Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpNhững điều cần biết về đại lý thương mại.

Những điều cần biết về đại lý thương mại.

Đại lý thương mại là gì? Các hình thức đại lý thương mại? Quy định của pháp luật thương mại về vấn đề này như thế nào? Tất tần tật sẽ được chúng tôi đề cập đến trong bài viết này. 

Đại lý thương mại

Đại lý thương mại là gì?

Trong văn bản pháp luật hiện hành cụ thể là Điều 166 Luật thương mại 2005 (LTM) đã xác định rõ đại lý thương mại là hoạt động thương mại mà trong đó tồn tại thỏa thuận giữa bên giao đại lý và bên đại lý về về việc nhân danh chính mình mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao. 

Các hình thức đại lý thương mại 

đại lý thương mại
Giải thích về đại lý thương mại
  • Hình thức đại lý mà bên đại lý đảm nhận việc mua bán đầy đủ một khối lượng hàng hóa hoặc cung ứng đầy đủ các dịch vụ cho bên giao đại lý thì được gọi là đại lý bao tiêu. 
  • Hình thức bên giao địa lý chỉ giao một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng nhằm cung cấp cho một số dịch vụ nào đó tại một khu vực nhất định thì được gọi là đại lý độc quyền.  
  • Hình thức đại lý mà bên đại lý lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc giao đại lý được dễ dàng hơn thì được gọi là tổng đại lý mua bán hàng hóa. Chính vì vậy đại diện của đại lý trực thuộc chính là tổng đại lý. Tổng đại lý sẽ quản lý tất cả mọi hoạt động của đại lý trực thuộc với danh nghĩa thành lập như một đại lý con. 
  • Các hình thức đại lý khác mà các bên thỏa thuận.

Hợp đồng đại lý thương mại 

Hình thức của hợp đồng thương mại 

Loại hợp đồngHình thức hợp đồng
Hợp đồng mua bán hàng hoáHợp đồng mua bán hàng hóa trong nước– Bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
– Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tếBằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
Hợp đồng dịch vụ– Bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
– Đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.
Hợp đồng về xúc tiến thương mạiHợp đồng dịch vụ khuyến mạiPhải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại
Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ
Hợp đồng dịch vụ tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại
Hợp đồng về trung gian thương mạiHợp đồng đại diện cho thương nhânPhải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
Hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá
Hợp đồng đại lý thương mại
Một số hợp đồng thương mại khácHợp đồng gia công trong thương mạiPhải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá
Hợp đồng dịch vụ quá cảnh
Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Các hình thức đại lý thương mại 

đại lý thương
đại lý thương mại
  • Hình thức đại lý mà bên đại lý đảm nhận việc mua bán đầy đủ một khối lượng hàng hóa hoặc cung ứng đầy đủ các dịch vụ cho bên giao đại lý thì được gọi là đại lý bao tiêu. 
  • Hình thức bên giao địa lý chỉ giao một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng nhằm cung cấp cho một số dịch vụ nào đó tại một khu vực nhất định thì được gọi là đại lý độc quyền.  
  • Hình thức đại lý mà bên đại lý lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc giao đại lý được dễ dàng hơn thì được gọi là tổng đại lý mua bán hàng hóa. Chính vì vậy đại diện của đại lý trực thuộc chính là tổng đại lý. Tổng đại lý sẽ quản lý tất cả mọi hoạt động của đại lý trực thuộc với danh nghĩa thành lập như một đại lý con. 
  •  Các hình thức đại lý khác mà các bên thỏa thuận.”

Một số quy định pháp luật về đại lý thương mại cần lưu ý 

Thù lao của đại lý thương mại được quy định như sau:

đại lý thương mại
đại lý thương mại

Bên đại lý sẽ được nhận thù lao dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá cả sản phẩm mà bên đại lý bán được, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Bên đại lý sẽ được hưởng hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm của giá mua, bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ nếu trong trường hợp bên đại lý ấn định giá mua, bán hoặc cung ứng cho khách hàng.

Một trường hợp khác bên giao đại lý ấn định giá của hàng hóa, dịch vụ cho bên đại lý nhưng không ấn định giá mà đại lý bán hàng hóa, dịch vụ ra cho khách hàng thì tiền hoa hồng sẽ là chênh lệch giữa giá ấn định và giá bán ra thị trường cho khách hàng.

Trường hợp cuối cùng hai bên không có thỏa thuận  gì về thù lao thì thù lao sẽ được tính như sau: 

+ Mức thù lao thực tế mà các bên đã được trả trước đó;

+ Trường hợp không thể áp dụng được trường hợp trên thì mức thù lao đại lý là  thù lao trung bình áp dụng cho tất cả các mặt hàng mà bên đại lý đã từng trả cho các đại lý khác trước đó.

+ Trường hợp không thể áp dụng cho cả hai trường hợp trên thì sẽ áp dụng theo thù lao của các hàng hóa trên thị trường.

Xem thêm tại đây: quy định của luật thương mại về đại lý thương mại

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments