Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeKinh doanhDoanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Thông thường, khi chúng ta nhắc đến mục tiêu của các hoạt động kinh doanh, chắc chắn rằng không thể không nhắc đến doanh thu, vì đây là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Tuy nó khá quen thuộc nhưng để có thể hiểu rõ và xác định nó thì nhiều người còn chưa biết. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ nhé!

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu của doanh nghiệp

Doanh thu của doanh nghiệp là tất cả số tiền mà doanh nghiệp thu được do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh nghiệp. Trong kinh tế học, doanh thu thường được xác định bằng giá bán nhân với sản lượng.

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế của doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn của chủ doanh nghiệp

Doanh thu bán hàng (bao gồm doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa) và cung cấp dịch vụ là giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong chu kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, cung cấp lao vụ dịch vụ của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ doanh nghiệp. 

Doanh thu tài chính là phần giá trị mà công ty thu được trong quá trình hoạt động kinh doanh bằng việc bán sản phẩm hàng hóa của mình. Doanh thu là một trong những điểm mấu chốt quan trọng phản ánh quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị ở một thời điểm cần phân tích. Thông qua nó chúng ta có thể đánh giá được hiện trạng của doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Các loại doanh thu

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là nguồn tài chính then chốt của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tồn tại, hoạt động và phát triển tốt, cụ thể là giúp doanh nghiệp chi trả các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là nguồn tài chính quyết định đến hoạt động kế toán trong những năm tiếp theo.

Khi doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất có doanh thu thì doanh nghiệp sẽ có thể thực hiện việc xoay vòng vốn, lưu chuyển vốn, quản lý dòng tiền tạo điều kiện sử dụng vốn một cách hiệu quả, đồng thời giúp doanh nghiệp không cần phải phụ thuộc vào các nguồn tiền vốn vay bên ngoài như vay tiền ngân hàng… Do đó giảm được chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Căn cứ điều 78 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

“ 1. Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.

2. Doanh thu và chi phí tạo ra khoản doanh thu đó phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nguyên tắc phù hợp có thể xung đột với nguyên tắc thận trọng trong kế toán, thì kế toán phải căn cứ vào chất bản chất và các Chuẩn mực kế toán để phản ánh giao dịch một cách trung thực, hợp lý.

[…] 4. Doanh thu không bao gồm các khoản thu hộ bên thứ ba, ví dụ;

– Các loại thuế gián thu (thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường) phải nộp;

– Số tiền người bán hàng đại lý thu hộ bên chủ hàng do bán hàng đại lý;

– Các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán đơn vị không được hưởng;

– Các trường hợp khác.

Trường hợp các khoản thuế gián thu phải nộp mà không tách riêng ngay được tại thời điểm phát sinh giao dịch thì để thuận lợi cho công tác kế toán, có thể ghi nhận doanh thu trên sổ kế toán bao gồm cả số thuế gián thu nhưng định kỳ kế toán phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế gián thu phải nộp. Tuy nhiên, khi lập Báo cáo tài chính kế toán bắt buộc phải xác định và loại bỏ toàn bộ số thuế gián thu phải nộp ra khỏi các chỉ tiêu phản ánh doanh thu gộp.

5. Thời điểm, căn cứ để ghi nhận doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế có thể khác nhau tùy vào từng tình huống cụ thể. Doanh thu tính thuế chỉ được sử dụng để xác định số thuế phải nộp theo luật định; Doanh thu ghi nhận trên sổ kế toán để lập Báo cáo tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán và tùy theo từng trường hợp không nhất thiết phải bằng số đã ghi trên hóa đơn bán hàng.”

Doanh thu tài chính

doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: Lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá dịch vụ, lãi cho thuê tài chính, cho thuê tài sản, cho người khác sử  dụng tài  sản,  cổ tức, lợi nhuận được chia, thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn, thu nhập chuyển nhượng, các hoạt động đầu tư khác, chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, tỷ giá ngoại tệ,…

Các loại doanh thu thường gặp

Ngoài 2 loại doanh thu như đã nói ở trên thì vẫn còn lại một vài loại khác, chúng ta cùng xem dưới đây nhé

Doanh thu nội bộ: Khoản thu được từ việc buôn bán hàng hóa, sản phẩm từ các đơn vị nhỏ trực thuộc công ty, doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để xác định tình hình kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. 

Doanh thu bất thường: Đây là khoản tiền từ hoạt động kinh doanh bất thường, bán vật tư, hàng hóa tồn kho, thanh lý tài sản, lấy các khoản nợ trước kia khó đòi nay được trả lại. 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments