Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpCổ phần ưu đãi cổ tức có đặc điểm và quy định...

Cổ phần ưu đãi cổ tức có đặc điểm và quy định như thế nào?

Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thường. Cùng tham khảo bài viết sau để hiểu hơn về loại cổ phần này.

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì?

Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

cổ phần ưu đãi cổ tức

Đặc điểm cổ phần ưu đãi cổ tức

Điều 117 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm.

Có hai đặc điểm cơ bản của cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

Đối với những người mới bắt đầu, cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi cổ tức có thể cao hơn cổ tức trên cổ phiếu phổ thông, cho thấy ưu đãi về giá trị thanh toán. Tuy nhiên, cổ tức cố định hàng năm có thể nhỏ hơn cổ tức trả cho cổ đông phổ thông trong một số trường hợp.

Thứ hai, cổ tức cố định hàng năm không bị ảnh hưởng bởi kết quả hoạt động của công ty, có nghĩa là các nhà đầu tư ưa thích cổ tức nhận được cổ tức của họ sớm hơn các cổ đông phổ thông. Có thể nhận thấy rằng, so với cổ phiếu ưu đãi cổ tức, việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu thường phụ thuộc nhiều vào tình hình hoạt động tài chính của công ty.

Xem thêm :cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức

cổ phần ưu đãi cổ tức

Quyền của người sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức

Người sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau:

  • Nhận cổ tức theo quy định.
  • Sau khi công ty trả hết nợ, nhận tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty và trả lại cổ phần ưu đãi khi công ty giải thể, phá sản.
  • Cổ đông không có quyền biểu quyết sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức dự họp Đại hội đồng cổ đông và đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Nghĩa vụ của người sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức

cổ phần ưu đãi cổ tức

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có nghĩa vụ. Cổ đông tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty và các trách nhiệm tài sản khác trong phạm vi đã cung cấp tiền cho công ty (Điểm c Khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014). Ngay cả khi các cổ đông không có quyền chi phối công ty trong trường hợp này, họ vẫn phải chịu trách nhiệm về tài sản nếu công ty thua lỗ.

Xem thêm :cổ phần ưu đãi

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments