Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
Google search engine

Hợp đồng kinh doanh chung

Hợp đồng kinh doanh chung

Mặc dù tất cả các hợp đồng hợp lệ phải bao gồm các yếu tố nhất định – đặc biệt là đề nghị, cân nhắc và chấp nhận – nhưng có một số loại hợp đồng khác nhau giải quyết các tình huống kinh doanh khác nhau. Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ sẽ kết thúc sử dụng cùng một loại hợp đồng vào nhiều thời điểm khác nhau, chẳng hạn như hợp đồng lao động hoặc đơn đặt hàng, và sẽ trở nên khá quen thuộc với những loại hợp đồng này.

Để biết các hợp đồng thường trông như thế nào, bạn có thể muốn xem bộ sưu tập các hợp đồng kinh doanh ngoài đời thực được một số tập đoàn nổi tiếng sử dụng. Một số loại hợp đồng kinh doanh phổ biến hơn mà bạn có thể ký kết được bao gồm trong danh sách sau.

Hợp đồng liên quan đến bán hàng

Hợp đồng kinh doanh chung
 • Hóa đơn bán hàng – Chuyển quyền sở hữu hàng hóa từ bên này sang bên khác
 • Thỏa thuận mua bán hàng hóa – Một hợp đồng mua bán, có thể được xác nhận bằng một hóa đơn bán hàng sau khi giao dịch được thực hiện
 • Đơn đặt hàng – Phiếu mua hàng chính thức đầu tiên do người mua đưa ra cho người bán
 • Bảo hành – Bất kỳ điều kiện hoặc hành động nào sẽ làm mất hiệu lực của hợp đồng
 • Bảo hành có giới hạn – Bảo hành chỉ giới hạn ở một hoặc một số bộ phận
 • Thỏa thuận bảo mật – Hợp đồng giữa người cho vay và người đi vay một khoản vay

Hợp đồng liên quan đến việc làm

 • Thỏa thuận việc làm Hợp đồng lao động, bao gồm các chi tiết về thanh toán, trách nhiệm công việc, v.v.
 • Thỏa thuận không cạnh tranh của nhân viên – Thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong một khoảng thời gian nhất định sau khi chấm dứt
 • Thỏa thuận nhà thầu độc lập – Tương tự như thỏa thuận lao động, nhưng phác thảo các điều khoản áp dụng cho hợp đồng làm việc có giới hạn
 • Thỏa thuận tư vấn – Phác thảo các nhiệm vụ và trách nhiệm (và đền bù) cho một mối quan hệ tư vấn
 • Thỏa thuận nhà phân phối – Xác định mối quan hệ với nhà phân phối
 • Thỏa thuận đại diện bán hàng – Thường được sử dụng để xác định số tiền hoa hồng và cách lập bảng cho một nhân viên bán hàng
 • Thỏa thuận bảo mật – Thỏa thuận không tiết lộ thông tin nhất định cho bên thứ ba
 • Thỏa thuận không tiết lộ đối ứng – Thỏa thuận không tiết lộ trong đó cả hai bên đồng ý không tiết lộ một số bí mật thương mại
 • Thỏa thuận tách khỏi việc làm – Còn được gọi là thỏa thuận chấm dứt, điều này chính thức chấm dứt mối quan hệ lao động

Cho thuê

 • Bất động sản cho thuê – Hợp đồng cho thuê bất động sản văn phòng, sản xuất hoặc thương mại giữa chủ nhà và doanh nghiệp
 • Cho thuê thiết bị – Thỏa thuận cho thuê thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định

Hợp đồng kinh doanh chung

Hợp đồng kinh doanh chung
 • Thỏa thuận nhượng quyền thương mại– Vạch ra mối quan hệ giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền, chẳng hạn như hỗ trợ, quảng cáo, sử dụng thương hiệu, v.v.
 • Thỏa thuận đại lý quảng cáo – Thiết lập phạm vi nhiệm vụ của đại lý, thời hạn, thanh toán, v.v.
 • Thỏa thuận bồi thường– Thỏa thuận chuyển rủi ro từ bên này sang bên khác
 • Giao ước không kiện – Một bên yêu cầu bồi thường thiệt hại đồng ý không kiện bên chịu trách nhiệm
 • Thỏa thuận giải quyết– Thỏa thuận giữa hai bên để kết thúc một vụ kiện để đổi lấy một số nhượng bộ nhất định (thường là tiền mặt trả cho nguyên đơn)
 • Phóng thích– Thông thường đề cập đến việc giải phóng khỏi trách nhiệm pháp lý (thường xảy ra đối với các doanh nghiệp nơi khách hàng chấp nhận rủi ro hợp lý thuộc một số loại)
 • Chuyển nhượng Hợp đồng – Một sự chuyển giao hợp pháp các lợi ích và nghĩa vụ của một hợp đồng từ một bên sang một bên khác
 • Hợp đồng mua cổ phiếu– Hợp đồng thỏa thuận bán một lượng cổ phiếu nhất định cho một cá nhân đứng tên (thường được sử dụng cho quyền chọn mua cổ phiếu tại các công ty tư nhân)
 • Thỏa thuận đối tác – Thỏa thuận chính thức giữa hai hoặc các đối tác, bao gồm trách nhiệm của mỗi
 • Thỏa thuận liên doanh – Đưa ra các nghĩa vụ, mục tiêu và đóng góp tài chính của tất cả các bên tham gia vào một liên doanh
 • Thỏa thuận bán doanh nghiệp– Ghi lại các điều khoản của một giao dịch mua bán kinh doanh
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments