Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpCông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định...

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định hiện hành

Doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu được gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên . Các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty đến số vốn điều lệ đều sẽ do chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên . Các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty đến số vốn điều lệ đều sẽ do chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm công ty 

Còn điều 74, Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có sợ khác biệt nhỏ về khái niệm như : 

 Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân.

 Trừ trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phiếu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với quy định của luật này thì được  được phát hành trái phiếu ,  phát hành trái phiếu riêng lẻ  và các quy định khác của pháp luật; theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

công ty TNHH 1 thành viên

Xem thêm : thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thứ nhất, cá nhân hoặc tổ chức sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Nhà đầu tư trong và ngoài nước tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự, năng lực hành vi kinh doanh được coi là chủ sở hữu công ty. Thuộc tính này cũng là cơ sở pháp lý để phân biệt với doanh nghiệp tư nhân khi chủ sở hữu là cá nhân. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, chủ sở hữu công ty có quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Thứ hai, Công ty tồn tại hợp pháp kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các quy tắc và quy trình cấp  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rất nghiêm ngặt . Tổng công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thương nhân theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp

Thứ ba, Trong phạm vi vốn điều lệ của công ty, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty (LLC) theo  phạm vi vốn điều lệ của công ty, Điều này khác với cấu trúc trách nhiệm pháp lý áp dụng cho chủ sở hữu duy nhất (trách nhiệm vô hạn). Tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp và tài sản của công ty được tách riêng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Trong quá trình hoạt động của công ty, nguyên tắc tách biệt tài sản được áp dụng cho tất cả các mối liên hệ giữa tài sản, nợ phải trả và nợ phải trả (vốn cam kết hoặc vốn góp vào công ty).

Thứ tư, Một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của chủ sở hữu doanh nghiệp có thể được chuyển nhượng cho người khác. Phải đáp ứng các điều kiện nhất định thì mới được chuyển nhượng vốn góp của chủ sở hữu công ty. Có thể mô hình công ty sẽ thay đổi nếu chủ sở hữu doanh nghiệp chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác. Doanh nghiệp phải được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần và việc điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh phải được đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh càng sớm càng tốt.

Thứ năm, Tổng công ty không có khả năng phát hành cổ phiếu. Phát hành cổ phiếu là một trong những cách để huy động tiền mặt ban đầu cũng như để điều hành doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phiếu, cho thấy khả năng tiếp cận của người ngoài vào công ty bị hạn chế so với công ty cổ phần.

Mặt khác, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể phát hành trái phiếu để góp vốn nếu nó đáp ứng đủ các yêu cầu của pháp luật, Điều lệ công ty và nhu cầu của công ty.

Xem thêm :Các loại hình doanh nghiệp

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của tổ chức phải được quản lý, điều hành theo một trong hai mô hình:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

 b) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Chủ tịch, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu.

Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc tuyển dụng người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định trong Điều lệ công ty, cũng như hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.

Lưu ý: Trừ trường hợp Điều lệ doanh nghiệp có quy định khác, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Điều 81 và 84 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên sẽ được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thu thập thông tin để hình thành doanh nghiệp.

Cá nhân, tổ chức thành lập chỉ cần chuẩn bị bản photo công chứng hoặc bản scan (chúng tôi sẽ chứng thực miễn phí) chứng minh nhân dân / thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (áp dụng đối với chủ công ty là cá nhân) và đăng ký kinh doanh để có thông tin thành lập công ty (trường hợp pháp nhân là chủ sở hữu công ty).

Hơn nữa, người tiêu dùng sẽ thu thập thông tin bổ sung cho sự sáng tạo của công ty bằng cách sử dụng biểu mẫu yêu cầu thông tin mà chúng tôi sẽ cung cấp qua email hoặc trực tiếp trong quá trình tư vấn.

Bước 2: Soạn văn bản  và nộp hồ sơ để thành lập công ty TNHH

Chúng tôi sẽ hoàn thành việc soạn thảo hồ sơ trong 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin phục vụ cho việc xây dựng hồ sơ như: họ tên, địa chỉ doanh nghiệp; việc kinh doanh; vốn ủy quyền; thông tin chính chủ, người đại diện theo pháp luật. Khách hàng sẽ nhận được hồ sơ để xem xét và ký tên.

Sau chữ ký, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp đến cơ quan đăng ký để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho khách hàng.

Công việc sẽ được thực hiện trong 3 ngày

Bước 3: Sau khi có đăng ký kinh doanh thì khắc con dấu công ty

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký (Lưu ý: Theo quy định hiện hành, mã số doanh nghiệp ghi trên đăng ký kinh doanh cũng  là mã số thuế công ty).

Bước 4: Công khai mẫu dấu Công ty trên cổng thông tin

Để có thể sử dụng hợp pháp con dấu, mẫu con dấu công ty sẽ phải được công bố trên Cổng thông tin sau khi doanh nghiệp nhận đăng ký doanh nghiệp và hoàn thành việc khắc dấu theo quy định của Luật Doanh nghiệp. đăng ký công ty trên giới hạn toàn quốc;

Để xem con dấu công ty đã được công bố hay chưa trên cổng thông tin quốc gia? Khách hàng có thể truy cập trang web của cổng thông tin quốc gia.

Thời gian công bố mẫu con dấu thông thường là 3 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ đăng ký công bố.

Lưu ý: Bắt đầu từ năm 2021, việc công bố mẫu con dấu trước khi sử dụng không còn nữa, nghĩa là tổ chức sẽ tự khắc và sử dụng con dấu sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Công bố thông tin thành lập Công ty trên cổng thông tin

Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ công bố thông tin về việc thành lập trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Các thông tin bắt buộc sau đây sẽ được đưa vào nội dung công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử: I Thông tin ngành nghề kinh doanh (ii) thông tin về thành viên / cổ đông sáng lập của công ty.

Lưu ý: Bạn có 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty để thực hiện thông báo.

Bước 6: Nộp thuế môn bài, sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử để công ty TNHH đi vào hoạt động

Các bước sau đây phải được hoàn thành trước khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động:

– Lập tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp;

– Mua và sử dụng chữ ký số để kê khai, nộp thuế điện tử;

 – Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

Xem thêm : Vì sao nên chọn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

công ty TNHH

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

a. Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên gồm 3 đến 7 thành viên, nhiệm kỳ không quá 5 năm do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm và miễn nhiệm. Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

b. Chủ tịch công ty: do chủ sở hữu bổ nhiệm; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật này, pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

c. Giám đốc, Tổng giám đốc: do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 5 năm; chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty. Chủ tịch Hội đồng thành viên, các thành viên Hội đồng thành viên khác hoặc Chủ tịch công ty có thể đồng thời là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật hoặc Điều lệ công ty có quy định khác,

d. Kiểm soát viên: do Chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm với thời hạn không quá 5 năm và thành lập Ban kiểm soát. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Các bài viết trong lĩnh vực pháp luật được viết bởi các luật sư và chuyên viên của Công ty Luật Everest nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc truyền bá kiến thức pháp luật, không vì lợi nhuận.
  2. Bài viết dựa trên chuyên môn hoặc ý kiến của các chuyên gia đã được trích dẫn là nguồn uy tín. Chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả tại thời điểm trích dẫn các tài liệu này. Tuy nhiên, bạn chỉ nên lấy thông tin này làm hướng dẫn vì có thể đơn giản là quan điểm của chính người viết.
  3. Vui lòng liên hệ với chuyên gia hoặc luật sư của Công ty Luật Everest qua Trung tâm tư vấn pháp luật nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề liên quan hoặc cần tư vấn pháp lý cho một vụ việc cụ thể.:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments