Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpVai trò và trách nhiệm của giám đốc tài chính

Vai trò và trách nhiệm của giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính (trong tiếng anh là Chief Financial Officer – viết tắt là CFO) là một trong các giám đốc cấp cao trong doanh nghiệp, giám sát toàn bộ các bộ phận tài chính kế toán và phụ trách các công việc liên quan tới vấn đề tài chính của doanh nghiệp, bao gồm cả lên kế hoạch tài chính, quản lý nguy cơ tài chính và làm báo cáo tài chính cũng như giám sát sự phát triển của các chiến lược tài chính của doanh nghiệp.

Giám đốc tài chính

giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính là gì?

Giám đốc tài chính (trong tiếng anh là Chief Financial Officer – viết tắt là CFO) là một trong các giám đốc cấp cao trong doanh nghiệp, giám sát toàn bộ các bộ phận tài chính kế toán và phụ trách các công việc liên quan tới vấn đề tài chính của doanh nghiệp, bao gồm cả lên kế hoạch tài chính, quản lý nguy cơ tài chính và làm báo cáo tài chính cũng như giám sát sự phát triển của các chiến lược tài chính của doanh nghiệp.

Giám đốc tài chính báo cáo trực tiếp cho giám đốc điều hành viết tắt là  (CEO), chủ tịch hoặc giám đốc điều hành viết tắt là (COO). Giám đốc tài chính thường có một ghế ở trong hội đồng quản trị.

Chức năng của giám đốc tài chính

  • Chức năng lãnh đạo, giám sát: giám sát tất cả các hoạt động bên trong bộ phận tài chính kế toán như phân tích lợi nhuận và chi phí phản hồi lại thị trường, giám đốc tài chính đánh giá và đảm bảo sự thống nhất trong các mục tiêu tài chính ngắn hạn cũng như dài hạn của doanh nghiệp, giám đốc tài chính cũng phải đảm bảo rằng các phân tích ngân sách và xu hướng tài chính được đưa ra chính xác và kịp thời. Giám đốc tài chính còn giám sát hệ thống xử lý giao dịch kinh doanh.
  • Chức năng quản lý tài chính: quản lý các quy trình liên quan đến ngân sách của doanh nghiệp.
  • Chức năng kiểm soát nguy cơ: Kiểm soát nguy cơ bằng cách phân tích các khoản nợ và rủi ro của doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh và hợp tác…
  • Đưa ra dự đoán và chiến lược về kinh tế.
giám đốc tài chính

Nhiệm vụ mà giám đốc tài chính cần đảm bảo thực hiện

– Tiến hành phân tích các tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và những điểm yếu của doanh nghiệp.

– Hoạch định các chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.

– Đánh giá các chương trình hoạt động của Doanh nghiệp trên phương diện tài chính.

– Lập các kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhất nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.

– Thiết lập các cơ cấu tư bản của Doanh nghiệp.

– Duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp và phải đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Doanh nghiệp.

– Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý nhất.

– Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý nhất và có thể sinh lợi.

– Thiết lập và thực hiện những chính sách quản trị tiền mặt của Doanh nghiệp nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.

– Phụ trách việc quản lý và chỉ đạo hoạt động của Kế toán trưởng, Của Phòng Kế toán, Phòng Tài vụ và Phòng Xuất Nhập khẩu và các Chuyên viên kiểm toán, ngân quỹ … trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn Công ty và đồng thời cam kết:

– Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của các Đơn vị Sản xuất, của Phòng Sản xuất và Phòng Kinh Doanh

– Tiếp thị trên cơ sở bảo toàn và phát triển nguồn vốn hoạt động đồng thời cam kết nguyên tắc đảm bảo CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM và hiệu quả cuối cùng của chúng.

– Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện các nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD bị đình trệ và thiệt hại.

– Phối hợp và công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên Ban Giám đốc Công ty, với hoạt động của các Đơn vị sản xuất kinh doanh và sâu sát trong Công ty.

– Thực hiện các công việc được ủy quyền khi mà Tổng Giám đốc vắng mặt

Xem thêm: Giám đốc kinh doanh

Sự khác biệt giữa giám đốc tài chính và kế toán trưởng

giám đốc tài chính
  • Giám đốc tài chính thì quản lý bộ phận tài chính, Kế toán trưởng quản lý bộ phận kế toán

Sự khác nhau giữa giám đốc tài chính viết tắt CFO và Kế toán trưởng chính là hai vị trí này sẽ quản lý hai bộ phận khá khác nhau. Kế toán trưởng sẽ quản lý bộ phận kế toán giúp công ty theo dõi và thực hiện những mục tiêu tối ưu hóa các chi phí và chính sách tín dụng đối với các khách hàng và với nhà cung cấp. 

Còn đối với giám đốc tài chính thì công việc chính là dựa trên những báo cáo tài chính của kế toán trưởng để đưa ra những phân tích và kế hoạch để sử dụng tài chính vào các mục đích sản xuất kinh doanh cũng như các quyết định đầu tư hợp lý để mang về những lợi nhuận cho doanh nghiệp.

  • CFO quản lý nguồn lực tài chính còn Kế toán trưởng thì quản lý tác nghiệp kế toán

Kế toán trưởng sẽ đảm nhiệm về vai trò quản trị nghiệp vụ kế toán để luôn luôn đảm bảo rằng hệ thống kế toán của doanh nghiệp hoạt động trơn tru nhất. Kế toán trưởng sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các chi phí và cả lợi nhuận dựa trên công tác thống kê và kế toán theo quy định của pháp luật.

Giám đốc tài chính CFO sẽ quản trị tài chính ở mức độ cao hơn, tuy nhiên là vẫn sử dụng những công cụ tài chính để mà nhằm mục đích tối đa hóa việc sử dụng vốn hiệu quả nhất và tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Hai vị trí này sẽ có vai trò riêng khá khác nhau. Kế toán trưởng thì giúp doanh nghiệp tối đa hóa được các chi phí và kiểm soát chặt chẽ nhưng chi phí đó thì lại để không gây thất thoát cho doanh nghiệp, cùng với đó thì giám đốc tài chính sẽ xem xét những chi phí đó có được sử dụng hợp lý hay không? và để từ đó sẽ có những điều chỉnh kịp thời để giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả sử dụng những chi phí đó.

Tìm hiểu thêm: Giám đốc vận hành

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments