • Doanh thu của doanh nghiệp: Doanh nghiệp có nhiều khoản doanh thu như doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác. Theo đó, đây là một yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận ròng mà doanh nghiệp thu được. Tổng doanh thu càng lớn thì lãi ròng càng cao và ngược lại.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: Mức thuế thu nhập doanh nghiệp được thu theo quy định nhà nước, không thể điều chỉnh theo ý muốn. Tuy nhiên, nếu các chi phí phát sinh của doanh nghiệp không có đầy đủ hồ sơ chứng từ, chứng minh thì có thể bị loại khi xác định thu nhập chịu thuế, làm tăng khoản thuế mà doanh nghiệp phải đóng.
 • Giá gốc sản phẩm: Giá gốc sản phẩm cũng là yếu tố có thể tác động tới chi phí bán hàng. Để có thể tối ưu hóa giá gốc sản phẩm, các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu thị trường thật kỹ lưỡng. Chỉ khi giá gốc của sản phẩm càng ít thì lãi thu về doanh nghiệp mới cao.

Trên đây là một số thông tin về lợi nhuận ròng mà chúng tôi muốn chia sẻ cho bạn. Hi vọng sau khi biết lợi nhuận ròng là gì, cách tính lợi nhuận ròng thì các bạn đang có ý định đầu tư hay thành lập doanh nghiệp sẽ biết cách nắm bắt phương hướng sao cho hợp lý nhất.

Xem thêm: Cách tăng lợi nhuận

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments