Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpGóp vốn bằng tài sản được thực hiện như thế nào?

Góp vốn bằng tài sản được thực hiện như thế nào?

Doanh nghiệp muốn hoạt động phải có đủ vốn để vận hành và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Do đó, góp vốn băng tài sản là rất quan trọng trong việc hình thành một doanh nghiệp.

Tài sản dùng để góp vốn

góp vốn bằng tài sản

Góp vốn bằng tài sản cố định

Tài sản khi góp vốn vào tổng công ty phải được định giá bằng đồng Việt Nam và thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của người góp vốn.
Đồng thời, tài sản đó phải đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn cơ bản của tài sản cố định, bao gồm:

  • Có khả năng là lợi thế kinh tế trong tương lai sẽ là kết quả của việc sử dụng tài sản;
  • Đã sử dụng được gần một năm;
  • Nguyên giá của tài sản phải được xác định một cách chắc chắn và có giá trị ít nhất là 30.000.000 đồng.
  • Xem thêm :định giá tài sản góp vốn

Thủ tục góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp

góp vốn bằng tài sản

Cam kết góp vốn bằng tài sản

Cá nhân góp vốn vào công ty phải thoả thuận về số tiền được góp, loại tài sản góp vốn và phương thức góp vốn.
Các vấn đề về thông tin góp vốn nêu trên sẽ được ghi cụ thể tùy theo thời điểm góp vốn, tại:
Nếu góp vốn thành lập doanh nghiệp thì người góp vốn phải cam kết về thời điểm góp vốn vào doanh nghiệp (lưu đối với công ty hợp danh); Đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Các sáng lập viên có thể lập Biên bản hoặc Hợp đồng góp vốn kinh doanh nếu xét thấy cần thiết.
Trường hợp đầu tư thêm vốn vào doanh nghiệp đã thành lập thì thực hiện yêu cầu thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.
Các loại hình công ty khác khi nhận thêm vốn góp phải lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ, thay đổi thành viên góp vốn, thay đổi tỷ lệ vốn góp (nếu có) trước khi thực hiện. thông qua các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp công ty TNHH một thành viên.
Đồng thời, tài sản đó phải đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn cơ bản của tài sản cố định, bao gồm:

  • Có khả năng là lợi thế kinh tế trong tương lai sẽ là kết quả của việc sử dụng tài sản;
  • Đã sử dụng được gần một năm;
  • Nguyên giá của tài sản phải được xác định một cách chắc chắn và có giá trị ít nhất là 30.000.000 đồng.
  • Xem thêm :góp vốn thành lập doanh nghiệp

Định giá tài sản góp vốn

góp vốn bằng tài sản

Có hai cách tiếp cận để xác định giá trị tài sản:
Tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp; giá trị của thành viên ban đầu và người sở hữu cổ phiếu.
Khi định giá tài sản đóng góp, hãy làm theo các nguyên tắc sau:
Tài sản góp vốn phải được các thành viên sáng lập, cổ đông định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.

Giá trị tài sản góp vốn phải được đa số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận nếu sử dụng tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp.

Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và các thành viên góp vốn phải thoả thuận về tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, có thể sử dụng một công ty định giá chuyên nghiệp. Giá trị tài sản góp vốn phải được sự đồng ý của người góp vốn và doanh nghiệp nếu sử dụng doanh nghiệp thẩm định giá chuyên nghiệp.

Tiến hành thực hiện góp vốn

Bên góp vốn có trách nhiệm góp đủ, đúng tiến độ, đúng tài sản đã cam kết.
Trừ loại hình công ty hợp danh, việc đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp phải được thực hiện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm :hỗ trợ pháp lí dành cho doanh nghiệp

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments