Thứ Tư, Tháng Hai 28, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpMẫu danh sách cổ đông của công ty cổ phần

Mẫu danh sách cổ đông của công ty cổ phần

Bạn là cổ đông và làm việc cho một công ty cổ phần. Khi tên và phần vốn góp của bạn xuất hiện trong danh sách cổ đông, quyền lợi của bạn được công nhận. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về danh sách cổ đông, bài viết sau sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.

Danh sách cổ đông

 Danh sách cổ đông sáng lập

Kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019, danh sách cổ đông ban đầu của công ty cổ phần được lập theo mẫu Phụ lục I-7 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp.

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Ghi chú

[1] Trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài thì thông tin về người đại diện theo ủy quyền của tổ chức nước ngoài phải được báo cáo trong Danh sách người đại diện theo ủy quyền.

[2] Ghi tổng giá trị phần vốn góp của mỗi cổ đông nếu là vốn đầu tư nước ngoài. Tài sản tạo nên tổng giá trị phần vốn góp của mỗi cổ đông khi góp vốn đầu tư nước ngoài phải được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản được tặng cho vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn đối với từng loại tài sản Giá trị vốn cổ phần bằng đồng Việt Nam và các khoản ngoại tệ tương đương nếu có

[3] Nếu cổ đông là công ty nước ngoài thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của công ty.

[4] Phần này do người đại diện theo pháp luật của công ty ký.

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông đã đăng ký của công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn thì danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập chậm nhất là 10 ngày trước ngày gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.cổ do

– Đối với cổ đông là cá nhân, danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch và số tài liệu pháp lý; đối với cổ đông là tổ chức, danh sách phải có tên, mã số doanh nghiệp, số giấy tờ hợp pháp, địa chỉ trụ sở chính; và số lượng cổ phiếu của mỗi loại, cũng như số lượng và ngày đăng ký cổ đông..

 – Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao chép tên, địa chỉ liên lạc của các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi thông tin sai lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người quản lý công ty phải kịp thời cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông và chịu trách nhiệm về thiệt hại do không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác, kịp thời thông tin trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, quy trình tìm kiếm thông tin từ sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Mẫu danh sách cổ đông công ty cổ phần

Để bạn đọc tiện theo dõi, chúng tôi đã đưa ra ví dụ danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần tại Phụ lục I-7, theo quy định tại Thông tư 01/2021 / TT-BKHT:

danh sách cổ đông

Xem thêm :mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments