Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
Google search engine
HomeKinh doanhDoanh thu và công thức tính doanh thu

Doanh thu và công thức tính doanh thu

Thông thường, khi chúng ta nhắc đến mục tiêu của các hoạt động kinh doanh, chắc chắn rằng không thể không nhắc đến doanh thu, vì đây là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Tuy nó khá quen thuộc nhưng để có thể hiểu rõ và xác định nó thì nhiều người còn chưa biết. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ nhé!

Doanh thu là gì?

Trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14: “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, sản xuất thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữu”.

Hoặc theo cách nói, cách hiểu đơn giản thì doanh thu là toàn bộ số tiền mà công ty thu được thông qua quá trình kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp các dịch vụ, bán các sản phẩm hàng hóa do công ty đó làm ra. 

 Doanh thu là một nguồn tiền thu được giúp doanh nghiệp có thể chi trả những phát sinh liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ, chi phí thuê địa điểm hoạt động, nộp lệ phí thuế cho cơ quan nhà nước.

– Doanh thu là một khoản giúp duy trì và phát triển doanh nghiệp ở những năm tháng tiếp theo hay còn gọi là vốn xoay vòng thúc đẩy quá trình tái hoạt động ở thời gian tới.

–  Có nguồn vốn sẵn tránh phải vay ngân hàng khi khó khăn

– Doanh thu có tầm ảnh hưởng to lớn đến việc bắt đầu cũng như điều khiển hoạt động, đây cũng là phần vốn để các chủ thể có thể phát triển các hoạt động kinh doanh ở quy mô lớn hơn

doanh thu

Cách tính doanh thu

Đầu tiên, cách tính doanh thu đơn giản hay phức tạp còn phụ thuộc vào đặc điểm riêng của mỗi doanh nghiệp. Nhưng theo cách truyền thống, doanh thu sẽ được tính bằng cách lấy giá sản phẩm nhân với sản lượng. Đó là cách chuyên dùng cho các doanh nghiệp chỉ chuyên sản xuất.

Cách tính doanh thu như sau:

Đối với hoạt động bán sản phẩm: Doanh thu bằng giá bán nhân với sản lượng

Đối với các công ty cung cấp dịch vụ: Doanh thu bằng số lượng khách hàng nhân với giá dịch vụ. 

Các loại doanh thu

  1. Doanh thu từ các hoạt động bán hàng: Đây là doanh thu dựa vào các hoạt động mua bán hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ do chính doanh nghiệp đó sản xuất. Những khoản thu này thường bao gồm luôn khoản thu chính và phụ. Hơn thế nữa, nó còn là nguồn tài chính quan trọng nhất đối với hầu hết doanh nghiệp, hỗ trợ cho doanh nghiệp chi trả những chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh, sản xuất. Và nó cũng là nguồn tiền giúp doanh nghiệp không bị phụ thuộc vào các khoản vay, giảm bớt áp lực trong hoạt động sản xuất, nhẹ gánh cho những nhà kinh doanh. 
  2. Doanh thu từ hoạt động tài chính: Phần này bao gồm tiền lãi, cổ tức được chia lợi nhuận, các khoản thu vào từ đầu tư chứng khoán, tiền thu hồi vốn, khoản góp vốn liên doanh, đầu tư vào doanh nghiệp khác. Không những thế, tỷ giá đối hoái, khoản chênh lệch khi bán ngoại tệ, chuyển nhượng vốn,…
  3. Doanh thu nội bộ: Khoản thu được từ việc buôn bán hàng hóa, sản phẩm từ các đơn vị nhỏ trực thuộc công ty, doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để xác định tình hình kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. 
  4. Doanh thu bất thường: Đây là khoản tiền từ hoạt động kinh doanh bất thường, bán vật tư, hàng hóa tồn kho, thanh lý tài sản, lấy các khoản nợ trước kia khó đòi nay được trả lại. 
Doanh thu

Một số câu hỏi về doanh thu được ghi nhận

Doanh thu là tài sản hay nguồn vốn?

Tài sản và nguồn vốn có một mối quan hệ thân thiết với nhau, bất kỳ một tài sản nào củng được hình thành từ nguồn vốn chỉ là từ 1 hay nhiều nguồn vốn mà thôi, và ngược lại nguồn vốn có thể tham gia làm nên tài sản khác nhau.Thuật ngữ “tài sản” không hoàn toàn đồng nhất với thuật ngữ tài sản trước đó. Nó được sử dụng ở đây để chỉ một thực thể đang thực tế tồn tại, thực tế này có thể biểu hiện dưới dạng vật chất hoặc phi vậy chất. khi đứng trước sự tồn tài tại một “Tài Sản” như thế ta phải nghĩ đến 2 mặt.

Phân biệt doanh thu và thu nhập

Thu nhập và doanh thu hoàn toàn khác nhau ngay từ khái niệm của chúng. Cụ thể, doanh thu là tất cả tài sản vật chất mà một cá nhân nhận được do hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định: từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và thực hiện công việc. 

Nói cách khác, doanh thu bao gồm số tiền mà doanh nghiệp nhận được do hoạt động (bán hàng hóa hoặc dịch vụ), hoạt động đầu tư (bán tài sản chứng khoán và chứng khoán) và hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Trong khi đó, thu nhập là khoản chênh lệch giữa chi phí hàng hoá và doanh thu từ việc bán hàng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho hàng hoá. Người ta cho rằng việc cung cấp dịch vụ không tốn chi phí nguyên vật liệu, thu nhập tương đương với doanh thu.

Doanh thu và chi phí khác nhau như thế nào?

doanh thu

Căn cứ chuẩn mực kế toán quốc tế số 18 – Doanh thu (IAS 18): “Doanh thu là luồng thu gộp các lợi ích kinh tế trong kỳ, phát sinh trong quá trình hoạt động thông thường, làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu, chứ không phải phần đóng góp của những người tham gia góp vốn cổ phần. Doanh thu loại trừ những khoản thu cho bên thứ ba ví dụ như thuế giá trị gia tăng”. Như vậy, trong khi thu nhập bao gồm cả doanh thu và các khoản lợi nhuận thu được, thì doanh thu đã được phân biệt với các loại thu nhập khác.

Theo chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1 thì chi phí là khoản làm giảm lợi ích kinh tế dưới dạng luồng chi hoặc giảm giá trị tài sản, hoặc phát sinh nợ dẫn tới giảm vốn chủ sở hữu (không phải các khoản giảm do phân chia cho các chủ sở hữu). 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments