Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpCông ty mẹ, công ty con là gì? Hiểu biết về mô...

Công ty mẹ, công ty con là gì? Hiểu biết về mô hình công ty mẹ – con

Công ty mẹ – công ty con là hai thực thể pháp lý độc lập, có tư cách pháp nhân, song lại có mối quan hệ ràng buộc và sự liên kết chặt chẽ với nhau. Sự dịch chuyển của cổ phần trong vốn điều lệ dẫn đến sự dịch chuyển của quyền sở hữu và sự thay đổi quyền sở hữu của doanh nghiệp này đối với vốn điều lệ của công ty, trong đó yếu tố vốn là mắt xích cốt yếu.

Công ty mẹ, công ty con

Công ty mẹ là gì?

Công ty mẹ là một tập đoàn chủ yếu tham gia vào hoạt động kinh doanh sở hữu cổ phần trong các tập đoàn khác và thực hiện quyền kiểm soát quản lý đối với chúng. Trong các công ty mà nó sở hữu cổ phần, thì công ty mẹ phải có quyền lợi chi phối.

Công ty con là gì?

Công ty con là công ty trong đó một công ty khác sở hữu và kiểm soát phần lớn cổ phần, hoặc công ty khác sở hữu trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công ty mẹ, công ty con là gì?

Xem thêm :Nhóm công ty

Mối liên hệ giữa công ty mẹ và công ty con

Công ty mẹ – công ty con là hai thực thể pháp lý độc lập, có tư cách pháp nhân, song lại có mối quan hệ ràng buộc và sự liên kết chặt chẽ với nhau. Sự dịch chuyển của cổ phần trong vốn điều lệ dẫn đến sự dịch chuyển của quyền sở hữu và sự thay đổi quyền sở hữu của doanh nghiệp này đối với vốn điều lệ của công ty, trong đó yếu tố vốn là mắt xích cốt yếu. một công ty khác, dẫn đến sự hình thành mối quan hệ mẹ con hoặc sự tan vỡ của mối quan hệ đó. Tức là doanh nghiệp mẹ đầu tư toàn bộ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối vào các công ty con; mức độ kiểm soát được xác định bởi số vốn đầu tư; thông thường, công ty mẹ phải sở hữu trên 50% vốn của công ty con.

Doanh nghiệp mẹ có vị trí và vai trò quan trọng trong việc lựa chọn kế hoạch phát triển của các công ty con bằng cách quyết định tổ chức, quản lý và nhân viên vì doanh nghiệp này có và kiểm soát các quỹ đầu tư. Để đạt được mục tiêu chung của tập đoàn, các mối quan tâm chính, thị trường và các mối quan tâm thiết yếu khác phải được giải quyết.

Nếu một doanh nghiệp mẹ sở hữu 100% công ty con, thì công ty mẹ và công ty con sẽ có mối quan hệ cực kỳ chặt chẽ, thể hiện qua việc công ty mẹ có quyền đưa ra mọi quyết định lớn đối với công ty con. Các công ty con mà công ty mẹ nắm giữ vị trí kiểm soát hoặc được cung cấp vốn sẽ có mối quan hệ xa hơn với công ty mẹ. Công ty mẹ vẫn có thể kiểm soát và định hình công ty con thực hiện các lợi ích và kế hoạch của công ty mẹ do tỷ lệ vốn góp nắm quyền chi phối.

Mô hình công ty mẹ – công ty con

mô hình công ty mẹ - con
công ty con là gì

Khái niệm mô hình công ty mẹ – con

Mô hình công ty mẹ – công ty con là mô hình tổ chức tập đoàn kinh tế phổ biến đang ngày càng trở nên phổ biến trong nền kinh tế toàn cầu. Nó nổi lên một cách hữu cơ, phản ánh nhu cầu và sự lớn mạnh về tổ chức của các đơn vị sản xuất kinh doanh theo hướng tập trung hoá thông qua tập hợp và cạnh tranh.

Xem thêm : sáp nhập doanh nghiệp

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ với công ty con

Về quyền chi phối của công ty mẹ đối với công ty con:

Công ty mẹ có quyền kiểm soát và chi phối công ty con. Quyền kiểm soát và chi phối là khả năng quyết định các cá nhân chủ chốt, tổ chức quản lý, thị trường và các quyết định quản lý quan trọng khác của một công ty khác, cũng như khả năng thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông. Cổ đông và thành viên góp vốn có quyền quyết định về việc các quyết định lớn của công ty mà họ sở hữu cổ phần hoặc tiền kiểm soát được chấp thuận hay bị từ chối.

 Nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ với công ty con

Công ty mẹ có trách nhiệm đối với các thiệt hại gây ra

+Khi công ty mẹ can thiệp vượt quá thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con tham gia vào các hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh thông thường hoặc tham gia vào các hoạt động không có lợi nhuận mà không được bồi thường hợp lý trong năm tài chính liên quan, gây thiệt hại cho công ty con, công ty mẹ phải chịu trách nhiệm.

+Người quản lý của công ty mẹ có trách nhiệm can thiệp để buộc công ty con thực hiện các hoạt động kinh doanh nêu trên và chia sẻ trách nhiệm bồi thường thiệt hại với công ty mẹ.

+ Nếu công ty mẹ không hoàn trả cho công ty con trong trường hợp nêu trên thì chủ nợ, thành viên hoặc cổ đông nắm giữ ít nhất 1% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh mình hoặc nhân danh doanh nghiệp. Tôi yêu cầu công ty mẹ bồi thường thiệt hại cho công ty con.

Tư cách pháp lý của công ty mẹ và công ty con

Công ty mẹ, công ty con

Tổ hợp công ty mẹ-công ty con không phải là một tổ chức chính thức, mà là một nhóm doanh nghiệp bao gồm một công ty mẹ và một hoặc nhiều công ty con. Mỗi doanh nghiệp là một pháp nhân riêng biệt có tài sản riêng, nhân viên điều hành và quản lý, chịu trách nhiệm duy nhất về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của mình. Với tư cách là một nhóm, tổ chức nói trên không phải là một cơ quan pháp lý và nó không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc nghĩa vụ đối với các bên thứ ba. Công ty mẹ và công ty con là hai pháp nhân riêng biệt.

Xem thêm :Hợp đồng ủy quyền mua bán của công ty mẹ- con

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments