Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpThông tin hữu ích về đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thông tin hữu ích về đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp, hay thành lập công ty là một thủ tục pháp lý mà cá nhân, tổ chức phải thực hiện tại cơ quan NN có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Vậy đăng ký thành lập doanh nghiệp như thế nào?

Thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp là gì?

Nếu hiểu theo góc độ kinh tế thì : Thành lập doanh nghiệp đó chính là việc tạo lập và thành lập lên 1 tổ chức kinh doanh khi hội tụ đầy đủ các yếu tố điều kiện cần và đủ như cá nhân, tổ chức phải chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất : trụ sở đến nhân lực, vật lực, dây chuyền sản xuất và cả nhà xưởng, vốn.

Nếu hiểu theo góc độ pháp lý : Thành lập doanh nghiệp, hay thành lập công ty là một thủ tục pháp lý mà cá nhân, tổ chức phải thực hiện tại cơ quan NN có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

đăng ký thành lập doanh nghiệp

Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Có rất nhiều tiêu chí để làm điều kiện thành lập doanh nghiệp mà mỗi một tiêu chí đã được quy định rất rõ tại Luật Doanh nghiệp 2020, có thể kể đến các yếu tố sau:

  • Điều kiện về chủ thể
  • Điều kiện riêng về ngành nghề đăng ký kinh doanh
  • Điều kiện về vốn thành lập
  • Điều kiện về tên doanh nghiệp
  • Điều kiện về trụ sở chính của DN

Xem thêm: Hồ sơ trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Tầm quan trọng của việc đăng ký thành lập doanh nghiệp là gì?

Đối với nhà nước thì thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh (ĐKKD) để thể hiện sự bảo hộ của nhà nước bằng pháp luật của nhà nước đối với các chủ thể hoạt động kinh doanh nói chung và cả các chủ doanh nghiệp nói riêng nữa. ĐKKD giúp nhà nước có thể nắm bắt được các yếu tố kinh doanh, từ đó đưa được ra các chính sách, biện pháp kịp thời và hợp lý. Có như vậy thì mới đảm bảo được một nền kinh tế hiện đại nhưng vẫn luôn bám sát đường lối, chủ trương của nhà nước ta đề ra.

Đối với chủ thể doanh nghiệp: Được nhà nước ta thừa nhận về mặt pháp luật và có quyền tiến hành đăng ký kinh doanh dưới sự bảo vệ của luật pháp. Việc pháp luật thừa nhận việc thành lập doanh nghiệp, nghĩa là từ nay doanh nghiệp có cơ sở pháp lý chắc chắn để yêu cầu nhà nước đảm bảo được các quyền lợi chính đáng của mình để có thể yên tâm kinh doanh.

Đối với xã hội thì công khai với cộng đồng và toàn xã hội về sự tồn tại của doanh nghiệp mình. Đây cũng chính là các quảng cáo hiệu quả nhằm tìm kiếm đối tác và khách hàng cho doanh nghiệp của mình.

Đối với nền kinh tế: Khi đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ có tư cách là một thành viên trong thành phần kinh tế nói chung và sẽ góp phần cho sự phát triển của cả đất nước ta.

Với những cơ sở như trên thì, thành lập doanh nghiệp không chỉ là đảm bảo quyền lợi cho người sáng lập lên doanh nghiệp đó nữa mà còn góp phần đảm bảo trật tự quản lý cũng như góp phần vào sự phát triển cho đất nước.

đăng ký thành lập doanh nghiệp

Đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Tùy từng loại hình doanh nghiệp khác nhau thì sẽ có các quy định về hồ sơ khác nhau:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân gồm có: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh sẽ bao gồm:

– Thứ nhất Chính là Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ của công ty.

– Danh sách các thành viên.

– Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty.

– Những Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn gồm:

– Thứ nhất chính là Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ của công ty.

– Danh sách các thành viên.

– Bản sao của các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật;

+ Các Giấy tờ pháp lý của các tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Xem thêm: Đăng ký thành lập doanh nghiệp online

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần gồm

– Không thể thiếu Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.

– Điều lệ của công ty.

– Danh sách của cổ đông sáng lập; và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).

– Bản sao các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là các nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, hoặc là người đại diện theo pháp luật;

+Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; Các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với những cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự trước;

+ Các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp

Đối với trên thực tế thì thời gian thành lập công ty sẽ tùy thuộc vào khá nhiều các yếu tố như quy trình thực hiện, về khả năng soạn thảo, và chuẩn bị hồ sơ của từng doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp tiến hành theo quy trình chuẩn,và soạn thảo hồ sơ nhanh chóng, hợp lệ thì thời gian thành lập công ty sẽ rất nhanh chóng. Tuy nhiên trường hợp nếu doanh nghiệp soạn thảo, hay trong quá trình chuẩn bị hồ sơ bị sai sót, thì thời gian mở công ty sẽ bị kéo dài do cần phải thay đổi bổ sung những thiếu sót đó.

+ Thông thường thì, thời gian thành lập công ty là từ 3 đến 5 ngày để xin giấy phép thành lập công ty, giấy phép đăng ký doanh nghiệp của nước ta từ Sở Kế Hoạch và đầu tư. Hoặc hiện tại có thể nộp trực tuyến tại trang thông tin điện tử, Tức là thời gian để mở công ty có vốn trong nước sẽ khoảng từ 3 –đến 5 ngày.

+ Trong trường hợp thành lập công ty có yếu tố nước ngoài thì sẽ lâu hơn mất từ 15 đến 30 ngày để xin giấy phép đăng ký đầu tư và từ 3 – 5 ngày để xin giấy phép đăng ký kinh doanh trong nước. Tổng thời gian cần thiết khi mở công ty có yếu tố nước ngoài sẽ tăng khoảng từ 18 – 30 ngày.

Xem thêm: Ai có quyền thành lập doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Về trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký thành lập mới công ty theo các bước sau:

Bước 1 là Chuẩn bị hồ sơ

Người thành lập doanh nghiệp cần phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập mới.

Bước 2 là Nộp hồ sơ

Người thành lập doanh nghiệp hoặc có thể là người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo một trong ba phương thức sau :

–Có thể Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Hoặc Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

– Ngoài ra Nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải có trách nhiệm cần kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời gian là 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Cơ quan đăng ký kinh doanh phải có văn bản thông báo về nội dung cần sửa đổi hoặc thông tin bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.

Trong trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vì lý do mà không được chấp thuận, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ từ chối đăng ký doanh nghiệp thì cần có văn bản thông báo và nêu rõ lí do cho người thành lập doanh nghiệp nắm được.

Bước 4: Nhận kết quả

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền cho việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp có thể nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi mà  doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc có thể đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments