Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeKinh doanhHoàn tất việc bán tài sản

Hoàn tất việc bán tài sản

Nếu bạn đang bán một doanh nghiệp, bạn biết nó có thể là một nhiệm vụ khó hiểu và tốn thời gian. Vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết sớm trong quá trình này là về cơ bản, mua và bán là gì? Đây là một cuộc mua bán tài sản hay cổ phiếu? Trong giao dịch bán tài sản , chỉ tài sản của doanh nghiệp được chuyển giao cho chủ sở hữu mới mà không có sự chuyển giao quyền sở hữu của chủ thể kinh doanh thực tế. Ví dụ: người mua thường mua phần lớn tài sản của người bán như thiết bị, tài khoản phải thu, danh sách khách hàng và các mặt hàng khác.

bán tài sản

Những mặt hàng nào được bán trong một đợt bán tài sản?

Nếu bạn đang bán tài sản để duy trì hoạt động của công ty, các doanh nghiệp thường sẽ bán tài sản cố định khi chúng không còn giá trị gì đối với công ty. Ví dụ: một nhà sản xuất ô tô có thể bán một phần máy móc hạng nặng khi nó đạt đến một tiêu chuẩn sản xuất nhất định. Sau thời điểm này, giá trị của thiết bị có thể giảm đáng kể, nhưng nó vẫn giữ lại một số giá trị để bán. 

Danh sách kiểm tra bán tài sản

Nếu bạn chuẩn bị bán tài sản, bạn cần có kế hoạch tấn công. Việc bán tài sản của một doanh nghiệp đòi hỏi rất nhiều tài liệu. Sau đây là một danh sách kiểm tra mẫu các tài liệu và các hạng mục khác để bán tài sản của một doanh nghiệp khi bất động sản không được chuyển nhượng. Hợp đồng Môi giới hoặc Người tìm kiếm, Ý định Thư và Hợp đồng Mua bán Tài sản thường được chuẩn bị và ký kết trước khi kết thúc. Các hợp đồng tạo nên Hợp đồng Mua bán Tài sản trưng bày thường được lập cùng với Hợp đồng Mua bán Tài sản và được các bên ký kết và chuyển giao, cùng với các tài liệu được liệt kê khác, khi kết thúc.

bán tài sản
 • Thỏa thuận người môi giới hoặc người tìm kiếm
 • Ý định thư
 • Hợp đồng mua tài sản
 • Vật chứng đối với Hợp đồng mua bán tài sản
  • Danh sách các hợp đồng giả định
  • Danh sách Nợ phải trả Giả định
  • Lá phiếu
  • Thỏa thuận an ninh
  • Thỏa thuận ký quỹ
  • Tiết lộ Khiếu nại, Quyền lợi và Quyền lợi Bảo mật
  • Danh sách nhãn hiệu, tên thương mại, tên giả định và tên miền Internet
  • Tiết lộ Giấy phép và Giấy phép
  • Danh sách Yêu cầu Bảo hành Hiện tại
  • Nghĩa vụ đối với Người môi giới hoặc Người tìm kiếm
  • Ý kiến ​​của Luật sư
  • Sự miễn trừ và đồng ý bắt buộc
  • Danh sách Nhân viên và / hoặc Tư vấn viên của Người bán mà Người mua sẽ đạt được Thỏa thuận hoặc Hợp đồng
  • (Các) Thỏa thuận không cạnh tranh
  • (Các) Thỏa thuận Việc làm hoặc Tư vấn
 • Séc được chứng nhận hoặc chuyển khoản ngân hàng số tiền đến hạn khi kết thúc
 • Kiểm tra Nhà môi giới hoặc Người tìm kiếm
 • Lá phiếu
 • Thỏa thuận an ninh
 • Tuyên bố tài trợ của UCC-1
 • Thỏa thuận ký quỹ
 • Giấy chứng nhận Cán bộ của Người bán đối với Sự thành lập và Cơ quan (và bản sao có chứng thực của các nghị quyết công ty ủy quyền)
 • Giấy chứng nhận Cán bộ của Người mua về việc Thành lập và Cơ quan (và bản sao có chứng thực của các nghị quyết công ty ủy quyền)
 • Ý kiến ​​của Luật sư
 • Chuyển nhượng hợp đồng và cho thuê
 • Đồng ý chuyển nhượng hợp đồng và cho thuê, nếu được yêu cầu
 • Hóa đơn bán hàng
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe
 • (Các) Thỏa thuận không cạnh tranh
 • (Các) Thỏa thuận Việc làm hoặc Tư vấn
 • Chìa khóa đến Mặt bằng và Phương tiện
bán tài sản

Thuê một luật sư để giúp bán tài sản của bạn

Bán tài sản yêu cầu chuyên môn pháp lý và kiến ​​thức về luật kinh doanh nhỏ. Bạn sẽ muốn có một luật sư hiểu biết về luật kinh doanh và thương mại ở bên cạnh bạn trong suốt quá trình này. Nói chuyện với luật sư trong khu vực của bạn ngày hôm nay.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments