Chia cổ tức như thế nào? Tỷ suất cổ tức là gì?

0
93
chia cổ tức

Việc lựa chọn chính sách cổ tức là chi trả cổ tức cho cổ đông là một quyết định được khá nhiều doanh nghiệp áp dụng. Vậy cách chia cổ tức sẽ được thực hiện như thế nào?

Tỷ suất cổ tức là gì?

Để hiểu hơn về cách chia cổ tức thì trước hết bạn phải hiểu tỷ suất cổ tức là như thế nào. Bản chất thì tỷ suất đo lường lợi nhuận mà cổ đông có thể nhận được từ cổ tức chính là tỷ suất cổ tức.

chia cổ tức
chia cổ tức

Chia cổ tức

Tính tỷ lệ chi trả cổ tức

Trước khi biết cách tính cũng như công thức tính tỷ lệ chi trả cổ tức thì hãy dành chút thời gian để tìm hiểu về tỷ lệ chia cổ tức là gì? Đó là tỷ lệ giữa tổng số cổ tức được chi trả cho cổ đông so với lợi nhuận ròng của công ty.

Một số công ty sẽ trả tất cả lợi nhuận ròng của họ cho các cổ đông. Còn một số công ty khác chỉ trả một phần lợi nhuận. Thông thường các công ty sẽ trả một phần lợi nhuận của mình dưới dạng cổ tức và phần còn lại tiếp tục đầu tư vào doanh nghiệp. 

Theo như thông thường doanh nghiệp sẽ có 2 cách để tính cổ tức trên mỗi cổ phiếu đó là : tính tỷ lệ bằng công thức và tính tỷ lệ bằng Excel. Tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân mà bạn tự đưa ra lựa chọn phù hợp

chia cổ tức
chia cổ tức

Các doanh nghiệp có thể trả cổ tức cho cổ đông dựa trên cổ tức hằng năm trên mỗi phiếu chia cho lợi nhuận của môi phiếu. Hay có thể hiểu là đó là cách chia lợi nhuận ròng cho cổ đông.

Ta áp dụng công thức như sau: Tỷ lệ cổ tức = cổ tức đã trả/lợi nhuận ròng

Ngoài công thức tính tỷ lệ cổ tức trên, bạn cũng có thể tính bằng công thức:

Tỷ lệ chi trả cổ tức = 1 – tỷ lệ duy trì

Trong đó, tỷ lệ duy trì = (EPS – DPS)/EPS. Đơn vị EPS biểu thị lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, còn DPS biểu thị cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Để tính tỷ lệ chia cổ tức bằng Excel, bạn cần có 2 thông số:

  • Tổng cổ tức trong một khoảng thời gian nhất định
  • Số cổ phiếu đang lưu hành

Ý nghĩa của tỷ lệ chi trả cổ tức

Đối với mỗi doanh nghiệp việc lựa chọn chi trả cổ tức sẽ mang lại nhiều lợi ích cho họ. Căn cứ vào tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông, ta có thể xác định được một số ý nghĩa thực tế mà tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ mang lại.

Thứ nhất tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ rất hữu ích cho doanh nghiệp để đánh giá mức độ bền vững của cổ tức. Thông thường các công ty rất ngại việc cắt giảm cổ tức vì nó sẽ khiến giá cổ phiếu giảm và phản ánh khả năng lãnh đạo của người đứng đầu doanh nghiệp. Nếu tỷ lệ chi trả của một công ty trên 100%, thì công ty đó đang trả lại cho cổ đông nhiều tiền hơn số tiền kiếm được và có thể sẽ bị buộc phải giảm cổ tức hoặc ngừng chi trả hoàn toàn.

Bên cạnh đó thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức ta có thể so sánh được giá cổ tức trong một ngành nhất định vì trong các ngành khác nhau thì các khoản chi trả cổ tức se sẽ khác nhau. Chẳng hạn, công ty hợp danh đầu tư bất động sản (REIT) có nghĩa vụ pháp lý phải phân phối ít nhất 90% thu nhập cho các cổ đông khi họ được miễn thuế đặc biệt. Cổ tức không phải là cách duy nhất mà công ty có thể trả lại giá trị cho cổ đông; do đó, tỷ lệ thanh toán không phải lúc nào cũng cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh.

Chia cổ tức cho các cổ đông trong công ty cổ phần

Về vấn đề chi trả cổ tức cho các cổ đông trong công ty cổ phần, thì theo như được biết cổ tức có thể được chi trả theo một số hình thức sau đây: Trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng phiếu, cổ phiếu thưởng, hoặc là lựa chọn mua cổ phiếu ưu đãi.

Về cổ tức bằng tiền, điều này sẽ làm cho lượng tiền của doanh nghiệp bị giảm tuy nhiên đó chính là mục đích ngay từ lúc xuất phát khi kinh doanh.

chia cổ tức
chia cổ tức

Cổ tức bằng phiếu, nhằm giữ lại tiền cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ phát hành thêm cổ phiếu để có thể chi trả cho cổ đông của mình.

Tuy nhiên dù là nhận cổ tức bằng hình thức nào thì cổ đông cũng sẽ phải chịu đánh thuế 5%.

Trên đây là cách chia tỷ lệ cổ thức mà mọi người có thể tham khảo, tuy nhiên để mang tính khách quan mọi người cũng có thể tham khảo thêm tại đây: điều kiện trả cổ tức của công ty cổ phần

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here