Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpHợp đồng thương mạiNhững điều cần biết về giao kết hợp đồng

Những điều cần biết về giao kết hợp đồng

Giao kết hợp đồng là một trong những thủ tục quan trọng khi các bên tiến hành giao dịch và hợp tác với nhau. Vậy giao kết hợp đồng là gì? Hình thức giao kết hợp đồng? Một số câu hỏi thường gặp khi các bên tham gia giao kết? Để giải đáp những thắc trên hãy đọc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Giao kết hợp đồng

Giao kết hợp đồng là gì?

Giao kết hợp đồng là việc các bên bày tỏ ý chí với nhau về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng trên cơ sở tuân theo những nguyên tắc mà pháp luật quy định.

Việc giao kết hợp đồng phải tuân theo nguyên tắc nào?

Tại Điều 3 Bộ luật dân sự 2015 quy định cụ thể về những nguyên tắc mà các bên khi tham gia giao kết hợp đồng phải tuân theo như sau:

– Việc giao kết hợp đồng phải được thực hiện trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, và thỏa thuận. Mọi thỏa thuận, cam kết không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên tham gia và phải được chủ thể khác tôn trọng.

– Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng trong việc giao kết hợp đồng.

– Các bên tham gia giao kết phải thiện chí, trung thực.

– Việc giao kết hợp đồng không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Xem thêm: Nguyên tắc giao kết hợp đồng

Hình thức giao kết hợp đồng. Hợp đồng dân sự có thể được lập bằng gì?

Theo pháp luật hiện nay thì việc đề nghị giao kết hợp đồng được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như văn bản viết, ngôn ngữ nói hoặc phương tiện khác. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật dân sự, hình thức của hợp đồng dân sự sẽ được thể hiện bằng các hình thức sau: Hợp đồng bằng hình thức miệng, hình thức viết, hình thức chứng thực xác nhận, hợp đồng bằng các hình thức khác…

Hình thức giao kết
Hình thức giao kết

Giao kết hợp đồng thương mại

Để có một hợp đồng thể hiện được nguyện vọng và ý chí của các bên, bảo đảm được yêu cầu về cả nội dung và hình thức, đặc biệt là có tính pháp lý, việc giao kết hợp đồng thương mại cần được thực hiện theo một trình tự, thủ tục nhất định.

Dựa trên quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 và Luật Thương mại 2005 có thể xác định các vấn đề liên quan đến giao kết hợp đồng thương mại như sau:

Thứ nhất, về đề nghị giao kết hợp đồng

Theo khoản 1 Điều 386 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định cụ thể. Theo đó, một đề nghị giao kết hợp đồng phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể như sau:

  • Có nội dung chủ yếu của loại hợp đồng mà hai bên muốn ký kết;
  • Gửi cho một hoặc một số chủ thể xác định;
  • Thể hiện sự mong muốn ràng buộc quyền và nghĩa vụ nếu bên kia chấp nhận trong thời hạn xác định;
  • Hình thức phải phù hợp theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, thời điểm có hiệu lực của đề nghị: Dựa theo Điều 388 BLDS 2015 thì  thông thường do bên đề nghị ấn định hoặc xác định kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị. Theo đó, bên đề nghị giao kết có thể thay đổi, rút hoặc hủy bỏ đề nghị giao kết.

Thứ ba, đề nghị giao kết hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp bên nhận được đề nghị trả lời là không chấp nhận; hết thời hạn trả lời chấp nhận hoặc thông báo về việc thay đổi, rút lại đề nghị, huỷ bỏ đề nghị có hiệu lực… (Điều 391 BLDS năm 2015).

Thứ tư, về chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

Theo đó, có thể hiểu chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị của bên được đề nghị đối với bên đề nghị. Tại Điều 393 BLDS năm 2015 quy định về việc chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng như sau:

– Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị của bên được đề nghị

– Sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập trước giữa các bên.

Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết được quy định cụ thể tại Điều 394 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

– Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn cụ thể trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả lời.

Khi bên đề nghị không quy định rõ thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực nếu được thực hiện trong một thời hạn hợp lý.

– Trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm vì lý do khách quan nào đó mà bên đề nghị biết hoặc phải biết về lý do khách quan này thì thông báo chấp nhận giao kết vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời ngay không đồng ý với chấp nhận đó của bên được đề nghị.

– Khi các bên giao tiếp trực tiếp với nhau, kể cả qua điện thoại hoặc qua phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn trả lời.

Theo đó, nếu thông báo chấp nhận giao kết đến trước hoặc cùng với thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì bên đề nghị có thể rút lại thông báo chấp nhận giao kết.

Giao kết hợp đồng thương mại
Giao kết hợp đồng thương mại

Thứ năm, thời điểm giao kết hợp đồng thương mại

Cũng giống như giao kết hợp đồng  thông thường thì theo quy định tại Điều 400 Bộ luật dân sự năm 2015 thời điểm giao kết hợp đồng thương mại được quy định như sau:

– Hợp đồng được hai bên giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết từ bên được đề nghị

– Trường hợp các bên thỏa thuận im lặng là sự chấp nhận giao kết trong thời hạn nhất định thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó

– Thời điểm hợp đồng được giao kết bằng lời nói bằng lời nói là thời điểm các bên tiến hành thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

– Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng các hình thức chấp nhận khác thể hiện trên văn bản.

Ngoài ra, nếu hợp đồng giao kết bằng lời nói sau đó được xác lập bằng văn bản thì thời điểm giao kết được xác định theo khoản 3 Điều 400 Bộ luật dân sự 2015.

Xem thêm: Giao kết hợp đồng thương mại

Một số câu hỏi thường gặp về giao kết hợp đồng

Ký kết hợp đồng là gì?

Ký kết hợp đồng được hiểu là việc cá nhân, tổ chức có đủ tư cách tham gia một cách bình đẳng tự nguyện vào việc thỏa thuận một giao dịch nhất định. Tuy nhiên, thuật ngữ “ký kết hợp đồng” và “giao kết hợp đồng” cơ bản đều như nhau. 

Có mấy hình thức giao kết hợp đồng

Các bên có thể thỏa thuận về hình thức giao kết hợp đồng thông qua nhiều hình thức khác nhau như lời nói, văn bản hay bằng hành vi cụ thể.

Khi các bên thỏa thuận giao kết bằng một trong ba hình thức trên thì hợp đồng được coi là có hiệu lực và các bên phải tuân theo các quy định, điều khoản về nội dung của hình thức hợp đồng đó.

Hợp đồng dân sự có thể được lập bằng?
Hợp đồng dân sự có thể được lập bằng?

Giao kết hợp đồng bằng lời nói

Hợp đồng giao kết bằng miệng là việc các bên thỏa thuận với nhau bằng ngôn ngữ nói. Theo đó, các bên tham gia giao kết sẽ trao đổi về nội dung thỏa thuận với nhau bằng lời nói trực tiếp hoặc thông qua âm thanh trên điện thoại, thông điệp điện tử hay điện đàm,… để diễn đạt mong muốn, yêu cầu của mình trong việc xác lập giao kết hợp đồng. Trừ những trường hợp pháp luật quy định hình thức hợp đồng bắt buộc, các loại hợp đồng đều có thể được xác lập bằng lời nói.

Tóm lại, hình thức giao kết hợp đồng bằng lời nói có thể sử dụng trong những trường hợp:

  • Các chủ thể tham gia giao kết có sự tin tưởng lẫn nhau;
  • Các giao dịch được thực hiện trong một thời gian ngắn.

Việc các bên tham gia giao kết bằng lời nói là một hình thức khá đơn giản, tiết kiệm thời gian và ít tốn kém nên được sử dụng phổ biến trong các giao dịch hiện nay.

Tuy nhiên, vì là một hình thức giao kết đơn giản và chỉ thông qua lời nói nên không thể tránh được những rủi ro phát sinh. Theo đó, khi một bên trong hợp đồng phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận do muốn trốn tránh nghĩa vụ, bên còn lại sẽ gặp khó khăn khi chứng minh vi phạm đó, vì vậy hình thức hợp đồng này không đảm bảo tính pháp lý cao.

Bên cạnh đó, pháp luật không nói rõ đó là thời điểm cụ thể nào nên trên thực tế, các bên tham gia giao kết bằng lời nói cần chú ý về thời điểm giao kết là thời điểm mà các bên đã hiểu rõ về nội dung, điều khoản cơ bản của hợp đồng và chấp thuận thực hiện nó.

Như vậy, trên đây là toàn bộ thông tin mà bạn cần biết về giao kết hợp đồng. Thêm vào đó, để hiểu rõ hơn về khái niệm này trên thực tế chúng tôi đã đưa ra câu trả lời cho một số câu hỏi mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm: Giao kết hợp đồng đối với người mất năng lực hành vi dân sự

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments