Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeKinh doanhThế nào là kinh doanh có điều kiện?

Thế nào là kinh doanh có điều kiện?

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện có một số thay đổi tuân theo quy định của pháp luật hiện hành. Các cá nhân và doanh nghiệp được phép hoạt động trong bất kỳ ngành nghề nào mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, pháp luật quy định rằng một số lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề phải có các điều kiện bắt buộc về đăng ký công ty vì nhiều lý do, bao gồm cả an ninh quốc gia và sức khỏe cộng đồng. Chủ đề này sẽ được làm rõ chi tiết hơn trong bài viết sau.

Kinh doanh có điều kiện

kinh doanh có điều kiện

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng yêu cầu nhất định.
Hiện tại, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (kể cả đối với nhà đầu tư quốc tế) trong đó nêu chi tiết điều kiện kinh doanh của từng ngành, nghề và các giấy tờ pháp lý điều chỉnh các nội dung liên quan.
Đồng thời, có thể tham khảo Phụ lục 4 của Luật số 03/2016 / QH14. Danh sách này sẽ được tuân theo khi đăng ký các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Xem thêm : Điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

kinh doanh có điều kiện

Quy định về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014 

Các luật, pháp lệnh, nghị định quy định cụ thể về điều kiện hoạt động đối với các ngành, nghề nói trên. Và nó được ghi trong các điều ước quốc tế do nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, người dân khác không ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được điều chỉnh phù hợp với mục tiêu đã nêu. Ngoài ra, phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và trung lập. Các nhà đầu tư có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách giảm chi phí tuân thủ của họ.

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đăng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có đủ điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó..

Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện kinh doanh.

Xem thêm : môi trường kinh doanh

kinh doanh có điều kiện

Điều kiện để kinh doanh có điều kiện

Điều kiện chính là các yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc các doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện các công việc cụ thể trên Giấy phép kinh doanh như mã ngành, nghề; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; Chứng chỉ hành nghề; Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc các yêu cầu khác.
Cụ thể là :
Giấy phép kinh doanh.
Giấy phép kinh doanh (đôi khi còn được gọi là “giấy phép con”) là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho phép các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động thương mại nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định.
Chủ doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành các điều kiện thành lập doanh nghiệp.
Nếu lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thì doanh nghiệp phải xin Giấy phép hoạt động trong ngành, nghề đó sau khi nhận được Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp thi mới được tổ chức và đưa vào hoạt động.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
Đối tượng được phép kinh doanh ngành, nghề đã đăng ký sau khi được cấp Giấy chứng nhận này.
Chứng chỉ hành nghề.
Chứng chỉ hành nghề là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc hiệp hội nghề nghiệp được nhà nước ủy quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cần thiết trong một ngành, nghề cụ thể.
Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bao gồm các rủi ro pháp lý của người được bảo hiểm do vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp. Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hành nghề có thể nhận được sự bảo vệ tài chính từ các nhà cung cấp bảo hiểm trong trường hợp trách nhiệm dân sự xuất phát từ công việc của họ.
Ngoài các điều kiện nêu trên còn có các yêu cầu bổ sung như văn bản xác nhận, lập dự án, chấp thuận chủ trương đầu tư, hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi dự án hoàn thành. Để thành lập doanh nghiệp, trước hết bạn phải khởi nghiệp …

Xem thêm : kinh doanh không có giấy phép

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments