Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpBảo vệ doanh nghiệp bằng sử dụng lao động đúng cách

Bảo vệ doanh nghiệp bằng sử dụng lao động đúng cách

Tại thời điểm này hay cách khác, gần như tất cả các doanh nghiệp sẽ bị buộc phải đối phó với các vấn đề như trộm cắp, bạo lực tại nơi làm việc hoặc sử dụng ma túy của nhân viên hoặc làm tổn hại đến hạnh kiểm sau khi làm việc, chẳng hạn như vi phạm bản quyền của khách hàng và / hoặc nhân viên, hoặc tiết lộ hoặc sử dụng trái phép thông tin bí mật của công ty bởi các nhân viên cũ. May mắn thay, có những biện pháp hữu hiệu dành cho người sử dụng lao động để chủ động chống lại những hình thức sai trái phổ biến này của nhân viên.

Sự siêng năng tuyển dụng – Kiểm tra lý lịch và tài liệu tham khảo

bảo vệ doanh nghiệp

Có thể tránh hoàn toàn nhiều vấn đề liên quan đến việc làm bằng cách thu thập thông tin có ý nghĩa ở giai đoạn nộp đơn thông qua kiểm tra lý lịch và tài liệu tham khảo thích hợp. Thông tin liên quan đến công việc và lịch sử hoạt động, lý lịch tư pháp và lịch sử tín dụng của ứng viên, cũng như thông tin được cung cấp bởi các tài liệu tham khảo cá nhân, là rất quan trọng trong việc đánh giá sự phù hợp của ứng viên đối với việc làm. Thông thường, người sử dụng lao động bỏ qua việc thu thập thông tin này vì cho rằng khó thu thập hoặc vì sợ phải chịu trách nhiệm. May mắn thay, việc thu thập thông tin này dễ dàng hơn và ít rủi ro hơn bạn nghĩ. Ví dụ, luật Maryland quy định rằng người sử dụng lao động được miễn trừ trách nhiệm dân sự đối với việc truyền đạt thông tin liên quan đến hiệu suất công việc hoặc lý do chấm dứt việc làm miễn là người sử dụng lao động hành động có thiện chí. 

Thông tin khác, bao gồm thông tin lý lịch, tín dụng và tội phạm, có thể được lấy từ một dịch vụ bên ngoài với một khoản phí. Các nhà tuyển dụng nên lấy thông tin này trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tuyển dụng nào; tuy nhiên, nhân viên phải xin từ bỏ và ủy quyền bằng văn bản (có thể điền vào bất kỳ mẫu đơn nào) trước khi thu thập thông tin. Tương tự, người sử dụng lao động nên chú ý tuân thủ tất cả luật hiện hành của tiểu bang và liên bang quản lý việc sử dụng thông tin đó, bao gồm cả Đạo luật Báo cáo Tín dụng Công bằng. nhân viên phải xin từ bỏ và ủy quyền bằng văn bản (có thể điền vào bất kỳ mẫu đơn nào) trước khi thu thập thông tin. Tương tự, người sử dụng lao động nên chú ý tuân thủ tất cả luật hiện hành của tiểu bang và liên bang quản lý việc sử dụng thông tin đó, bao gồm cả Đạo luật Báo cáo Tín dụng Công bằng. nhân viên phải xin từ bỏ và ủy quyền bằng văn bản (có thể điền vào bất kỳ mẫu đơn nào) trước khi thu thập thông tin. Tương tự, người sử dụng lao động nên chú ý tuân thủ tất cả luật hiện hành của tiểu bang và liên bang quản lý việc sử dụng thông tin đó, bao gồm cả Đạo luật Báo cáo Tín dụng Công bằng.

Kiểm tra thuốc

Bảo vệ doanh nghiệp bằng sử dụng lao động đúng cách

Thử nghiệm ma túy là một cách rất hiệu quả để bảo vệ nơi làm việc khỏi những nguy cơ liên quan đến lạm dụng ma túy. Việc thiết lập một chương trình thử nghiệm ma túy cho người đăng ký và nhân viên vừa ngăn cản những người lạm dụng ma túy gia nhập tổ chức, vừa không khuyến khích nhân viên báo cáo làm việc dưới ảnh hưởng và tạo ra mối nguy an toàn. Hiện tại, không có lệnh cấm nào theo luật tiểu bang hoặc liên bang liên quan đến việc thử nghiệm thuốc trong khu vực tư nhân; tuy nhiên, một số thực hành thử nghiệm, chẳng hạn như thử nghiệm ngẫu nhiên, có thể gây ra rủi ro pháp lý lớn hơn một chút so với thử nghiệm nguyên nhân hợp lý hoặc sau tai nạn. 

Người sử dụng lao động nên tìm kiếm cố vấn có trình độ chuyên môn trước khi thực hiện chương trình thử nghiệm thuốc. Khấu trừ lương và Ủy quyền bù đắp Một trong những vấn đề thường xuyên hơn mà chúng tôi gặp phải liên quan đến việc liệu người sử dụng lao động có quyền bù trừ cho nhân viên hay không ‘ séc lương cuối cùng khi nhân viên nợ tiền của công ty, hoặc từ chối trả lại tài sản có giá trị của công ty (chẳng hạn như máy tính). Thật không may, theo luật của Maryland, người sử dụng lao động không được phép bù vào khoản tiền bồi thường kiếm được trong tình huống này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của người lao động. Trên thực tế, người sử dụng lao động có khả năng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại “gấp ba lần” (gấp 3 lần số tiền bị khấu trừ sai) do vi phạm quy chế cụ thể này. Người sử dụng lao động có thể tránh hoàn toàn vấn đề này bằng cách yêu cầu tất cả nhân viên thực hiện một biểu mẫu ủy quyền và khấu trừ lương thích hợp như một điều kiện của việc làm hoặc tiếp tục làm việc. người sử dụng lao động không được phép bù trừ khoản tiền bồi thường kiếm được trong tình huống này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của người lao động. 

Trên thực tế, người sử dụng lao động có khả năng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại “gấp ba lần” (gấp 3 lần số tiền bị khấu trừ sai) do vi phạm quy chế cụ thể này. Người sử dụng lao động có thể tránh hoàn toàn vấn đề này bằng cách yêu cầu tất cả nhân viên thực hiện một biểu mẫu ủy quyền và khấu trừ lương thích hợp như một điều kiện của việc làm hoặc tiếp tục làm việc. người sử dụng lao động không được phép bù trừ khoản tiền bồi thường kiếm được trong tình huống này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của người lao động. Trên thực tế, người sử dụng lao động có khả năng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại “gấp ba lần” (gấp 3 lần số tiền bị khấu trừ sai) do vi phạm quy chế cụ thể này. Người sử dụng lao động có thể tránh hoàn toàn vấn đề này bằng cách yêu cầu tất cả nhân viên thực hiện một biểu mẫu ủy quyền và khấu trừ lương thích hợp như một điều kiện của việc làm hoặc tiếp tục làm việc.

Các thỏa thuận về bảo mật và không cạnh tranh

Bảo vệ doanh nghiệp bằng sử dụng lao động đúng cách

Người sử dụng lao động dành thời gian và chi phí đáng kể để phát triển sản phẩm của họ, thu hút khách hàng và đào tạo nhân viên. Người sử dụng lao động cũng có lợi ích đáng kể trong việc hạn chế tiết lộ và sử dụng bí mật kinh doanh cũng như các thông tin bí mật và độc quyền khác của họ. Do đó, nhiều khách hàng của chúng tôi đã yêu cầu nhân viên thực hiện các thỏa thuận có chứa một số “giao ước hạn chế” nghiêm cấm một số hoạt động tuyển dụng và sau việc làm. Người sử dụng lao động cần lưu ý rằng, ngoại trừ thông tin tăng đến mức bí mật kinh doanh (một tiêu chuẩn khá khắt khe), các nhân viên cũ thường được tự do sử dụng và tiết lộ thông tin bí mật của công ty, đồng thời vi phạm bản quyền của nhân viên và khách hàng trừ khi họ có hợp đồng đồng ý hạn chế các hoạt động sau việc làm của họ. Được soạn thảo đúng cách,

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments