Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpChi tiết về giám đốc vận hành của doanh nghiệp

Chi tiết về giám đốc vận hành của doanh nghiệp

Giám đốc vận hành là một vị trí mà nhiều người mong muốn. Vậy công việc ở vị trí này cần đảm nhiệm như thế nào? Giám đốc vận hành khác giám đốc điều hành ở những điểm nào?

Đặc điểm của giám đốc vận hành

Giám đốc vận hành là gì?

giám đốc vận
giám đốc vận hành

Giám đốc vận hành(Chief Operations Officer) là người đảm nhận vị trí quản lý các hoạt động trong kinh doanh của doanh nghiệp, công ty nhằm đạt hiệu quả cao nhất để hàng hóa đến với người tiêu dùng. Công việc của một giám đốc vận hành ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình làm việc và chuyển đổi nguyên vật liệu và có thể lao động thành hàng hóa dịch vụ mang lại công việc hiệu quả cho doanh nghiệp, mức lợi nhuận và doanh thu tối đa nhất có thể.

Tóm lại giám đốc vận hành là vị trí quan trọng đối với bất kỳ một công ty nào, người chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động doanh nghiệp, cân bằng thu thi và chuyển giao vận hành hàng hóa một cách hiệu quả cho doanh nghiệp.

Công việc giám đốc vận hành đảm nhiệm

Một doanh nghiệp có thể đảm bảo các yêu cầu và quy chuẩn về chất lượng sản phẩm, có thể đưa ra chiến lượng chi tiêu hợp lý và tiết kiệm ngân sách đều nhờ vào sự quản lý của giám đốc vận hành. Đồng thời giám đốc vận hành còn cần phải thực hiện công việc như cải tiến quy trình và quản lý hệ thống, có phương pháp hợp lý nhất cho hoạt động của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó công việc của một giám đốc vận hành còn là quản lý các hoạt động như xây dựng chiến lược và cải thiện hiệu suất làm việc, mua sắm các vật chất cần thiết và nguồn lực của mình để đảm bảo thực hiện quy trình và thông lệ phù hợp trong việc tổ chức.

giám đốc vận hành
giám đốc vận hành

Sau đây là một số công việc của giám đốc vận hành phải đảm nhận và hoàn thành như:

  • Đảm bảo cho tất cả các hoạt động được thực hiện theo đúng quy trình và tiết kiệm được chi phí cũng như cải thiện hệ thống vận hành theo thực tiễn đề ra. 
  • Mua sắm nguyên vật liệu và trang thiết bị cho hoạt động của kế hoạch tồn kho và vận hành giám sát hiệu quả kho hàng. 
  • Xây dựng trang thiết bị và mục tiêu chiến lược để thực hiện và hoạt động theo đúng yêu cầu và mục đích của công ty. 
  • Giúp cho quy trình và hệ thống của tổ chức được vận hành tuân thủ theo mọi quy định của pháp luật. 
  • Kiểm tra dữ liệu tài chính và sử dụng chúng để cải thiện lợi nhuận, ngân sách dự báo.
  • Thực hiện và tiến hành việc kiểm tra chất lượng giám sát KPIs sản xuất và cùng bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân viên và đào tạo giám sát nhân viên. 
  • Tìm cách tăng chất lượng và sản phẩm dịch vụ của công ty đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. 

Sự khác nhau giữa giám đốc vận hành và giám đốc điều hành

giám đốc vận hành
giám đốc vận hành

Mặc dù đều là hai chức danh quản lý cấp cao, nhưng giữa CEO và COO có sự khác nhau rất rõ rệt, được thể hiện qua các điểm sau:

Thứ nhất, ta có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt ở vai trò của hai vị trí này.. Nếu như CEO giữ vai trò là người đứng đầu doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước mọi thành công hay thất bại của doanh nghiệp, thì COO giữ vai trò là người hỗ trợ CEO trong việc vận hành các công việc hàng ngày trong doanh nghiệp.

Thứ hai về chức năng: chức năng của  CEO là điều hành, phát triển doanh nghiệp ở tầm chiến lược còn COO có chức năng tổ chức, điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. COO sẽ thay mặt CEO làm việc với các bộ phận, phòng ban trong công ty như: kế toán, nhân sự, kinh doanh,… để điều phối và quản lý hiệu quả công việc. Có thể thấy rằng chức năng chính của COO là hỗ trợ CEO trong công tác điều hành nội bộ doanh nghiệp.

Sự khác biệt cuối cùng là quyền hạn của hai vị trí này.Về bản chất CEO là người đứng đầu có quyền lớn hơn và có thể đưa ra những quyết định quan trọng của doanh nghiệp thì với COO lại đứng ngay sau CEO có quyền hạn đứng thứ 2 trong doanh nghiệp. Trong khi CEO chỉ chịu sự chi phối của Hội đồng quản trị thì COO làm việc theo sự chỉ đạo của CEO và hỗ trợ CEO điều hành bộ máy tổ chức của doanh nghiệp.

Nói tóm lại dù là làm việc ở vị trí nào cũng đòi hỏi một người lãnh đạo có tâm và có tầm thì doanh nghiệp, công ty mới có thể phát triển bền vững.

Xem thêm tại đây: giám đốc dự án

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments