Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeTài chính - ThuếThuếVấn đề kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Vấn đề kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp. Đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu nội dung về khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

kê  khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Kê khai là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp.

– Người nộp thuế phải tính số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ những trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định của pháp luật.

– Người nộp thuế phải khai trung thực, chính xác, và đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu sẵn do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế.

Xem thêm: Thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Đối với các loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế.

– Đối với các loại thuế phải khai theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý.

kê  khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời hạn kê khai

Kế toán của doanh nghiệp cần phải căn cứ vào hoá đơn, sổ sách và chứng từ để dự toán được số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cần nộp theo quý. Nếu trong quý phát sinh số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thì nộp theo số đó với hạn nộp là ngày 30 đầu tháng sau, không cần nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hồ sơ kê khai ban đầu

Đối với doanh nghiệp mới

– Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng gồm:

+ Tờ khai thuế tháng;

+ Bảng kê hoá đơn hàng hoá và dịch vụ bán ra;

+ Bảng kê hoá đơn hàng hoá và dịch vụ mua vào;

+ Và Các tài liệu khác liên quan đến số thuế phải nộp.

– Đối với Hồ sơ khai thuế với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm:

+ Hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác có liên quan đến xác định số thuế năm phải nộp;

+ Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý gồm tờ khai thuế tạm tính và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế tạm tính;

+ Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.

– Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế gồm:

+ Tờ khai thuế;

+ Hợp đồng và các Hóa đơn chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Đối với hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thì hồ sơ hải quan sẽ được sử dụng làm hồ sơ khai thuế.

– Hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động và chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm:

+ Tờ khai quyết toán thuế;

+ Báo cáo tài chính tính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hay chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp;

+ Những Tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.

Xem thêm: Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách khai báo thuế doanh nghiệp

·Phải Mở tài khoản ngân hàng và đăng ký mua chữ ký số trước khi khai báo thuế doanh nghiệp

·Kê khai, nộp tiền thuế môn bài

·Chọn phương pháp kê khai TNDN có 2 phương pháp, thuế GTGT và hóa đơn

·cuối cùng là doanh nghiệp lựa chọn hình thức kế toán và khấu hao tài sản cố định khi khai báo thuế doanh nghiệp.

kê  khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Kỳ tính thuế tạm tính theo quý  được xác định cụ thể như sau:

+ Quý I: Từ 01/01 – đến hết 31/3.

+ Quý II: Từ 01/4  – đến hết 30/6

+ Quý III: Từ 01/7  – đến hết 30/9

+ Quý IV: Từ 01/10 – đến hết 31/12

Hồ sơ khai thuế gồm:

Theo quy định tại Điều 43 Luật quản lý thuế 2019 quy định các nội dung như sau:

“ Với loại thuế khai và nộp theo tháng là tờ khai thuế tháng.

Với loại thuế khai và nộp theo quý là tờ khai thuế quý.

Với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm:

a) Hồ sơ khai thuế năm gồm:

Tờ khai thuế năm

Các tài liệu khác có liên quan đến xác định số tiền thuế phải nộp;

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm:

Tờ khai quyết toán thuế năm,

Báo cáo tài chính năm,

Tờ khai giao dịch liên kết;

Các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.

-Với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế bao gồm:

a) Tờ khai thuế;

b) những Hóa đơn, hợp đồng và chứng từ khác có liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

-Với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ hải quan theo quy định của Luật Hải quan được sử dụng làm hồ sơ khai thuế.

– Hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm:

a) Tờ khai quyết toán thuế;

b) Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp;

c) Các Tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.”

Nguyên tắc lập tờ khai thuế:

– Số tiền ghi trên tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ làm tròn đến đơn vị là đồng Việt Nam và không được ghi số thập phân.

– Những số liệu ghi trên tờ khai thuế phải chính xác, rõ ràng và không được tẩy xóa và không được ghi số là số âm (-).

– Đối với những chỉ tiêu không có số liệu phát sinh trong kỳ tính thuế thì bỏ trống không ghi vào.

– Tờ khai thuế sẽ được coi là hợp lệ khi kê khai theo đúng như mẫu quy định và đầy đủ các thông tin định danh theo đăng ký với cơ quan thuế có mã số thuế và có người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên và có đóng dấu của cơ sở kinh doanh.

– Người nộp thuế không được thay đổi khuôn dạng cũng như thêm, bớt hay thay đổi vị trí của bất cứ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments