Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Google search engine
HomeKinh doanhNhững điều cần biết về doanh thu hòa vốn

Những điều cần biết về doanh thu hòa vốn

Doanh thu hòa vốn là doanh thu sản lượng hòa vốn. Người ta thường xác định doanh thu hòa vốn trong hai trường hợp doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm và doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng sản phẩm. Chúng ta hãy cùng nhau tham khảo bài viết dưới đây.

Doanh thu hòa vốn

Doanh thu hòa vốn (Break even revenue) là doanh thu tại mức sản lượng hòa vốn. Vậy sản lượng hoà vốn là gì? Sản lượng hòa vốn (Break even volume) là sản lượng sản xuất của doanh nghiệp mà doanh thu vừa đủ để bù đắp chi phí bỏ ra cho hoạt động sản xuất, bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi.

Doanh thu hòa vốn trong kinh tế, kinh doanh và cụ thể là kế toán chi phí, là điểm mà tại đó tổng chi phí và tổng doanh thu ở mức bằng nhau, gọi là “đồng đều”. Không có lỗ hoặc lãi tức là một doanh nghiệp đã “hòa vốn”, mặc dù chi phí cơ hội đã được thanh toán và vốn đã nhận được lợi, đã được điều chỉnh theo trường hợp có rủi ro. Tóm lại, mọi chi phí phải trả đều đã có người trả, không lãi cũng không lỗ.

– Doanh thu hòa vốn hoặc mức hòa vốn thể hiện thông qua số lượng bán hàng – theo đơn vị (số lượng) hoặc đơn vị doanh thu (doanh thu) — được yêu cầu để trang trải cho tổng chi phí, bao gồm cả chi phí cố định và chi phí biến đổi đối với doanh nghiệp. Một doanh nghiệp chỉ có thể vượt qua điểm hòa vốn nếu giá trị đô la của doanh thu cao hơn chi phí biến đổi trên một đơn vị.

Điều này có nghĩa là giá bán của hàng hóa phải cao hơn giá mà công ty đã trả cho hàng hóa hoặc các bộ phận của nó để họ đủ bù giá ban đầu mà họ đã trả (chi phí biến đổi và cố định). Một khi họ vượt qua mức giá hòa vốn, doanh nghiệp có thể bắt đầu tạo ra lợi nhuận.

doanh thu hòa vốn

Công thức tính doanh thu hòa vốn

Doanh nghiệp sản xuất một mặt loại sản phẩm (một mặt hàng)

Ta có công thức tính doanh thu hòa vốn như sau: 

Thu nhập = Biến phí + Định phí + Lợi nhuận 

Tại điểm hoà vốn thì lợi nhuận của doanh nghiệp = 0

 • Doanh thu = Biến phí + Định phí
 • Qhv * p = v * Qhv + F
 • Qhv = F/ (p – v) (1)

Diễn giải công thức (1) :

Sản lượng hoà vốn = Tổng định phí / (Đơn giá bán sản phẩm – Biến phí một đơn vị) 

 • Doanh thu hòa vốn = Sản lượng hoà vốn x Đơn giá bán

Công thức tính doanh thu hòa vốn này được xây dựng dựa trên quan điểm cứ một món hàng tiêu thụ thì cần phân phối một số dư số đảm phí (p-v) để trang trải. Do đó khi biết được định phí và số dư đảm phí của một hàng hóa thì sẽ tính được:

Sản lượng hoà vốn = Tổng định phí / Số dư đảm phí tổ chức

Qhv = F / Số dư đảm phí đơn vị 

Khi biết được tỷ lệ số dư đảm phí thì:

Thu nhập hòa vốn = Toàn bộ định phí / tỷ lệ của số dư đảm phí

Doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm nhiều mặt hàng)

Ta có công thức tính doanh thu hòa vốn như sau: 

Trong trường hợp mua bán nhiều sản phẩm hàng hóa, mỗi loại sẽ có mức giá khác nhau vì vậy để xác định được sản lượng và doanh thu hòa vốn thì cần phải có tính tương đối theo tiêu chuẩn bình quân.

Các bước để tính doanh thu hòa vốn trong trường hợp này bao gồm:

 • Bước 1: Xây dựng % kết cấu các mặt hàng tiêu thụ.

Phần trăm của từng loại sản phẩm i = (Doanh thu của từng loại sản phẩm i / Tổng doanh thu) x 100%

 • Bước 2: Xây dựng % số dư đảm phí bình quân của từng loại sản phẩm i

Phần trăm số dư định phí bình quân = tỷ lệ số dư định phí i x tỷ lệ kết cấu sản phẩm 

 • Bước 3: Xác định thu nhập hòa vốn chung của các mặt hàng theo cách thức:

Thu nhập hòa vốn = Tổng định phí / % số dư đảm phí bình quân

 • Bước 4: Định hình doanh thu hòa vốn và sản lượng hòa vốn cho từng mặt hàng sản phẩm

Doanh thu hòa vốn (i) = Doanh thu hòa vốn (chung) x % kết cấu từng mặt hàng sản phẩm i 

Sản lượng hòa vốn mặt hàng i = Doanh thu hòa vốn (i) / Giá bán mặt hàng i

doanh thu hòa vốn

Điểm hòa vốn là gì?

Điểm hoà vốn là một điểm mà tại đó tổng doanh thu bằng tổng chi phí hoặc là một điểm tổng số dư phí đúng bằng tổng chi phí bất biến. Điểm hoà vốn có thể xác định bằng doanh thu hoà vốn và sản lượng hoà vốn. Ở vào thời điểm này có ba yếu tố được xác định:

– Số lượng sản phẩm sản xuất được (đơn vị sản phẩm)

– Doanh số tiêu thụ (bằng tiền)

– Thời gian đạt hòa vốn trong năm (thời gian)

Tiêu chí xác định điểm hòa vốn

Phân tích điểm hòa vốn là nội dung then chốt quan trọng trong phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận. Quá trình phân tích điểm hòa vốn có thể cung cấp cho nhà quản trị cách nhìn toàn diện về mối quan hệ này trong quá trình điều hành doanh nghiệp. Đó chính là việc chỉ rõ:

– Sản lượng, doanh thu ở mức nào để đạt được điểm hòa vốn

– Phạm vi lời lỗ của doanh nghiệp theo những cơ cấu chi phí, sản lượng tiêu thụ, doanh thu

– Phạm vi đảm bảo an toàn về doanh thu để doanh nghiệp đạt được một mức lợi nhuận mong muốn. Phân tích điểm hoà vốn sẽ giúp cho nhà quản trị xem xét quá trình kinh doanh một cách chủ động và tích cực, xác định rõ ràng mức sản lượng và doanh thu bằng bao nhiêu thì hòa vốn trong kỳ kinh doanh. Từ đó xác định được vùng lãi, lỗ của doanh nghiệp để người quản lý có những biện pháp chỉ đạo tích cực để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. 

Ý nghĩa của điểm hòa vốn

doanh thu hòa vốn

Về cơ bản, việc xác định điểm hoà vốn (BEP) giúp giúp doanh nghiệp biết được sản lượng, doanh thu ở mức nào thỉ có thể đạt được điểm hòa vốn và phạm vi lời lỗ của doanh nghiệp theo những cơ cấu chi phí, sản lượng tiêu thụ, doanh thu.

Ngoài ra, việc biết điểm hoà vốn còn mang lại một số ý nghĩa cụ thể như:

 • Thiết lập mức giá hợp lí.
 • Phân tích điểm hòa vốn cho biết mức độ hiệu quả đầu tư phải đạt được để lấy lại số vốn đầu tư ban đầu đã bỏ ra. Khi sản lượng tiêu thụ vượt qua điểm hòa vốn, doanh nghiệp sẽ có lợi nhuận.
 • Xác định điểm hòa vốn được cân nhắc là phương pháp kiểm tra biên độ an toàn.
 • Phân tích hòa vốn được sử dụng rộng rãi, từ giao dịch chứng khoán và giao dịch quyền chọn đến xác định ngân sách thực hiện dự án của doanh nghiệp.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments