Thứ Tư, Tháng Hai 28, 2024
Google search engine
HomeDoanh nghiệpKiến thức về doanh nghiệpThông tin về ban kiểm soát của công ty TNHH

Thông tin về ban kiểm soát của công ty TNHH

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn việc thành lập ban kiểm soát có thực sự cần thiết. Trường hợp nào bắt buộc và trường hợp nào không cần thiết. Đọc bài viết sau để tham khảo về ban kiểm soát công ty TNHH.

Ban kiểm soát công ty TNHH 1 thành viên

Ban kiểm soát công ty
ban kiểm soát công ty TNHH

Theo quy định của luật doanh nghiệp thì không phải công ty nào cũng bắt buộc thành lập doanh nghiệp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, số lượng kiểm soát viên sẽ được chủ sở hữu công ty quyết định. Bên cạnh đó kiểm soát viên sẽ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm và thành lập ban kiểm soát. Trách nhiệm của một kiểm soát viên là thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của mình.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên pháp luật không quy định bắt buộc phải thành lập ban kiểm soát. Tuy nhiên thay vào đó công ty phải bổ nhiệm kiểm soát viên để kiểm soát các hoạt động của công ty.

Để trở thành một kiểm soát viên cần đáp ứng được đầy đủ các yếu tố cần thiết sau đây:

Là công dân từ 21 tuổi có năng lực hành vi nhân sự, không thuộc đối tượng có quyền kiểm soát quản lý của pháp luật

Là người không liên quan đến các thành viên trong hội đồng quản trị, có thẩm quyền kiểm soát kiểm soát viên.

Là người có trình độ chuyên môn nghề nghiệp, kinh nghiệm kế toán, kiểm toán,..

Và các điều kiện tiêu chuẩn khác theo quy định riêng của từng công ty.

Ban kiểm soát công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Theo Điều 55 Luật Doanh nghiệp công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát. Trường hợp có ít hơn 11 thành viên có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Việc pháp luật quy định công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát xuất phát từ vai trò của Ban kiểm soát và vị thế của Ban kiểm soát trong công ty tương đối độc lập. Ban kiểm soát sẽ là bộ phận kiểm tra các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của công ty.

Một số câu hỏi liên quan về ban kiểm soát

Số lượng thành viên ban kiểm soát công ty TNHH?

Ban kiểm soát công ty TNHH
ban kiểm soát công ty TNHH

Trong công ty trách nhiệm hữu hạn số lượng thành viên ban kiểm soát không được quy định một cách cụ thể mà tùy thuộc và tình hình nhân sự của từng công ty.Nếu công ty có ban kiểm soát thì ban kiểm soát có thể từ 1-5 kiểm soát viên.Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát.

Có bắt buộc thành lập ban kiểm soát không?

Việc thành lập ban kiểm soát thực sự quan trọng đối với bất kỳ công ty nào. Tuy nhiên tùy vào quy mô của từng công ty mà sẽ bắt buộc thành lập hoặc không. 

Thực tế việc thành lập ban kiểm soát là bắt buộc với 2 loại công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, đối với công ty tư nhân và hợp danh thì không yêu cầu phải có.

Tuy nhiên trong từng loại cụ thể lại có quy định riêng nữa, tùy thuộc vào số lượng cổ đông và số cổ phần sở hữu để quy định.

Với công ty cổ phần: Sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Thứ nhất nếu 20% số thành viên hội đồng quản trị là thành viên độc lập  và có ủy ban kiểm toán thì không bắt buộc thành lập ban kiểm toán. Thứ 2 nếu cổ đông của công ty hoặc tổ chức sở hữu 50% tổng số cổ phần nhưng có từ 11 cổ đông trở lên thì bắt buộc thành lập ban kiểm soát, còn dưới 11 thành viên thì không bắt buộc mà do nhu cầu của công ty.

Ban kiểm soát công ty tnhh
ban kiểm soát công ty TNHH

Với công ty trách nhiệm hữu hạn:

Công ty TNHH 1 thành viên:cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu không bắt buộc phải có ban kiểm soát.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quyết định.

Xem thêm tại đây: quy định về ban kiểm soát trong công ty TNHH

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments