Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpHợp tác xã có tư cách pháp nhân không? Một số câu...

Hợp tác xã có tư cách pháp nhân không? Một số câu hỏi khác liên quan

Đối với các loại hình doanh nghiệp thì không phải doanh nghiệp nào cũng có tư cách pháp nhân. Vậy Hợp tác xã có tư cách pháp nhân không?

Hợp tác xã có tư cách pháp nhân không?

hợp tác xã có tư cách pháp nhân không

Tư cách pháp nhân là gì?

Tư cách pháp nhân là tư cách pháp lý được Nhà nước công nhận cho một tổ chức mà nó có khả năng tồn tại, hoạt động một cách độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tư cách pháp nhân của hợp tác xã

Căn cứ theo quy định Bộ Luật dân sự 2015 chúng ta thấy rằng Hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân khi nó hoàn toàn đáp ứng các điều kiện tại điều 74 cụ thể như sau:

Một là: Được thành lập theo quy định của Bộ luật dân sự và luật khác có liên quan. Hợp tác xã được thành lập dựa trên những quy định chung nhất của Bộ luật dân sự 2015 và cụ thể hóa bởi Luật hợp tác xã 2012.

Hai là: Hợp tác xã được thành lập dựa trên sáng kiến của các sáng lập viên hợp tác xã đã được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật và được công bố công khai.

Ba là: Hợp tác xã có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và hoàn toàn tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Điều này được thể hiện ngay ở khoản 1 Điều 3 Luật hợp tác xã 2012.  Bên cạnh đó, tại Điều 7 cũng có quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hợp tác xã cũng nhấn mạnh việc tự chủ và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của tổ chức mình trước pháp luật. Cuối cùng là tổ chức sẽ nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Hợp tác xã khi đã được thành lập hợp pháp thì đương nhiên họ có thể tự mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Ưu nhược điểm của hợp tác xã

hợp tác xã có tư cách pháp nhân không

Ưu điểm của hợp tác xã:

– Hợp tác xã là mô hình tổ chức kinh tế mà có thể thu hút được nhiều thành viên tham gia từ đó sẽ tạo điều kiện phát triển cho việc sản xuất, kinh doanh của những cá thể riêng lẻ và còn thể hiện được tính xã hội cao.

– Việc quản lý hợp tác xã được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ và bình đẳng, nên sẽ không có sự phân biệt là nhiều vốn hay ít vốn, có đóng góp nhiều hay đóng góp ít, các xã viên họ vẫn được bình đẳng trong việc biểu quyết, quyết định các vấn đề kinh doanh, hoạt động trong hợp tác xã.

– Thành viên trong hợp tác xã sẽ chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn mà họ đã góp vào hợp tác xã. Trong trường hợp này, trách nhiệm  cuae các xã viên sẽ là trách nhiệm hữu hạn tạo điều kiện cho cho các xã viên họ có thể yên tâm cùng đầu tư, sản xuất, kinh doanh mà lại tránh được những tâm lý lo lắng rủi ro khi họ tham gia vào hợp tác xã.

Nhược điểm của hợp tác xã:

– Do có cơ chế bình đẳng nên dù họ có đóng góp được nhiều hay ít vốn thì đều có quyền quyết định như nhau đối với các vấn đề của hợp tác xã, nên mô hình hợp tác xã này thường sẽ không thu hút được thành viên đóng góp được nhiều vốn, bởi lẽ các thành viên tham gia hợp tác xã họ sẽ cảm thấy quyền lợi về việc quyết định không phù hợp với số vốn mà mình đã góp vào đó.

– Số lượng thành viên tham gia hợp tác xã thường rất đông nên họ sẽ có nhiều vấn đề khó khăn và phức tạp trong quá trình quản lý hợp tác xã của mình.

– Nguồn vốn của tổ chức hợp tác xã thường được huy động chủ yếu từ nguồn vốn góp của các thành viên và có tiếp nhận thêm các khoản trợ cấp, hỗ trợ từ Nhà nước và các tổ chức khác, nhưng qua đó chúng ta cũng sẽ thấy rằng khả năng huy động vốn của tổ chức hợp tác xã sẽ không cao so với các hình thái kinh tế khác.

Xem thêm: Tư cách pháp nhân của các loại hình doanh nghiệp

Một số câu hỏi khác về hợp tác xã

hợp tác xã có tư cách pháp nhân không

 Hợp tác xã đăng ký kinh doanh ở đâu?

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 193/2013 NĐ – CP thì khi thành lập hợp tác xã phải tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã dự định thành lập đặt trụ sở chính.

Hợp tác xã đăng ký tại phòng tài chính – kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Xem thêm: Hợp tác xã

 Hợp tác xã là doanh nghiệp, đúng hay sai?

Sai vì: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh còn hợp tác xã là một tổ chức kinh tế nhưng không hoạt động với vai trò chủ yếu là phát triển kinh mà là tạo công ăn việc làm cho người lao động góp phần ổn định chính trị-xã hội.

Như vậy ta thấy rằng doanh nghiệp là những đơn vị tồn tại trước hết vì mục đích kinh doanh, thức vì mục đích sinh lời mà mục đích của hợp tác xã là tổ chức được thành lập ra để giúp đỡ lẫn nhau, để phục vụ và hỗ trợ cho thành viên thoả mãn các nhu cầu kinh tế, văn hóa và xã hội của mình, không vì mục tiêu sinh lợi.

Tìm hiểu về: Mô hình quản lý của hợp tác xã được quy định thế nào

Hợp tác xã có phải là thương nhân không?

Theo quy định của luật Thương mại thì thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

Thương nhân có quyền hoạt động thương mại trong các ngành nghề, tại các địa bàn, dưới các hình thức và theo các phương thức mà pháp luật không cấm.

Quyền hoạt động thương mại hợp pháp của thương nhân được Nhà nước bảo hộ.

Như vậy ta thấy rằng hợp tác xã hoàn toàn đáp ứng điều kiện về thương nhân

 Hợp tác xã có bao nhiêu thành viên?

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 01/2020 quy định số thành viên của hợp tác xã như sau:

Hợp tác xã quy mô thành viên siêu nhỏ sẽ có dưới 50 thành viên;

Hợp tác xã quy mô thành viên nhỏ sẽ có từ 50 thành viên đến 300 thành viên;

Hợp tác xã quy mô thành viên vừa sẽ có từ 300 thành viên đến 1000 thành viên;

Hợp tác xã quy mô thành viên vừa sẽ có từ trên 1000 thành viên trở lên;

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments