Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpHợp đồng thương mạiNhững điều cần biết về hợp đồng nhượng quyền thương mại

Những điều cần biết về hợp đồng nhượng quyền thương mại

Để hiểu Hợp đồng nhượng quyền thương mại là gì? Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại, kể cả thời hạn và thời điểm của hợp đồng hay ngôn ngữ trong hợp đồng ra sao? Quy định của Luật thương mại 2005 và quy định của Nghị định 35/2006/NĐ-CP như thế nào về hợp đồng này? Hãy đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu về hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là gì?

Cách diễn đạt dễ hiểu nhất hợp đồng nhượng quyền thương mại được hiểu là hợp đồng mà theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền được tự mình tiến hành những công việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Bên nhượng quyền có quyền kể cả kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành kinh doanh.

hợp đồng nhượng quyền thương mại
Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Tìm hiểu: Những lưu ý đối với hợp đồng nhượng quyền thương mại

Đặc điểm của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc dưới các hình thức khác và có giá trị pháp lý tương đương.

Đối tượng của hợp đồng là quyền thương mại. Theo đó:

Bên nhượng quyền thương mại cho phép và yêu cầu bên nhận nhượng quyền thương mại tiến hành hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hình thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định

Bên nhận nhượng quyền thương mại được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền dưới sự kiểm soát và trợ giúp của bên nhượng quyền.

Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại

hợp đồng nhượng quyền thương mại
Giao kết hợp đồng nhượng quyền thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

– Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

– Căn cứ theo Nghị định số 35/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết về Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

– Căn cứ nhu cầu và khả năng giữa các bên;

Hôm nay, vào giờ phút, ngày….. tháng …. năm ………, tại………………………………, chúng tôi gồm:

BÊN NHƯỢNG QUYỀN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ XUẤT NHẬP KHẨU M

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………….do………………cấp ngày…/…/…….

Mã số thuế:  ………………

Địa chỉ: 151 Ngô Thị Thu Minh, Phường 02, Quận T

Điện thoại : 03460096xx

Người đại diện: Nguyễn Văn A

Chức vụ:Giám đốc công ty

BÊN NHẬN QUYỀN: Ông Nguyễn Văn X

Công ty: TNHH dịch vụ X

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ngày sinh: …/…/…….

Số CMND: ………………………… cấp ngày: …/…/……. tại: ……………………..

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: xxxxxx do………………cấp ngày…/…/…)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Tài khoản ngân hàng: ………………………………………

Xét thấy:

Bên A là một pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam. Bên A là đơn vị đã thiết lập, vận hành, phát triển hệ thống Y mang thương hiệu Z (sau đây gọi là “Hệ thống”) trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên B là một pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam (cá nhân) có nhu cầu kinh doanh C mang thương hiệu Z mà Bên A đang kinh doanh.

Do đó, hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại với nội dung chi tiết của bản hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

ĐIỀU 2. PHẠM VI NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA B

ĐIỀU 5. PHÂN ĐỊNH QUYỀN, TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH, TÀI CHÍNH CỦA CỬA HÀNG.

ĐIỀU 6. GIÁ CẢ, PHÍ NHƯỢNG QUYỀN ĐỊNH KỲ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

ĐIỀU 7. THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 8. TẠM NGỪNG HỢP ĐỒNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

ĐIỀU 9. PHẠT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

ĐIỀU 10. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

– Sự kiện bất khả kháng là những sự kiện xảy ra sau khi ký hợp đồng, xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép bao gồm: chiến tranh, tai nạn, nội chiến, đình công, cấm vận, thiên tai ….

– Khi sự kiện bất khả kháng xảy ra, bên gặp sự kiện bất khả kháng phải tiến hành thông báo ngay bằng văn bản cho bên kia trong khoảng thời gian…………..ngày, kể từ ngày có sự kiến bất khả kháng xảy ra và phải áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn, khắc phục tối đa thiệt hại xảy ra.

– Trường hợp bên gặp sự kiện bất khả kháng vi phạm hợp đồng do sự kiện bất khả kháng mà không thực hiện thủ tục thông báo như đã nêu trên hoặc không áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng theo Điều 9 của Hợp đồng.

ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hợp đồng này được tuân thủ và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Tất cả mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng.

– Hợp đồng có giá trị trong … năm và chỉ áp dụng tại … Cửa hàng.

Hợp đồng này gồm… trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Bên BBên A

 Quy định của pháp luật về điều khoản trong hoạt động thương mại

hợp đồng nhượng quyền thương mại
Nội dung hợp đồng nhượng quyền thương mại

– Nội dung nhượng quyền thương mại

Các bên sẽ thỏa thuận với nhau về nội dung liên quan đến nhượng quyền thương mại

– phạm vi nhượng quyền thương mại

Các bên chỉ được thực hiện theo như đúng phạm vi đã cam kết trong hợp đồng nhượng quyền

– Điều kiện đối với nhượng quyền thương mại

Điều kiện đối với bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền phải đáp ứng những điều kiện theo pháp luật quy định, ngoài ra các bên còn có thể thỏa thuận với nhau những điều kiện và đưa vào hợp đồng.

– Phí nhượng quyền và phương thức thanh toán

Vấn đề này cần phải quy định rõ ràng trong hợp đồng

– Quyền và nghĩa vụ các bên

Sau khi ký hợp đồng các bên chỉ thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng, việc phát sinh ngoài hợp đồng nhượng quyền thương mại thì các bên không cần thực hiện.

– Thời gian hợp đồng

– Vi phạm và điều khoản miễn trừ

– Phương thức giải quyết tranh chấp

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments