Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpHình thức kinh doanh và quản lý doanh nghiệp: Ưu và nhược...

Hình thức kinh doanh và quản lý doanh nghiệp: Ưu và nhược điểm

Lựa chọn cơ cấu pháp lý (hoặc hình thức kinh doanh) là một trong những điều đầu tiên bạn sẽ làm khi bắt đầu kinh doanh. Các loại hình kinh doanh chính bao gồm công ty sở hữu độc quyền, công ty hợp danh, tổng công ty và công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC), mỗi loại đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Hiểu được nhu cầu và trọng tâm của doanh nghiệp, cũng như lợi thế của từng cấu trúc pháp lý kinh doanh, sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Hình thức kinh doanh và quản lý doanh nghiệp

Những ưu và nhược điểm của các hình thức kinh doanh khác nhau đối với cách công ty được quản lý được liệt kê trong biểu đồ sau: 

 Ưu điểm Nhược điểm
Quyền sở hữu duy nhất :  Chủ sở hữu duy nhất thường quản lý tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất có quyền tự chủ hoàn toàn trong việc điều hành hoạt động kinh doanh.Nếu chủ sở hữu duy nhất vắng mặt tại doanh nghiệp, một nhân viên hoặc một số người khác có thể được ủy quyền ra quyết định, nhưng bất kỳ ai đưa ra quyết định thay cho chủ sở hữu sẽ không có cùng lợi ích đối với doanh nghiệp như chủ sở hữu. Nếu không có ai được ủy quyền để đưa ra quyết định, doanh nghiệp có thể bị mất cơ hội. 
Công ty hợp danh :  Theo thỏa thuận hợp tác, tất cả các thành viên hợp danh đều có quyền ngang nhau trong việc quản lý công ty hợp danh. Một quan hệ đối tác có thể chỉ định các đối tác cụ thể với các kỹ năng cụ thể để đưa ra quyết định trong lĩnh vực đó và dành những quyết định quan trọng hơn cho toàn bộ quan hệ đối tác.Mỗi đối tác có quyền quản lý và có thể ràng buộc hợp đồng đối tác. Mỗi đối tác chịu trách nhiệm về các hợp đồng mà các đối tác khác thực hiện và các nghĩa vụ mà họ phải chịu. Khả năng bất đồng và bế tắc tồn tại. 
Công ty hợp danh hữu hạn:  Ít nhất một thành viên hợp danh chịu trách nhiệm quản lý công ty hợp danh hữu hạn. Thành viên hợp danh không được tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp hoặc thành viên hợp danh có nguy cơ phải chịu trách nhiệm cá nhân về các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty hợp danh hữu hạn. Thành viên hợp danh có thể biểu quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty hợp danh với điều kiện các vấn đề đó phải được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh. Điều này phải được ghi rõ trong thỏa thuận đối tác hữu hạn. Một cá nhân có thể miễn cưỡng đầu tư vào một công ty hợp danh hữu hạn vì các giới hạn về sự tham gia của một đối tác hạn chế vào công việc kinh doanh. Do đó, một công ty hợp danh hữu hạn có thể gặp khó khăn trong việc huy động vốn. 
Tổng công ty :  Giám đốc và các cán bộ quản lý các công việc của tổng công ty.Những người kinh doanh có kỹ năng cao thường quản lý các tập đoàn. Hội đồng quản trị được bầu chọn quản lý các công việc kinh doanh của công ty; các cán bộ thực hiện các chỉ thị của Hội đồng quản trị và điều hành các hoạt động hàng ngày. Cổ đông nhận được các báo cáo về tình trạng tài chính của công ty và nhận cổ tức mà không cần phải cung cấp bất kỳ lao động hoặc đầu vào nào. Chỉ những cổ đông đồng thời là cán bộ hoặc giám đốc mới có bất kỳ vai trò nào trong việc quản lý công ty. Nếu các cổ đông không thích hướng đi mà công ty đang thực hiện, thì rất khó có tác động đến việc thay đổi hướng đi đó. 
Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) :  Các thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tự quản lý công việc kinh doanh của công ty hoặc chỉ định một người quản lý điều hành công tyKhông có nhóm cá nhân nào đứng giữa các thành viên và người quản lý (như Hội đồng quản trị). Có rất nhiều tính linh hoạt trong việc xác định cơ cấu quản lý cho công ty; và các thành viên có thể áp dụng một cấu trúc phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của công ty. Theo thỏa thuận, mỗi thành viên có quyền quản lý và có thể ràng buộc công ty theo hợp đồng. Khả năng bất đồng và bế tắc tồn tại.

Nhận lời khuyên pháp lý trước khi chọn hình thức kinh doanh

Hình thức kinh doanh và quản lý doanh nghiệp

Như bạn có thể thấy từ biểu đồ trên, có những ưu điểm và nhược điểm đối với từng loại cấu trúc pháp lý kinh doanh, hoặc hình thức kinh doanh. Là một doanh nhân, bạn sẽ phải quyết định cái nào có ý nghĩa nhất đối với tổ chức của bạn, bao gồm cả cách nó sẽ được quản lý. Tìm một luật sư kinh doanh và thương mại gần bạn để được hỗ trợ chuyên nghiệp. 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments