Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpHợp đồng thương mạiKhái niệm cơ bản về hợp đồng

Khái niệm cơ bản về hợp đồng

Hầu hết các doanh nhân ký kết hợp đồng thường xuyên hơn họ có thể nhận ra. Bất kỳ lúc nào bạn hoặc công ty của bạn đồng ý thực hiện một số hành động hoặc thanh toán để đổi lấy bất kỳ thứ gì có giá trị, một hợp đồng pháp lý đã được tạo – ngay cả khi thỏa thuận có vẻ không phải là một hợp đồng chính thức. Ví dụ, hầu hết các hóa đơn mua bán, đơn đặt hàng, thỏa thuận lao động và các giao dịch kinh doanh thông thường khác đều là hợp đồng có hiệu lực pháp luật. Sau đây là phần thảo luận để giúp bạn hiểu những điều cơ bản về hợp đồng.

Hợp đồng là gì?

Khái niệm cơ bản về hợp đồng

Hợp đồng là một thỏa thuận có hiệu lực pháp luật giữa hai hoặc nhiều bên nhằm tạo ra nghĩa vụ phải làm hoặc không làm những việc cụ thể. Thuật ngữ “bên” có thể có nghĩa là một cá nhân, công ty hoặc pháp nhân khác. Bất kể các bên là ai, hợp đồng hầu như luôn bao gồm các yếu tố cần thiết sau:

  • Các bên có thẩm quyền giao kết hợp đồng. Ví dụ, một người thiểu năng trí tuệ không thể giao kết hợp đồng. Người chưa thành niên có thể giao kết hợp đồng nhưng có thể vô hiệu trong hầu hết các trường hợp trước khi họ đến tuổi trưởng thành.
  • Các bên thỏa thuận với nhau . Nói cách khác, tất cả các bên đều có cuộc gặp gỡ tâm đầu ý hợp về một chủ đề cụ thể. Mỗi bên hứa thực hiện một hành vi mà bên đó không được yêu cầu hợp pháp phải thực hiện, hoặc hứa từ chối thực hiện một hành vi mà bên đó được quyền thực hiện một cách hợp pháp.

Tại sao tôi nên sử dụng hợp đồng bằng văn bản?

Để có hiệu lực thi hành, một số thỏa thuận phải được lập thành văn bản . Các tình huống mà thỏa thuận phải bằng văn bản có thể khác nhau giữa các bang, nhưng thường bao gồm chuyển nhượng bất động sản, mua bán hàng hóa có giá trị trên 500 đô la và các hợp đồng yêu cầu hơn một năm để thực hiện.

Cho dù có bắt buộc hay không, một thỏa thuận bằng văn bản sẽ trở thành bằng chứng của bạn về những gì đã được thỏa thuận và ngăn ai đó quên hoặc thay đổi câu chuyện sau này. Việc viết hợp đồng ra giấy cũng khiến các bên tập trung vào những điểm cần thiết, và đi đến thống nhất chắc chắn.

Tôi có thể và có nên viết hợp đồng kinh doanh của riêng mình không?

Khái niệm cơ bản về hợp đồng

Có, bạn có thể viết hợp đồng kinh doanh của riêng bạn . Nếu có nhiều nguy cơ bị đe dọa hoặc nếu vấn đề phức tạp, bạn có thể muốn sử dụng luật sư. Số tiền tốt nhất của bạn có thể được chi trước để ngăn chặn bất kỳ vấn đề pháp lý tiềm ẩn nào, thay vì chiến đấu với nó trong một vụ kiện sau đó. Nếu số tiền bị đe dọa trong hợp đồng kinh doanh của bạn là vừa phải hoặc các điều khoản đơn giản, bạn có thể sử dụng một hình thức pháp lý mà cả hai bên đều hiểu.

Luật nào điều chỉnh hợp đồng?

Hợp đồng thường được điều chỉnh và thực thi bởi luật của tiểu bang nơi thực hiện thỏa thuận. Tùy thuộc vào đối tượng của thỏa thuận (tức là mua bán hàng hóa, cho thuê tài sản), hợp đồng có thể chịu sự điều chỉnh của một trong hai loại luật tiểu bang. Phần lớn các hợp đồng (tức là thỏa thuận lao động, hợp đồng thuê nhà, thỏa thuận kinh doanh chung) được kiểm soát bởi thông luật của tiểu bang – một bộ luật dựa trên truyền thống nhưng không ngừng phát triển, hầu hết là do thẩm phán đưa ra, từ các quyết định của tòa án trong những năm qua.

Tuy nhiên, luật thông thường không kiểm soát các hợp đồng chủ yếu để mua bán hàng hóa. Thay vào đó, các hợp đồng như vậy được điều chỉnh bởi Bộ luật Thương mại Thống nhất (UCC), một tập hợp các hướng dẫn được tiêu chuẩn hóa điều chỉnh luật thương mại. Hầu hết các bang đã thông qua UCC toàn bộ hoặc một phần, làm cho các điều khoản của UCC trở thành một phần của luật pháp điển của bang liên quan đến việc bán hàng hóa.

“Vi phạm” hợp đồng là gì?

Khái niệm cơ bản về hợp đồng

Trong thế giới kinh doanh, tranh chấp có thể phát sinh về hợp đồng và một bên (hoặc cả hai) có thể buộc tội bên kia vi phạm nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận. Về mặt pháp lý, việc một bên không hoàn thành việc chấm dứt thỏa thuận theo hợp đồng được gọi là ” vi phạm ” hợp đồng. Khi vi phạm hợp đồng xảy ra (hoặc ít nhất là khi vi phạm bị cáo buộc), một hoặc cả hai bên có thể muốn hợp đồng được “thực thi” theo các điều khoản của nó, hoặc có thể cố gắng khôi phục bất kỳ thiệt hại tài chính nào do hành vi vi phạm bị cáo buộc gây ra.

Hợp đồng được thực thi như thế nào?

Phương pháp phổ biến nhất được sử dụng để giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh và thực thi hợp đồng (nếu các phương pháp giải quyết không chính thức không thành công) là thông qua các vụ kiện và hệ thống tòa án . Nếu số tiền được đề cập dưới một con số đô la nhất định (thường là 3.000 đô la đến 7.500 đô la tùy thuộc vào tiểu bang), các bên có thể sử dụng tòa án “khiếu nại nhỏ” để giải quyết vấn đề.

Nhưng các vụ kiện chính thức không phải là lựa chọn duy nhất. Các bên cũng có thể đồng ý để một hòa giải viên xem xét tranh chấp hợp đồng. Các bên không bị ràng buộc bởi quyết định của hòa giải viên nhưng có thể được thuyết phục để tránh một cuộc chiến tốn kém của tòa án bằng cách hòa giải viên quy định. Các bên cũng có thể đồng ý phân xử ràng buộc tranh chấp hợp đồng, theo đó một bên trung lập lắng nghe lập luận của cả hai bên và đưa ra quyết định ràng buộc.

Khi cố gắng thực thi hợp đồng, một cá nhân hoặc doanh nghiệp phải luôn xem xét ảnh hưởng của bất kỳ tranh chấp nào đối với bất kỳ mối quan hệ kinh doanh lâu dài nào giữa các bên liên quan.

Nhận trợ giúp pháp lý Hiểu khái niệm cơ bản về hợp đồng

Khái niệm cơ bản về hợp đồng

Hợp đồng là một phần quan trọng của việc điều hành một doanh nghiệp, vì vậy bạn sẽ muốn đảm bảo rằng các hợp đồng bạn soạn thảo có hiệu lực pháp luật. Cách tốt nhất để làm điều này là tham khảo ý kiến ​​của luật sư về hợp đồng bất cứ khi nào bạn cần soạn thảo hoặc ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp của mình.

Tìm hiểu thêm trên trang câu trả lời pháp lý về luật hợp đồng của chúng tôi .

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments