Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeKinh doanhBị kiện sau khi bạn đóng cửa doanh nghiệp của mình

Bị kiện sau khi bạn đóng cửa doanh nghiệp của mình

Bạn đã đóng cửa doanh nghiệp của mình và trả tiền cho các chủ nợ của mình. Bạn có thể nghĩ, “đó là kết thúc của việc đó,” và chuyển sang những nỗ lực khác. Chà, có lẽ không.

Nếu bạn có những sản phẩm có thể gây thương tích, trong số các trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn khác, bạn có thể bị kiện tụng rất lâu sau khi bạn đã đóng cửa .

Luôn luôn là một ý kiến ​​hay khi làm việc với luật sư khi đóng cửa doanh nghiệp của bạn (mặc dù công ty độc quyền sở hữu độc quyền dễ dàng bị hủy bỏ hơn nhiều), điều này có thể giúp bạn tránh các vụ kiện sau giải thể ngay từ đầu.

Bị kiện sau khi bạn đóng cửa doanh nghiệp của mình

Những điều cần cân nhắc về các vụ kiện sau giải thể

1. Nhờ Luật sư xử lý thông tin liên lạc

Bạn có thể sẽ không thể xử lý một vụ kiện nếu không có sự hỗ trợ của luật sư. Không liên hệ với nguyên đơn hoặc luật sư của nguyên đơn khi bạn nhận được đơn khiếu nại hoặc một loại tài liệu pháp lý khác cho thấy rằng bạn đang bị kiện. Bạn chỉ muốn liên hệ với luật sư của riêng bạn.

Nếu một người bị thương hoặc luật sư của người đó liên hệ trực tiếp với bạn, bạn nên lắng nghe và ghi chép lại. Không thừa nhận lỗi. Không giải thích những thay đổi đã được thực hiện đối với sản phẩm. Đừng hứa hẹn. Không nêu chi tiết tình trạng hiện tại của doanh nghiệp của bạn. Chiến lược tốt nhất của bạn sẽ là lấy tên, thông tin liên hệ và bản chất của khiếu nại và thông báo cho họ rằng luật sư của bạn sẽ liên hệ với họ.

2. Tuân theo các thủ tục thông báo giải thể

Thực hiện chính xác các thủ tục thông báo giải thể được nêu trong quy chế tiểu bang của bạn. Ở nhiều tiểu bang, nếu bạn thông báo cho các chủ nợ và công chúng, bạn sẽ giới hạn thời gian mà một người sau đó bị thương có thể khởi kiện. Nếu bạn không tuân theo các quy chế thông báo, thời gian mà một người có thể khởi kiện bạn sẽ kéo dài hơn nhiều. Ví dụ: tiểu bang của bạn có thể có luật quy định rằng, miễn là bạn tuân theo các thủ tục thông báo, bạn chỉ có thể bị kiện trong ba năm sau khi giải thể.

3. Giữ hồ sơ theo thứ tự

Sau khi doanh nghiệp của bạn đóng cửa, hãy lưu giữ hồ sơ công ty của bạn theo thứ tự. Hầu hết các tiểu bang có luật xử lý việc xử lý các khiếu nại chống lại một công ty giải thể hoặc giải thể. Trong hầu hết các trường hợp, ngay cả sau khi doanh nghiệp bị giải thể, nó vẫn sẽ tiếp tục tồn tại với mục đích giải quyết các khiếu nại.

Bị kiện sau khi bạn đóng cửa doanh nghiệp của mình

4. Hiểu Giới hạn Thời gian

Xác định thời hạn luật định để khởi kiện doanh nghiệp của bạn.

5. Tiết kiệm tiền cho các vụ kiện

Nếu bạn tham gia vào một doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm có thể gây thương tích trong tương lai, hãy cân nhắc kỹ lưỡng việc dành một phần phân phối thanh lý của bạn trong khoảng thời gian mà một người có thể mang theo đồ. Nếu bạn đã được hợp nhất, người xác nhận quyền sở hữu sẽ chỉ có thể khôi phục những gì bạn đã nhận được trong các bản phân phối. Đây cũng là một vấn đề mà bạn có thể muốn xem xét khi mua bảo hiểm trách nhiệm thương mại.

6. Lập kế hoạch cho các trường hợp loại bỏ

Nếu bạn đã tuân theo quy chế thông báo và khoảng thời gian để khởi kiện bạn đã hết, luật sư của bạn sẽ có thể bác bỏ vụ kiện.

7. Lập kế hoạch cho việc Từ chối Yêu cầu

Tiểu bang của bạn có thể có quy chế cho phép bạn từ chối xác nhận quyền sở hữu và buộc người xác nhận quyền sở hữu thực hiện thêm hành động. Trong trường hợp này, nếu người khiếu nại không thực hiện thêm hành động nào trong một khoảng thời gian cụ thể sau khi yêu cầu của họ bị từ chối, thì khiếu nại đó sẽ không được phép và luật sư của bạn sẽ có thể bác bỏ đơn kiện.

8. Lưu trữ hồ sơ bán tài sản

Nếu bạn  đã bán tài sản hoạt động của mình cho một doanh nghiệp hoặc cá nhân khác trước khi bạn giải thể, họ có thể phải chịu trách nhiệm với bên bị thiệt hại thay vì bạn.

9. Hiểu các Chính sách Bảo hiểm

Bảo hiểm trách nhiệm thương mại của bạn có thể bao gồm các chi phí liên quan đến vụ kiện. Kiểm tra chính sách của bạn và liên hệ với đại lý của bạn. Bạn muốn đảm bảo rằng hãng bảo hiểm của bạn nhận được thông báo về yêu cầu bồi thường càng sớm càng tốt.

10. Xem xét các khoản thanh toán

Nếu không có biện pháp cứu trợ nào và có vẻ như bạn sẽ mất quyền phân phối trong một vụ kiện, bạn nên xác định xem liệu có đáng để đấu tranh với nó trước tòa hay không. Trong nhiều trường hợp trách nhiệm pháp lý của công ty rõ ràng, việc giải quyết sẽ ít tốn kém hơn. Đưa một vụ kiện ra tòa sẽ làm tăng đáng kể phí pháp lý và có thể sẽ yêu cầu sự tham gia của cá nhân bạn.

Bị kiện sau khi bạn đóng cửa doanh nghiệp của mình

Bạn đã bị kiện sau khi đóng cửa công việc kinh doanh của bạn chưa? Luật sư có thể giúp đỡ

Chỉ vì doanh nghiệp của bạn không còn tồn tại không có nghĩa là mọi người không thể kiện bạn và những người sáng lập hoặc cán bộ khác.

Mỗi loại cấu trúc kinh doanh đều có những trách nhiệm pháp lý nhất định, cho dù là sở hữu riêng hay một công ty, vì vậy, bạn phải hiểu rõ mức độ pháp lý của mình khi khởi kiện doanh nghiệp không còn tồn tại của bạn. Tìm một luật sư kinh doanh nhỏ có trình độ ngay hôm nay để được tư vấn.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments